Hur fungerar filbegränsning / filåtkomst i plugin?

WP File download använder WordPress infödda användarroller. Du har 2 alternativ för att definiera filvisning på den offentliga sidan och filhantering på adminsidan.

  • Begränsa åtkomst till fil på offentlig sida: på varje kategori kan du definiera med ett klick med användarroll kommer att kunna se filerna. Välj till exempel prenumeranter för att begränsa filerna som ska ses till endast prenumeranter (registrerade användare på din WordPress-webbplats)
  • För att begränsa åtkomsten till filhantering har du ett dedikerat gränssnitt för att definiera åtgärder per användarroller. Exempelvis kommer häxanvändare att kunna redigera sina egna filer, redigera alla filer, lägga till filer, ta bort filer ...