Hur fungerar filbegränsning / filåtkomst i plugin?

WP File download använder WordPress natice User-roller. Du har två alternativ för att definiera fil  visas på offentlig sida och filhantering på admin sida.

  • Begränsa åtkomst till fil på offentlig sida: i varje kategori kan du definiera med en klick häxan användarroll kommer att kunna se filerna. Välj exempelvis prenumeranter för att begränsa filerna som ska visas endast för prenumeranter (registrerade användare på din WordPress webbplats)
  • För att begränsa åtkomsten till filhantering har du ett dedikerat gränssnitt för att definiera åtgärder per användarroller. Exempelvis kommer häxanvändare att kunna redigera sina egna filer, redigera alla filer, lägga till filer, ta bort filer ...