WP Media Folder Geliştirici Belgeleri

Bu belge deneyimli geliştiricilerin eklentimizle birlikte başka bir hizmeti takmalarına yardımcı olacaktır. İşte bu eklenti için tüm eylemler ve filtreler, biraz daha ihtiyacınız olursa, bunu kullanmaktan çekinmeyin özel forum. Eklentimizi kullandığınız için teşekkür ederiz!

wpmf_add_attachment

FTP'den dosya alırken veya senkronize ederken bir ek oluşturun.
Bu kanca, uzak bir video oluşturulduğunda da kullanılır.

Parametreler:

tamsayı Eklenen kimlik numarası
tamsayı | Dizi Hedef klasör veya hedef klasör dizisi
dizi Ekstra bilgiler

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 226
satır 3822

wpmf_attachment_set_folder

Bir eki medya yöneticisindeki bir klasöre taşıdıktan sonra ek klasörünü ayarla
Bu kanca, eklerin yüklenmesinden sonra, kategorilere ekleri içe aktarırken ve
eke birden çok klasör atarken

Parametreler:

tamsayı Ek Kimliği
tamsayı | Dizi Hedef klasör veya hedef klasör dizisi
dizi Ekstra bilgiler

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

2445
satır 485
satır 516
satır 1671
satır 2138
çizgi 2540
çizgi 2596
satır 2670
3472

wpmf_before_delete_folder

Bir klasörü silmeden önce

Parametreler:

WP_Term Klasör, bu terim silindiği gibi kullanılamaz

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

hat 2395
2463

wpmf_create_folder

Medya kütüphanesinden bir klasör oluşturun
Bu kanca, FTP'den dosya senkronize ederken ve alırken, kullanıcı ve rol tabanlı klasörler yaratırken de kullanılır.
Nextgen Gallery’den alma ve alma

Parametreler:

tamsayı Oluşturulan klasör kimliği
sicim Oluşturulan klasör adı
tamsayı Üst klasör kimliği
dizi Ekstra bilgiler

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

323
satır 1288
hat 2342
hat 2376
satır 1648
satır 2246

wpmf_delete_folder

Bir klasörü sil

Parametreler:

WP_Term Klasör, bu terim silindiği gibi kullanılamaz

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 2402
2472

wpmf_duplicate_attachment

Bir eki çoğalt

Parametreler:

tamsayı Ek Kimliği
tamsayı Hedef klasör

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

hat 104

wpmf_move_folder

Bir klasörü medya kütüphanesinden taşıma
Bu kanca, rol klasörü seçeneği değiştirildiğinde de kullanılır

Parametreler:

tamsayı Klasör taşınan kimliği
sicim Hedef klasör kimliği
dizi Ekstra bilgiler

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

hat 1979
2757

wpmf_update_folder_name

Klasör adını güncelle

Parametreler:

tamsayı Klasör kimliği
sicim Güncellenen isim

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

hat 2328

fallback_intermediate_image_sizes

Görüntü dışı mime türleri için oluşturulan görüntü boyutlarını filtreler.

Parametreler:

dizi $ fallback_sizes Resim boyutu adlarından oluşan bir dizi.
dizi $ meta veri Geçerli ek meta verileri.

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

çizgi 180

wpmf_import_allowed_filetypes

Ftp veya klasör içe aktarma yoluyla içe aktarılmasına izin verilen dosya türünü filtreleyin

Parametreler:

dizi Dosya türlerinin içe aktarılmasına izin verildi

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 508
satır 1246

wpmf_set_file_title

Veritabanına kaydetmeden önce dosya başlığını değiştirin

Parametreler:

sicim Dosya başlığı

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

hat 3573

wpmf_user_can

Filtre eylemi kullanıcı yeteneğini bir eylem yapmak için

Parametreler:

boole Mana sayfacut kullanıcı verilen yeteneklere sahiptir.
sicim İşlem adı

Dönüş :

boole

Dosyalarda:

satır 35
satır 144
hat 411
satır 454
satır 494
588
satır 1175
satır 1378
satır 1521
satır 2305
2498
çizgi 2581
satır 2628
2712
hat 2763
hat 2811
satır 317
satır 113
satır 44
satır 98
çizgi 252
hat 288
satır 53
satır 54
satır 43
çizgi 255
satır 172
satır 316
satır 640
hat 846
hat 881
satır 1528
satır 1562
satır 2216
2282
hat 2355
satır 2639
hat 2711
2793
satır 3114
3247
3432
3680
satır 4107
4154
çizgi 109

Besteci

besteci logosu İşte eklentilerimizi besteci bağımlılığı olarak kullanmanın çözümü.
Composer.json dosyasında ana sayfa sahibi deposunu beyan etmeniz gerekir, lütfen url'deki YOUR_TOKEN kodunu kendi kartınızla değiştirmeyi unutmayın. Altında bulabilirsiniz https://www.joomunited.com/my-account Besteci belirteci akordeon altında.
{
"Depo": [
      {
"Type": "paket",
"Paket": {
"Name": "joomunited / wp-medya-klasör",
"Sürüm": "usta",
"Type": "wordpress-eklentisi",
"Dist": {
"Type": "zip",
"Https://www.joomunited.com/extra/download/wp-media-folder/YOUR_TOKEN", "url"
"Referans": "ana"
            }
         }
      }
],
"İste": {
      "composer/installers":"~1.0",
"Joomunited / wp-medya-klasör": "dana sayfa-master"
   }
}

Lütfen besteci güncelleme komutunun özel depolarda çalışamayacağını unutmayın (daha fazla açıklama için lütfen besteci belgeleri)
Yine de, bu komutu kullanarak eklentiyi en son sürüme manuel olarak güncelleyebilirsiniz:
besteci kaldırmak joomunited / wp-media-folder && besteci clearcache & & besteci gerektirir joomunited / wp-media-folder: dana sayfa-master