Är WP Latest Posts lyhörda?

Ja det är det.

Du har ett standardtema som ingår i gratis- och proversionen där du kan ställa in element (titel, text, läs mer, författare, datum) i två positioner på ett rutnät.
Du kan göra det med drag'n drop.