Droptables : Tabeller från databasen

 

Droptables kan du skapa tabeller från dina databastabeller. Från komponentens inställningar bör du göra det  Aktivera databastabellen.

 

databas-config

 

Tillbaka till instrumentpanelen, för det första väljer du Tabell från databasen kategori och klicka sedan på Skapa bord , kommer alla tabeller i din databas att listas nedan. Därefter kan du välja tabeller och kolumner från din databas. Genom att slå kontroll kan du välja flera tabeller, kolumner.

 

databas-val


I kolumnval kan du definiera en anpassad titel och en standardordning för dina data i tabellen, när den visas på offentlig sida.

 

kolonn-titleandordering

 

Sedan fick du några alternativ och filter för att använda på dina tabeller:

  • En standardnivå för pagination (används med en stor mängd data)
  • Antal rader för paginering
  • Använd ett filter på dina data, dvs. en kolumn kan vara lika, olika ... från ett definierat värde
  • Möjligheten att gruppera vissa värden i kolumnerna

 

databas-table-alternativ


Slutligen kan du förhandsgranska och generera ditt bord som alla andra tabeller. När din tabell genereras har du fortfarande åtkomst till tabellen Databaskälla och du kan till exempel lägga till en kolumn i din tabell.

 

databas-table-genererade

 

Obs: Den enda skillnaden är att teman inte kan tillämpas på tabeller men du kan anpassa hela skärmen som i någon annan tabell.