Hoppa till huvudinnehållet

DropEditor : Editor-profiler

1. Aktivering av profiler

DropEditor låter dig definiera versionsprofiler som gäller för en dedikerad Joomla-användargrupp. För att komma åt konfigurationen, gå i Komponent > DropEditor > Profiler

 

dropeditor -profiler

 

På huvudfliken kan du göra profilen tillgänglig för en viss Joomla-användargrupp, till exempel grupper som används på Joomla frontend.

 

redigera-profiler-fliken

 

Du kan också begränsa redigeringsanvändningen till en viss Joomla-komponent.

2. Profilverktyg

Varje profil har sina egna verktyg. Använd dra och släpp för att aktivera/ta bort verktyg från profilen.

 

redigera-verktyg-fliken

 

Den innehåller några parametrar under redigeringsverktygen:

 • Redaktör full höjd 
 • Anpassade teckensnittfärger 
 • Googles teckensnitt 
 • Välj google font 
 • Droppics-knapp 
 • Dropfiles-knapp 
 • Droptables knapp 

 

editor-tools-parametrar

 

3. Andra tillgängliga verktyg

Vissa verktyg är också tillgängliga och aktiveras inte som standard.

Hitta och ersätta

Gör en sökning och ersätt ett eller alla element i redaktörens innehåll.

 

 

Observera att det här verktyget också finns i källkodsläge.

 

 

Stavningskontroll

 


Ta bort stilverktyg: få alla css inline-stil att försvinna

 

Då fick du:

 • Kopiera / klistra / Cut
 • Klistra in som text eller från Word: det finns ett automatiskt verktyg när du klistrar in ett innehåll i redigeraren som tar bort stilar
 • Välj allt innehåll
 • Förhandsgranska: öppna en ny flik med förhandsvisning av Joomla-innehåll
 • Skriv ut innehåll
 • Linje genom
 • Nedsänkt / Superscript
 • smiley
 • Sidbrytning
 • Beställd lista
 • Strecksats / Minska indrag
 • Citat
 • HTML-tabell
 • Vågrät linje
 • Text färg
 • Bakgrundsfärg

4. Import - Exportera stilar / profiler

Du kan också importera / exportera dina anpassade formatmallar eller Editor-profiler genom att klicka på Importera / exportera- knappen längst upp till höger vid DropEditor profiler.

 

export stil

 

Därefter visas ett popup-fönster, så du kan välja en fil och sedan köra Importera eller välja att exportera anpassade stilar eller Editor-profiler.