Vad är Droppics och Dropfiles knappar?

Droppics och Dropfiles är Joomla förlängningen för bildhanterare och filhanterare som vi har skapat.
Vi har inkluderat en lätt version som standard i DropEditor att hjälpa dig att börja med. Om du vill ha en fullständig version av dessa verktyg kan du köpa den på deras dedikerade sidor.

Observera att ett tredje verktyg också är integrerat som en redigerarknapp om du installerar det: Droptables .