Är WP Latest Posts lyhörda?

Ja det är det.

Du har ett standardtema inkluderat i gratis- och proversionen där du kan ställa in element (titel, text, läs mer, författare, datum) i fyra positioner på ett rutnät.
Du kan göra det genom att dra och släppa.