DropEditor : Common Function

Klassiska utgåvan verktyg

DropEditor med DropEditor är att ta med avancerade verktyg för återkommande uppgifter för upplagan för att spara maximal tid.
DropEditor standardinställning är ganska enkel, du har två rader med verktyg, den första raden är dedikerad för att hantera bilder, filer och om tabellhanteraren är installerad, tabeller ( Droptables ).

 

 

De två andra linjerna är dedikerade till layout och innehållshantering.

 

 

Den första uppsättningen av den här andra raden av verktyg är i ordning:

  • Ställ redigeraren i helskärmsläge, gå tillbaka, klicka på flykt eller klicka tillbaka på knappen
  • Avbryt / upprepa den senaste åtgärden, när innehållet har sparats, är dessa verktyg inaktiverade eftersom de har skickats till databasen
  • Rikta in och motivera texten
  • Bulletlista: ett avancerat verktyg som vi ser i detaljer
  • Fet / kursiv / understruk: välj bara lite text och använd nytt format
  • Specialtecken, med förhandsvisning tillgänglig

 

 

De senaste verktygen (kolumn, knapp, sammanfattning och mall, källa, stil, format, länkar) är avancerade och kommer att ses i detaljerna nedan.