Hoppa till huvudinnehållet

DropEditor : Gemensam funktion

Klassiska utgåvan verktyg

Huvudidén med DropEditor är att ta med avancerade verktyg för återkommande editionsuppgifter för att spara maximal tid.
DropEditor standardinställning är ganska enkel, du har 3 rader med verktyg, den första raden är dedikerad för att hantera bilder, filer och om tabellhanteraren är installerad, tabeller ( Droptables ).

 

 

De två andra raderna är avsedda för layout och innehållshantering.

 

 

Den första uppsättningen av den här andra raden av verktyg är i ordning:

  • Ställ redigeraren i helskärmsläge, gå tillbaka, klicka på flykt eller klicka tillbaka på knappen
  • Avbryt / upprepa den senaste åtgärden, när innehållet har sparats, är dessa verktyg inaktiverade eftersom de har skickats till databasen
  • Rikta in och motivera texten
  • Bulletlista: ett avancerat verktyg som vi ser i detaljer
  • Fet / kursiv / understruk: välj bara lite text och använd nytt format
  • Specialtecken, med förhandsvisning tillgänglig

 

 

De senaste verktygen (kolumn, knapp, sammanfattning och mall, källa, stil, format, länkar) är avancerade och kommer att ses i detaljerna nedan.