När min artikel inte innehåller någon bild faller Social Backlinks tillbaka på en orelaterad bild på min webbplats? (aka fel bild publiceras, etc)

När det inte finns någon bild i artikeln låter Social Backlinks Facebook välja själv. Du kan anpassa din webbplatsmall med en speciell metatagg för att ange vilken bild Facebook ska falla tillbaka.

Se den här länken: http://stackoverflow.com/

frågor / 5685850 / kan-jag-göra- en-ändra-till-min-webbplats-för att nominera-en-bild-att-användas- av-facebook