404 fel vid nedladdning av fil i WP Engine hosting

Om du är värd för din webbplats på en WP Engine-server kan du stöta på två fel på någon typ av filer.
Detta beror på att WP Engine använder en proxy med en viss konfiguration.

Först av allt om du har ändrat standard-url-adressen på plugin-konfigurationssidan, observera detta värde och ersätt det i den första raden i koden som vi tillhandahåller i nästa rader (plats ~ * ^ / ersätt_här_if_ du_have_chang_it/* {).

Kontakta sedan direkt WP Engine support https://wpengine.com/support/ och ge denna information:

Vi använder WP File Download plugin från Joomunited. När detta plugin används under din miljö stöter vi på två fel när vi försöker ladda ner filer som hanteras av detta plugin.
Denna fråga har redan ställts till WP Engine och du fixade den för andra kunder enligt följande förklaring.
WP File Download plugin genererar filer url som behandlas av ett php-skript.
För exemple / downloads / 14 / category / 11 /file.pdf omdirigeras internt, som standard htaccess-regler, till huvudindex.php-filen.
Men när du visar statiska filer via en Nginx-proxy och om filen inte hittas returnerar proxy ett 404- fel och index.php-skriptet kallas aldrig.
För att åtgärda detta 404- fel måste vi lägga till "Site" -reglerna på vår webbplats. Dessa förutsätter att port 6789 fortfarande är rätt på din sida.
plats ~ * ^ / nedladdning / * {proxy_pass http: // localhost: 6789; $ Dynamic_upstream_read_only; }