Droptables : Diagram från tabellen

1. Skapa en tabell med data

Du kan generera diagram från tabelldata i ditt innehåll. Skapa först en tabell med data för att generera diagram.

Tabellen behöver inte visas med diagrammet i ditt innehåll och du kan generera flera diagram från en enda tabell.

 

Sedan gör du val för att generera diagram. Här väljs hela tabellen.

 

diagrammet-tabell

 

Klicka sedan på lägg till ett nytt diagram. Ett diagram kommer att genereras med respekt för det dataområde du har valt. Till höger kan du välja diagramtyp.

 

generera-diagram

 

Grafen uppdateras dynamiskt angående dataförändringen i tabellen, du behöver inte regenerera den.

 

2 . Grafparametrar

När din graf har lagts till har du några alternativ i den högra kolumnen.

 

diagram-settings

 

De Växla rad / kolumn är endast tillgängligt om du bara har valt nummer i datasatsen. Du har möjlighet att växla data från kolumner till rad.

De Använd första raden / kolumnen som etiketter parameter låter dig lägga till etikett i din graf.

 

diagram-titlar

 

Sedan har du alternativ för att ställa in bredd / höjd, justera, färg på ditt diagram.