WP File Download Geliştirici Belgeleri

Bu belge deneyimli geliştiricilerin eklentimizle birlikte başka bir hizmeti takmalarına yardımcı olacaktır. İşte bu eklenti için tüm eylemler ve filtreler, biraz daha ihtiyacınız olursa, bunu kullanmaktan çekinmeyin özel forum. Eklentimizi kullandığınız için teşekkür ederiz!

wpdf_admin_notices

İthalat bildirimi yazma işlemi

Parametreler:

Yok

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 38
satır 134

wpfd_addon_update_version_description

Eylem güncelleme sürümü ve kopyadan sonraki açıklama

Parametreler:

sicim versiyon
sicim Açıklama
sicim Kategoriden
sicim Kategori Terim Kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 536
satır 630
hat 1436
satır 663
992
çizgi 1877
satır 728
satır 1514
çizgi 803
satır 931
satır 1588
1731
satır 867
satır 1657
hat 1069
satır 1173
çizgi 1805
satır 1142
hat 1961
satır 1335

wpfd_addon_update_version_description

Eylem güncelleme sürümü ve kopyadan sonraki açıklama

Parametreler:

sicim versiyon
sicim Açıklama
sicim Kategoriden
sicim Kategori Terim Kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 536
satır 630
hat 1436
satır 663
992
çizgi 1877
satır 728
satır 1514
çizgi 803
satır 931
satır 1588
1731
satır 867
satır 1657
hat 1069
satır 1173
çizgi 1805
satır 1142
hat 1961
satır 1335

wpfd_addon_update_version_description

Eylem güncelleme sürümü ve kopyadan sonraki açıklama

Parametreler:

sicim versiyon
sicim Açıklama
sicim Kategoriden
sicim Kategori Terim Kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 536
satır 630
hat 1436
satır 663
992
çizgi 1877
satır 728
satır 1514
çizgi 803
satır 931
satır 1588
1731
satır 867
satır 1657
hat 1069
satır 1173
çizgi 1805
satır 1142
hat 1961
satır 1335

wpfd_after_category_main_settings

Sağ paneldeki kategori ana ayarlarından sonra eylem başlat

Parametreler:

tamsayı Geçerli kategori kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 160

wpfd_after_create_new_category

Yeni kategori oluşturulduktan sonra yapılan işlem

Parametreler:

tamsayı Yeni kategori kimliği
sicim Kategori oluşturulmuş ad

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

hat 77

wpfd_after_fieldset_category_main_settings

Sağ paneldeki kategori ana ayarları alan ayarından sonra eylem başlat

Parametreler:

tamsayı Geçerli kategori kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 169

wpfd_after_file_main_settings

Tüm dosya ayarları girişleri tekrar edildikten sonra atılan işlem

Parametreler:

sicim Curent dosya bilgileri

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

179

wpfd_after_single_file_info

Tek bir dosya ekranında dosya bilgisinden sonra eylem yangını

Parametreler:

nesne Dosya nesnesi

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 55

wpfd_after_template_part

Bir şablon bölümünden sonra eylem yangın denir

Parametreler:

sicim Şablon adı
sicim Şablon yolu dir
sicim Şablon yolu
dizi Şablon değişkenleri

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 645

wpfd_before_category_main_settings

Sağ paneldeki kategori ana ayarlarından önce yapılan eylem yangın

Parametreler:

tamsayı Geçerli kategori kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 66

wpfd_before_fieldset_category_main_settings

Sağ panelde yer alan kategori ana ayarları alanından önce eylem yangın

Parametreler:

tamsayı Geçerli kategori kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 53

wpfd_before_index_remove

Bir dizini kaldırmadan önce eylem başlat

Parametreler:

tamsayı Yayın kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 914

wpfd_before_single_file_info

Tekli dosya görüntüsünde dosya bilgisinden önce yapılan eylem

Parametreler:

nesne Dosya nesnesi

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 39

wpfd_before_template_part

Bir şablon bölümünden önce eylem ateşi

Parametreler:

sicim Şablon adı
sicim Şablon yolu dir
sicim Şablon yolu
dizi Şablon değişkenleri

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 633

wpfd_file_deleted

Bir dosya silindikten sonra işlem başlat

Parametreler:

dizi Silinen dosya bilgisi
WP_Term Kategori, dosyadan silindi
dizi Ek bilgi

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

465
satır 524

wpfd_file_download

Bir dosya indirmeden hemen önce işlem başlat.
Burada hiçbir şey yankılanmayın, aksi halde dosya indirilir

Parametreler:

nesne Dosya kimliği
dizi Kaynak

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

çizgi 182
satır 263
satır 306
satır 351

wpfd_file_indexed

Dizine alındıktan sonra eylem başlat

Parametreler:

tamsayı Eklenen yayın kimliği
dizi Dizine içerik gönder

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

çizgi 1016

wpfd_file_uploaded

Dosya yüklendikten sonra eylem yangını

Parametreler:

tamsayı | WP_Error Başarıdaki dosya kimliği. Başarısız olduğunda 0 veya WP_Error değeri.
dizi Ek bilgi

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 613

wpfd_save_category

Kategori parametrelerini kaydettikten sonra eylem yangını

Parametreler:

tamsayı Terim kimliği
dizi Kategori params

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 152

wpfd_save_category_settings_button

Sağ paneldeki kategori kaydetme butonundan önce yapılan eylem yangın

Parametreler:

tamsayı Geçerli kategori kimliği

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

hat 287

wpfd_save_file_params

Dosya verileri veritabanına kaydedildikten sonra

Parametreler:

dizi Dosya veri dizisi

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 128

wpfd_update_category_name

Kategori adını güncelle

Parametreler:

tamsayı Adı değiştirmek için kimliğin terimi
sicim Yeni kategori adı

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 113

wpfd _ {$ THEMENAME} _after_template_hooks

Şablon bağlandıktan sonra eylem yangın

Parametreler:

Yok

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 474
hat 83
satır 115

wpfd _ {$ THEMENAME} _after_theme_content

Tema içeriğinden sonra eylem yazdırma

Parametreler:

nesne Mana sayfacut tema örneği
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 218
hat 236
satır 240
satır 212

wpfd _ {$ THEMENAME} _before_files_loop

Dosya döngüsünden önce eylem yangını

Parametreler:

nesne Güncel tema paramları
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

hat 138
satır 152
satır 172

wpfd _ {$ THEMENAME} _before_files_loop_handlebars

Gidon şablonunda dosyalar dönmeden önce eylem atışı

Parametreler:

dizi Güncel tema paramları
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 29
satır 31
satır 95

wpfd _ {$ THEMENAME} _before_template_hooks

Şablonlar bağlanmadan önce eylem yangın

Parametreler:

Yok

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 386

wpfd _ {$ THEMENAME} _before_theme_content

Tema içeriğinden önce eylem yazdırma

Parametreler:

nesne Güncel tema paramları

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 106
çizgi 102
satır 116
satır 137
187
satır 136

wpfd _ {$ THEMENAME} _buttons

Düğmeleri gösterme eylemi

Parametreler:

nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Genel yapılandırma
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 197
satır 212
satır 217

wpfd _ {$ THEMENAME} _buttons_handlebars

Gidon şablonunda eylem yazdırma düğmeleri

Parametreler:

dizi $ config Ana yapılandırma
dizi $ params Kategori yapılandırma

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 87
hat 78
satır 95
satır 73
satır 71

wpfd _ {$ THEMENAME} _columns

Sütunları gösterme eylemi

Parametreler:

dizi Ana yapılandırma
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 163

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_block

Dosya bloğunu gösterme eylemi

Parametreler:

nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Genel yapılandırma
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

çizgi 192

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_block_handlebars

Gidon şablonunda dosya bloğunu gösterme eylemi

Parametreler:

dizi Ana yapılandırma
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

hat 117

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_content

Dosya içeriğini gösterme eylemi

Parametreler:

nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Genel yapılandırma
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 160
satır 176

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_content_handlebars

Gidon şablonunda eylem yazdırma dosyası içeriği

Parametreler:

dizi $ config Ana yapılandırma
dizi $ params Kategori yapılandırma

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 51
satır 55
satır 33
satır 32

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info

Dosya bilgilerini gösterme eylemi

Parametreler:

nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

179
çizgi 192
satır 197

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_handlebars

Gidon şablonunda dosya bilgilerini gösterme eylemi

Parametreler:

dizi Genel yapılandırma
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 70
satır 58
satır 76
satır 55
satır 53

wpfd _ {$ THEMENAME} _folder_tree

Eylem yazdırma klasörü ağacı

Parametreler:

nesne Güncel tema paramları
dizi Kategori yapılandırması

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 121
hat 118
satır 132
satır 152

wpfd_before_save_category

Veritabanına kaydetmeden önce kategori parametrelerini filtreleyin

Parametreler:

dizi Kategori params
tamsayı Terim kimliği

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 142

wpfd_before_save_file_metadata

Filtre, veritabanına kaydetmeden önce dosya meta verilerinin değiştirilmesine izin verir

Parametreler:

dizi Dosya meta veri dizisi

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 119

wpfd_before_save_file_params

Filtre, veritabanına kaydetmeden önce dosya verilerinin değiştirilmesine izin verir

Parametreler:

dizi Dosya veri dizisi

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 69

wpfd_before_update_category_name

Güncelleme kategorisinin adını filtrele

Parametreler:

sicim Yeni kategori adı
tamsayı Adı değiştirmek için kimliğin terimi

Dönüş :

dize | boole

Dosyalarda:

satır 105

wpfd_before_upload_file

Dosyayı yüklemeden önce filtrele

Parametreler:

dizi Dosya veri
tamsayı Mana sayfacut kullanıcı kimliği

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 566

wpfd_categories_order

Filtreler, kategorilerin sıralamasını değiştirmeye izin verir

Parametreler:

sicim

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 44
çizgi 253
satır 304
satır 68

wpfd_categories_orderby

Filtreler kategori sıralaması sütununu değiştirmeye izin veriyor

Parametreler:

sicim

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 55
satır 264
satır 315
hat 77

wpfd_clean_interval

Temiz önemsiz zamanları değiştirmek için filtreleyin, bu WPFD_CLEAN_INTERVAL constance değerini geçersiz kılar

Parametreler:

$ aralığı İkinci zaman

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 1161

wpfd_default_category_params

Filtreler, yeni kategori için varsayılan kurulum paragraflarına izin verir

Parametreler:

dizi Varsayılan değerler: sipariş, sipariş, rol, özel

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 71
satır 101
satır 194
satır 432
469
satır 215

wpfd_file_info

Dosya bilgilerini önde

Parametreler:

nesne Dosya nesnesi

Dönüş :

nesne

Dosyalarda:

satır 265
hat 235
satır 308

wpfd_file_params

Alanlara yüklenmeden önce verileri güncellemek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Alanlara veri yükleme

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

çizgi 102

wpfd_file_title

Dosya başlığını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

sicim Dosya başlığı
tamsayı Dosya kimliği

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

hat 167
çizgi 254
hat 78
275
çizgi 188

wpfd_get_support_cloud

Filtre dönüş destekli bulut platformu
Kategorilerin / dosyaların nereden geldiğini tespit etmek için gerekli

Parametreler:

dizi Bulut platformu listesi

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 767

wpfd_get_template

3. parti eklenti filtresine izin ver

Parametreler:

sicim Şablon yolu
sicim Şablon adı
dizi Şablon değişkenleri
sicim Şablon yolu dir
sicim Varsayılan yol dir

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 623

wpfd_index_file

Dizine dosya içeriği eklemek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Chunks
WP_Post Gönderi nesnesi

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

hat 1000

wpfd_locate_template

İade filtresi, şablon yolunu buldu

Parametreler:

sicim Şablon yolu
sicim Şablon adı
sicim Şablon yolu dir

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

585

wpfd_locate_theme

İade filtresi, şablon yolunu buldu

Parametreler:

sicim Şablon yolu
sicim Şablon adı
sicim Şablon yolu dir

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 710

wpfd_prana sayfaiew_service_url

Önizleme hizmeti URL'sini değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

sicim URL için% s yer tutucusuyla URL'yi önizle

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 79

wpfd_prana sayfaiew_url

Önizleme URL'sini değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

sicim Çıktı url'si
sicim URL kodlu URL için% s yer tutucusuyla URL'yi önizleyin
sicim Önizleme dosyasını görüntülemek için Ajax URL'si

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 90

wpfd_search_results

Arama sonuçları için filtreler

Parametreler:

dizi Dosya sonuçları
dizi Arama filtreleri

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

324 satırı

wpfd_search_results_file_title_length

Arama sonuçlarında dosya uzunluğunu değiştirmeye izin ver

Parametreler:

tamsayı

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 475

wpfd_search_tags_relation

Filtre, etiketlerin ilişkisini değiştirmeye izin verir

Parametreler:

sicim

Dönüş :

geçersiz

Dosyalarda:

satır 106

wpfd_token_live_time

Belirteç canlı zamanını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

int Simge saniye cinsinden canlı görüntü

Dönüş :

int

Dosyalarda:

satır 120
hat 167
satır 1139

wpfd_user_can

Geçerli kullanıcının dosyayı yönetme denetimi denetleme yeteneği

Parametreler:

boole Mana sayfacut kullanıcı verilen yeteneklere sahiptir.
sicim İşlem adı

Dönüş :

boole

Dosyalarda:

100 satır
satır 54
çizgi 802
hat 822
hat 842
satır 862
hat 882

wpfd _ {$ THEMENAME} _back_button_handlebars

Html ve geri düğmesi gidon argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli tema nesnesi
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 1543

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_item

Html ve kategori öğelerinin argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli kategori nesnesi
nesne Geçerli tema nesnesi
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 1685

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_item_handlebars

Html ve kategori öğe gidonlarının argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli tema nesnesi
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 1637

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_title

Html ve kategori başlığı argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli tema nesnesi
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 1597

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_title_handlebars

Html ve kategori başlık gidonlarının argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli tema nesnesi
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 1564

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_tree

Html ve kategori ağacının argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli tema nesnesi
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

1720

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_created_header_html

Oluşturulan tarih sütununun html başlığını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

sicim Başlık html

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 710

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_description_header_html

Açıklama sütununun html başlığını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

sicim Başlık html

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 614

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_download_header_html

İndirme sütununun html başlığını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

sicim Başlık html

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 758

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_hits_header_html

Hit sütun html üstbilgisini değiştirmek için filtre

Parametreler:

sicim Başlık html

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 686

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_modified_header_html

Değiştirilen tarih sütununun html başlığını değiştirmek için filtre

Parametreler:

sicim Başlık html

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 734

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_size_header_html

Html boyut sütununu değiştirmek için filtre

Parametreler:

sicim Başlık html

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 662

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_title_header_html

Başlık sütununun html başlığını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

sicim Başlık html

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 590

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_version_header_html

Sürüm sütununun html başlığını değiştirmek için filtre

Parametreler:

sicim Başlık html

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 638

wpfd _ {$ THEMENAME} _content_wrapper

İçerik sarmalayıcı çıktısını değiştirmek için filtre

Parametreler:

sicim İçerik sarmalayıcısı
nesne Geçerli tema nesnesi

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 514

wpfd _ {$ THEMENAME} _content_wrapper_input

İçerik sarıcısının altında gizli girdi yazdırmak için filtreler

Parametreler:

sicim Giriş html
nesne Geçerli tema nesnesi

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 538

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_download_button_args

HTML ve indirme düğmesinin argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 1298

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_download_button_handlebars_args

Html ve indirme düğmesi gidon argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

hat 1248

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_created_args

Html ve oluşturulan argümanları değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 962

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_created_handlebars_args

Html ve oluşturulan gidon argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

924

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_description_args

Html ve açıklama argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 659

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_description_handlebars_args

HTML'yi ve açıklama gidonunun argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 620

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_hits_args

Html ve isabet argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

hat 888

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_hits_handlebars_args

Html ve hits gidonun argümanını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

hat 850

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_icon_hanlebars

Gidon şablonu için simge html değiştirmek için filtre

Parametreler:

sicim Gidon şablonu için çıktı html
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

hat 1074
çizgi 188

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_icon_html

Html simgesini değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

sicim Gidon şablonu için çıktı html
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

sicim

Dosyalarda:

satır 1117
272

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_modified_args

HTML'yi ve değiştirilen argümanları değiştirmek için filtre uygulayın

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

hat 1036

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_modified_handlebars_args

Değiştirilen gidonların html ve argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

998

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_size_args

Html ve boyut argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

hat 814

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_size_handlebars_args

Html ve boyut gidon argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 775

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_title_args

Html ve başlık argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

hat 1200
satır 302

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_title_handlebars_args

HTML ve başlık gidon argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 1157
hat 216

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_version_args

Html ve sürüm argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 738

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_version_handlebars_args

Html ve sürüm gidonun argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 697

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_open_pdf_button_args

Html ve açık pdf düğmesinin argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

çizgi 1433

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_open_pdf_button_handlebars_args

Html ve açık pdf düğmesi gidon argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 1346

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_prana sayfaiew_button_args

HTML'yi ve önizleme düğmesinin argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
nesne Geçerli dosya nesnesi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

hat 1468

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_prana sayfaiew_button_handlebars_args

Html ve önizleme düğmesi gidonlarının argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

dizi Şablon dizisi
dizi Ana yapılandırma
dizi Geçerli kategori yapılandırması

Dönüş :

dizi

Dosyalarda:

satır 1378

Besteci

besteci logosu İşte eklentilerimizi besteci bağımlılığı olarak kullanmanın çözümü.
Composer.json dosyasında ana sayfa sahibi deposunu beyan etmeniz gerekir, lütfen url'deki YOUR_TOKEN kodunu kendi kartınızla değiştirmeyi unutmayın. Altında bulabilirsiniz https://www.joomunited.com/my-account Besteci belirteci akordeon altında.
{
"Depo": [
      {
"Type": "paket",
"Paket": {
"Name": "joomunited / wp-file-indir",
"Sürüm": "usta",
"Type": "wordpress-eklentisi",
"Dist": {
"Type": "zip",
"Https://www.joomunited.com/extra/download/wp-file-download/YOUR_TOKEN", "url"
"Referans": "ana"
            }
         }
      }
],
"İste": {
      "composer/installers":"~1.0",
"Joomunited / wp-file-indir": "dana sayfa-master"
   }
}