När jag publicerar en artikel på facebook fick jag alltid samma bild?

Det betyder att du använder en "meta" som tvingar en standardbild att läggas upp på facebook.
Metan är något liknande och den bör finnas i taggen högst upp på din sida.
meta .

Radera denna meta så kommer allt att fungera!