WP Table Manager Geliştirici Belgeleri

wptm_add_chart

Eylem yeni grafik oluştur

Parametreler:

tamsayı $ id Grafiğin kimliği
sicim grafikte $ datas liste hücresi
tamsayı $ id_table Kimlik tablosu sabit tablosu

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/chart.php line 67

wptm_change_database_table

Eylem veritabanı tablosundan veri tablosu değiştirme

Parametreler:

dizi SQL $ $ table_data listesi bilgileri
tamsayı $ id_table Tablo kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/dbtable.php satır 105

wptm_copy_table

Eylem kopya tablosu

Parametreler:

nesne $ tablo veri tablosu
tamsayı $ id Kimlik tablosu

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/table.php line 143

wptm_create_database_table

Eylem veritabanı tablosundan yeni tablo oluşturmak

Parametreler:

nesne $ table_data SQL bilgilerini listeler
tamsayı $ sonuç Tablonun kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/dbtable.php satır 82

wptm_delete_table

İşlem silme tablosu

Parametreler:

tamsayı $ id Kimlik tablosu

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/table.php satır 170

wptm_export_table

Eylem ihracat tablosu

Parametreler:

sicim $ dosya link dosyası ihracatı
tamsayı Dışa aktarılan tablonun $ id kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/excel.php 517 satır

wptm_import_table

İçe aktarma tablosundan önce eylem

Parametreler:

sicim $ dosya link dosyası içe aktarma
tamsayı $ id_table alınan tablonun kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/excel.php line 61

wptm_init_action

Eylem kanca init wptm

Parametreler:

sicim WPTM_VERSION wptm sürümü

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/init.php satır 425

wptm_save_changes_role_owner

Eylem kancası değişiklikleri rol sahibine kaydeder

Parametreler:

tamsayı $ id Masa / kategori kimliği
sicim $ tip kontrol tablosu / kategorisi
nesne $ data Tablo / kategori verileri
dizi $ params Tablo / kategori kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/user.php satır 44

wptm_save_table

Eylem kaydet veri tablosu değiştir

Parametreler:

tamsayı $ id_table Kimlik tablosu
sicim $ datas json string veri tablosu

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/table.php satır 91

wptm_select_database_table

Veritabanından tablo oluştur / değiştir olduğunda eylem veritabanı tablolarını seçin

Parametreler:

dizi $ tablo listesi adı veritabanı tablosu seçili
dizi $ veritabanı seçili veritabanı tablosunun sütunlarını listele

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/dbtable.php satır 38

wdt_before_generate_mysql_based_query

Filtreler kancası mysql tabanlı sorgu oluşturur

Parametreler:

dizi $ table_data Sorgu parametreleri dizisi

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

/app/admin/models/dbtable.php satır 142

wptm_after_render_by_insert

Filtre, tablodan / tablodan sonra ekle düğmesiyle oluşturulan ve tabloyu sayfaya göstermeden önce tablodaki değişiklikleri değiştir

Parametreler:

sicim $ content İçeriği html of table / chart
tamsayı $ id Tablo / grafiğin kimliği

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

/app/site/filters.php satır 151

wptm_after_render_by_shortcode

Filtre, tablodan / shortCode tarafından oluşturulan tablodan sonra ve tabloyu sayfaya oluşturmadan önce tabloyu değiştiriyor

Parametreler:

sicim $ html Tablo / çizelgenin içeriğini görüntüle shortCode
tamsayı $ id Grafiğin / tablonun kimliği

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

/app/site/filters.php satır 79

wptm_after_replace_chart

Grafiği değiştirdikten sonra filtre kancası değişikliği html

Parametreler:

sicim $ content Grafiğin Html içeriği
tamsayı $ id_chart Grafiğin kimliği
nesne $ table_config Tablonun veri yapılandırması

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

/app/site/filters.php 519 satırı

wptm_after_replace_table

Tablo değiştirdikten sonra filtre kanca değişikliği html

Parametreler:

sicim $ content tablonun html içeriği

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

/app/site/filters.php satır 375

wptm_before_replace_chart

Tabloyu değiştirmeden önce filtre kancası değişikliği html

Parametreler:

dizi $ data Grafiğin verileri
tamsayı $ id_chart Grafiğin kimliği

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

/app/site/filters.php 409 satırı

wptm_before_replace_table

Tabloyu değiştirmeden önce filtre kancası değişikliği html

Parametreler:

dizi $ data Tablo verileri
tamsayı $ id_table Tablo kimliği

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

/app/site/filters.php satır 178

wptm_change_result_calculator

Sitede tablo oluştururken hesap makinesinin filtre değiştirici sonucu; siteye yeni hesap makinesi ekleyin

Parametreler:

sicim $ cellHtml cellContent hücrenin içeriği
sicim $ eşleşir [1] Hesap makinesinin matematik sembolleri
sicim $ table-> id Tablonun kimliği

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

/app/site/helpers/wptmHelper.php line 805

wptm_change_result_convert_date

Gün dönüşümünün filtre değiştirici sonuçları

Parametreler:

dize | boole $ data_return Günlük dönüşümün sonuçları
dizi $ date_array Tarih biçimi
dizi $ sayı Tarihin Var

Dönüş :

dize | boole

Dosyalarda:

/app/site/helpers/wptmHelper.php satır 965

wptm_changer_htmlTable_before_create

Tabloyu oluşturmadan önce tablonun verilerini değiştirin

Parametreler:

nesne $ table Tablo verileri

Dönüş :

nesne

Dosyalarda:

/app/site/helpers/wptmHelper.php satır 329

wptm_check_role_table

Filtre wptm_check_role_table değişiklik kontrol rolü tablosu

Parametreler:

tamsayı $ data Var dönüş
tamsayı $ id Tablonun kimliği
sicim $ check Var kontrol fonksiyonu checkRoleTable olsun

Dönüş :

tamsayı

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/table.php satır 66

wptm_compile_style

Derleme stilinden önce filtre kancası tablo / grafiğin veri stilini değiştir

Parametreler:

dizi $ data Tablo / grafiğin veri dizisi

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

/app/site/helpers/wptmHelper.php line 61

wptm_content_table_read_from_spreadsheet

Tablo güncellemesinin filtre kancası değişiklik içeriğini e-tablodan

Parametreler:

dizi $ tableContent Tablo içeriği
tamsayı $ id_table Tablo kimliği

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/excel.php satır 950

wptm_get_query_and_prana sayfaiew_data

Filtreler kanca sorgu almak ve veri önizleme olsun

Parametreler:

nesne $ sonuç Nesne geri döndü
dizi $ table_data Sorgu parametreleri dizisi

Dönüş :

nesne

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/dbtable.php line 62

wptm_save_changes_chart

Filtreler kancası grafikteki değişiklikleri kaydeder

Parametreler:

dizi $ datas Grafiğin verileri
tamsayı $ id_chart Grafiğin kimliği

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/chart.php satır 38

wptm_style_table_after_render_style

Check style (.css) dosyasını oluşturup stil (.css) dosyasına dönüştürmeden önce tablo stilini değiştirin

Parametreler:

sicim $ içerik içeriği stilinde dosya (.css)

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

/app/site/helpers/wptmHelper.php line 289

wptm_style_table_before_create_styleFile

Çek tarzı oluştur (.css) dosyasını oluşturmadan önce tablonun stilini değiştir

Parametreler:

nesne $ table Tablodaki stil verileri

Dönüş :

nesne

Dosyalarda:

/app/site/helpers/wptmHelper.php satır 135

wptm_updateTableFromSpreadsheet

Filtre kancası değişikliği url elektronik tablosu

Parametreler:

sicim $ spreadsheet_url Bağlantı URL'si yükleme tablosu
tamsayı $ id_table Tablo yükleme kimliği

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

/app/admin/controllers/excel.php line 859