WP Media Folder Geliştirici Belgeleri

Bu belgeler, deneyimli geliştiricilerin başka herhangi bir hizmeti eklentimiz ile bağlamasına yardımcı olacaktır. İşte bu eklenti için tüm eylemler ve filtreler, biraz daha fazlasına ihtiyacınız varsa, bunu özel forum için kullanarak sormaktan çekinmeyin . Eklentimizi kullandığınız için teşekkürler!

Yardımcı dosya

WP Media Folder , kendi temalarınıza ve eklentilerinize entegre etmeniz gerekebilecek ana işlevlere sahip bir yardımcı dosya ile birlikte gelir.

  • Dosyayı klasöre taşıma
  • Klasör oluştur
  • Klasörleri taşıma
  • Bir klasördeki ekleri alma
  • ...
Örnek: şunun gibi yeni bir klasör oluşturabilirsiniz:
include('wp-content/plugins/wp-media-folder/helper.php');
\Joomunited\WPMediaFolder\Helper::createFolder('My new folder');

Kancalar

import_term_meta

Meta terimi içe aktarıldıktan sonra tetiklenir.

Parametreler:

int $term_id ID of the newly created term.
string $key Meta key.
mixed $value Meta value.

Return :

void

Dosyalarda:

class/import/class-wp-import.php satır 451

wpmf_add_attachment

Uzak video dosyası oluştur

Parametreler:

integer Created attachment ID
integer|array Target folder
array Extra informations

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-main.php satırı 4661

wpmf_attachment_set_folder

Bir eki medya yöneticisindeki bir klasöre taşıdıktan sonra ek klasörünü ayarla
Bu kanca, ekleri kategorilere aktarırken, bir ek yüklemesinden sonra ve bir eke
birden fazla klasör atarken de kullanılır

Parametreler:

integer Attachment ID
integer|array Target folder or array of target folders
array Extra informations

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-helper.php satırı 133
class/class-helper.php satırı 189
class/class-main.php satırı 685
class/class-main.php satırı 716
class/class-main.php satırı 2281
class/class-main .php satırı 2853
class/class-main.php satırı 3676
class/class-main.php satırı 4469
class/class-wp-folder-option.php satırı 320
class/class-wp-folder-option.php satırı 3111

wpmf_before_delete_folder

Bir klasörü silmeden önce

Parametreler:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-main.php satırı 3514
class/class-main.php satırı 3581

wpmf_create_folder

Medya kitaplığından bir klasör oluşturun
Bu kanca, FTP'den dosyaları senkronize ederken ve içe aktarırken, kullanıcı ve rol tabanlı klasörler oluştururken
ve Nextgen Gallery'den içe aktarırken de kullanılır

Parametreler:

integer Created folder ID
string Created folder name
integer Parent folder ID
array Extra informations

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-main.php satırı 2258
class/class-main.php satırı 3326
class/class-wp-folder-option.php satırı 2986

wpmf_delete_folder

Bir klasörü silme

Parametreler:

WP_Term Folder, this term is not available anymore as it as been deleted

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-main.php satırı 3521
class/class-main.php satırı 3590

wpmf_duplicate_attachment

Bir eki çoğaltma

Parametreler:

integer Attachment ID
integer Target folder

Return :

void

Dosyalarda:

sınıf / sınıf yinelenen dosya.php satır 104

wpmf_move_folder

Medya kitaplığından bir klasörü taşıma
Bu kanca, rol klasörü seçeneği değiştirildiğinde de kullanılır

Parametreler:

integer Folder moved ID
string Destination folder ID
array Extra informations

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-main.php satırı 3771
class/class-wp-folder-option.php satırı 2567

wpmf_update_folder_name

Klasör adını güncelle

Parametreler:

integer Folder ID
string Updated name

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-main.php satırı 3440

fallback_intermediate_image_sizes

Görüntü olmayan mime türleri için oluşturulan görüntü boyutlarını filtreler.

Parametreler:

array $fallback_sizes An array of image size names.
array $metadata Current attachment metadata.

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-helper.php satır 254

import_term_meta_key

İçe aktarılan bir terim meta parçasının meta anahtarını filtreler.

Parametreler:

string $meta_key Meta key.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

Dosyalarda:

class/import/class-wp-import.php satır 432

the_content_export

WXR dışa aktarmaları için kullanılan yayın içeriğini filtreler.

Parametreler:

string $post_content Content of the current post.

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-wp-folder-option.php satırı 1208

the_excerpt_export

WXR dışa aktarmaları için kullanılan alıntı sonrası filtreler.

Parametreler:

string $post_excerpt Excerpt for the current post.

Return :

void

Dosyalarda:

class/class-wp-folder-option.php satırı 1217

wp_import_existing_post

Şu anda içe aktarılmakta olan gönderiye karşılık gelen mevcut gönderinin filtre kimliği.
Gönderiyi içe aktarmaya zorlamak için 0 döndür.
Kimliği , içe aktarılan gönderiyle eşlenen mevcut gönderiyi geçersiz kılacak başka bir şey olacak şekilde filtreleyin .

Parametreler:

int $post_exists Post ID, or 0 if post did not exist.
array $post The post array to be inserted.

Return :

void

Dosyalarda:

class/import/class-wp-import.php satırı 505

wp_import_term_meta

İçe aktarılan bir terime eklenen meta verileri filtreler.

Parametreler:

array $termmeta Array of term meta.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

Dosyalarda:

class/import/class-wp-import.php satır 416

wpmf_gallery_enable_download

Galerideki indirme resmini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için filtreleyin

Parametreler:

boolean Enable/disable download image

Return :

boolean

Dosyalarda:

class/class-display-gallery.php satırı 438

wpmf_get_categories_args

Tüm kategorileri almak için özel argümanlara göre filtreleyin

Parametreler:

array Agument

Return :

array

Dosyalarda:

sınıf/sınıf-main.php satırı 1744

wpmf_limit_folders

Yüklenen klasör numarasının sınırını ayarlamak için filtreleyin

Parametreler:

integer Limit folder number

Return :

integer

Dosyalarda:

sınıf/sınıf-main.php satırı 1278

wpmf_set_file_title

Veritabanına kaydetmeden önce dosya başlığını değiştirme

Parametreler:

string File title

Return :

string

Dosyalarda:

sınıf/sınıf-main.php satırı 4590

wpmf_taxonomy_public

Genel parametre wpmf-kategori taksonomisini değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

boolean Toxonomy public status

Return :

boolean

Dosyalarda:

wp-media-folder.php satırı 1317

wpmf_user_can

İşlem yapma yeteneğini filtreleme

Parametreler:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

Dosyalarda:

class/install-wizard/install-wizard.php satırı 54
class/pages/settings/image_compression.php satırı 44
class/pages/settings/image_compression.php satırı 98
class/pages/settings/image_compression.php satırı 252
class/pages/ settings/image_compression.php satırı 288
class/pages/settings/import_export.php satırı 152
class/pages/settings/import_export.php satırı 294
class/class-folder-access.php satırı 41
class/class-replace-file.php satırı 44
class/class-replace-file.php satırı 208
class/class-image-watermark.php satırı 178
class/class-duplicate-file.php satırı 53
class/class-main.php satırı 876
class/class-main.php satır 1140
sınıf/sınıf-main.php satır 1178
sınıf/sınıf-main.php satır 1292
sınıf/sınıf-main.php satır 2135
sınıf/sınıf-main.php satır 2169
sınıf/sınıf-main.php satır 3289
sınıf/sınıf -main.php satırı 3387
class/class-main.php satırı 3467
class/class-main.php satırı 3628
class/class-main.php satırı 3717
class/class-main.php satırı 3807
class/class-main.php satırı 4084
class/class-main.php satırı 4217
class/class
e 4407 class/class-main.php satırı 4644
class/class-main.php satırı 4879
class/class-main.php satırı 4926
class/class-wp-folder-option.php satırı 204
class/class-wp-folder- options.php satırı 887
class/class-wp-folder-option.php satırı 938
class/class-wp-folder-option.php satırı 1287
class/class-wp-folder-option.php satırı 1369
class/class-wp- folder-option.php satırı 1979
class/class-wp-folder-option.php satırı 2954
class/class-wp-folder-option.php satırı 3568
class/class-wp-folder-option.php satırı 3651
class/
wp-folder-option.php satırı 3698 class/class-wp-folder-option.php satırı 3782
class/class-wp-folder-option.php satırı 3833
class/class-wp-folder-option.php satırı 3881
wp- medya klasörü.php satırı 36

Composer

besteci logosu Eklentilerimizi besteci bağımlılığı olarak kullanmanın çözümü burada.
Besteci.json dosyanızda joomunited deposunu bildirmeniz gerekir, lütfen url'deki YOUR_TOKEN'i kendi simgenizle değiştirdiğinizden emin olun. Composer jeton akordeonunun https://www.joomunited.com/my-account/my-membership altında bulabilirsiniz
{

"repositories":[
{
"type":"package",
"package":{
"name":"joomunited/wp-media-folder",
"version":"master",
"type":"wordpress-plugin ",
"dist":{
"type":"zip",
"url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-media-folder/YOUR_TOKEN",
"referans":"ana"
}
}
}
],
"require":{
"composer/installers":"~1.0",
"joomunited/wp-media-folder":"dev-master"
}
} Lütfen besteci güncelleme komutunun özel üzerinde çalışamayacağını unutmayın depolar (daha fazla açıklama için lütfen besteci belgelerine )
Yine de, bu komutla eklentiyi en son sürüme manuel olarak güncelleyebilirsiniz:
besteci kaldır joomunited/wp-media-klasörü && besteci clearcache && besteci gerekli joomunited/wp-media-folder :geliştirme ustası

Güncelleme anahtarını WP CLI ile programlı olarak ayarlayın

Besteci kurulumu için kullandığınız anahtarı kullanın ve update token
wp seçeneğini update ju_user_token "YOUR_TOKEN"