WP File Download Developer Documentation

Bu belgeler, deneyimli geliştiricilerin başka herhangi bir hizmeti eklentimiz ile bağlamasına yardımcı olacaktır. İşte bu eklenti için tüm eylemler ve filtreler, biraz daha fazlasına ihtiyacınız varsa, bunu özel forum için kullanarak sormaktan çekinmeyin . Eklentimizi kullandığınız için teşekkürler!

import_term_meta

Meta terimi içe aktarıldıktan sonra tetiklenir.

Parametreler:

int $term_id ID of the newly created term.
string $key Meta key.
mixed $value Meta value.

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/classes/import/class-wp-import.php satır 414

wpdf_admin_notices

İçe aktarma bildirimi yazma işlemi

Parametreler:

none

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/views/iconsbuilder/tpl/default.php satır 40
app/admin/views/config/tpl/ui-default.php satır 38
app/admin/views/wpfd/tpl/ui-default.php satır 148

wpfd_addon_update_version_description

Kopyadan sonra eylem güncelleme sürümü ve açıklaması

Parametreler:

string Version
string Description
string Category from
string Category TermId

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/files.php satır 624
app/admin/controllers/files.php satır 718
app/admin/controllers/files.php satır 1952
app/admin/controllers/files.php satır 751
app/admin/controllers/ files.php satır 1063
app/admin/controllers/files.php satır 1570
app/admin/controllers/files.php satır 2366
app/admin/controllers/files.php satır 2858
app/admin/controllers/files.php satır 816
app /admin/controllers/files.php satır 2030
app/admin/controllers/files.php satır 875
app/admin/controllers/files.php satır 1002
app/admin/controllers/files.php satır 1329
app/admin/controllers/files .php satır 2091
app/admin/controllers/files.php satır 2233
app/admin/controllers/files.php satır 2570
app/admin/controllers/files.php satır 939
app/admin/controllers/files.php satır 1450
app/ admin/controllers/files.php satır 2160
app/admin/controllers/files.php satır 1122
app/admin/controllers/files.php satır 1232
app/admin/controllers/files.php satır 2294
app/admin/controllers/files. php satırı 2710
app/admin/controllers/files.php satırı 119
8 app/admin/controllers/files.php satır 2452
app/admin/controllers/files.php satır 1265
app/admin/controllers/files.php satır 1629
app/admin/controllers/files.php satır 2784
app/admin/controllers /files.php satır 2916
app/admin/controllers/files.php satır 1393
app/admin/controllers/files.php satır 1509
app/admin/controllers/files.php satır 1704
app/admin/controllers/files.php satır 1865
app/admin/controllers/files.php satır 2499
app/admin/controllers/files.php satır 2637
app/admin/controllers/files.php satır 3004

wpfd_admin_after_file_title_field

Başlık alanından sonra atılan işlem

Parametreler:

string Current file information

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/forms/file.xml satır 31

wpfd_after_bottom_file_save_settings

Alt dosya kaydetme ayarları düğmesinden sonra atılan işlem

Parametreler:

string Current file information

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/forms/file.xml satır 223

wpfd_after_category_main_settings

Sağ panelde kategori ana ayarlarından sonra eylem yangını

Parametreler:

integer Current category id

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/views/category/tpl/default.php satır 166

wpfd_after_create_new_category

Yeni kategori oluşturulduktan sonraki işlem

Parametreler:

integer New category id
string Category created name

Return :

void

Dosyalarda:

app / admin / controllers / category.php satırı 78

wpfd_after_fieldset_category_main_settings

Sağ panelde kategori ana ayarları alan kümesinden sonra eylem yangını

Parametreler:

integer Current category id

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/views/category/tpl/default.php satırı 175

wpfd_after_file_main_settings

Tüm dosya ayarları girişleri yankılandıktan sonra atılan eylem

Parametreler:

string Current file information

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/forms/file.xml satır 203

wpfd_after_single_file_info

Tek dosya ekranında dosya bilgisinden sonra eylem yangını

Parametreler:

object File object

Return :

void

Dosyalarda:

app / site / temalar / şablonlar / tpl-single.php satır 65

wpfd_after_template_part

Çağrılan bir şablon parçasından sonra eylem ateşi

Parametreler:

string Template name
string Template path dir
string Template path
array Template variables

Return :

void

Dosyalarda:

app/functions.php satırı 726

wpfd_before_category_main_settings

Sağ panelde kategori ana ayarlarından önce eylem yangını

Parametreler:

integer Current category id

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/views/category/tpl/default.php satır 92

wpfd_before_fieldset_category_main_settings

Sağ panelde ayarlanmış kategori ana ayarlar alanından önce eylem yangını

Parametreler:

integer Current category id

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/views/category/tpl/default.php satır 61

wpfd_before_index_remove

Bir dizin kaldırılmadan önce eylem yangını

Parametreler:

integer Post id

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/fts.php satır 963

wpfd_before_single_file_info

Tek dosya ekranında dosya bilgisinden önce eylem yangını

Parametreler:

object File object

Return :

void

Dosyalarda:

app / site / temalar / şablonlar / tpl-single.php satır 49

wpfd_before_template_part

Çağrılan bir şablon parçasından önce eylem ateşi

Parametreler:

string Template name
string Template path dir
string Template path
array Template variables

Return :

void

Dosyalarda:

app/functions.php satırı 714

wpfd_download_file_permission

Geçerli kullanıcının bu dosyayı indirmek için yeterli izni olmadığında eylem ateşlenir.

Parametreler:

string|integer
string|integer
integer

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/file.php satır 57

wpfd_download_link_expired

Süresi dolmuş indirme sayfası için eylem

Parametreler:

string|integer
string|integer
integer

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/file.php satır 80

wpfd_file_deleted

Bir dosya silindikten sonra eylem yangını

Parametreler:

array Deleted file info
WP_Term Category the file was deleted from
array Additional information

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/file.php satır 489
app/admin/controllers/file.php satır 551

wpfd_file_download

Dosya indirilmeden hemen önce harekete geçme.
Burada hiçbir şeyi tekrarlamayın, aksi takdirde dosya indirme işlemi bozulur

Parametreler:

object File id
array Source

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/file.php satır 285
app/site/controllers/file.php satır 376
app/site/controllers/file.php satır 429
app/site/controllers/file.php satır 480
app/site/controllers/ file.php satır 539

wpfd_file_indexed

Dosya indekslendikten sonra eylem yangını

Parametreler:

integer Inserted post id
array Post content to index

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/fts.php satırı 1065

wpfd_file_uploaded

Dosya yüklendikten sonra eylem tetikleniyor

Parametreler:

integer|WP_Error The file ID on success. The value 0 or WP_Error on failure.
array Additional information

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/files.php satır 999

wpfd_generate_preview_after_merge_image_vertical

Dikey görüntüyü birleştirdikten sonra eylem ateşi

Parametreler:

string $destinationPath Merged image path
WpfdModelGeneratepreview $this Current Model

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/generatepreview.php satırı 1053

wpfd_generate_preview_after_resize_thumbnail

Küçük resim yeniden boyutlandırıldıktan sonra eylem dosyası

Parametreler:

string $fileName Thumbnail file path

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/generatepreview.php satırı 934

wpfd_generate_preview_before_merge_image_vertical

Dikey görüntüyü birleştirmeden önce eylem ateşi

Parametreler:

array $images Images page array
string $destinationPath Merged image path
WpfdModelGeneratepreview $this Current Model

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/generatepreview.php satır 959

wpfd_preview_file_permission

Geçerli kullanıcının bu dosyayı önizlemek için yeterli izni olmadığında eylem tetiklenir.

Parametreler:

string|integer
string|integer
integer

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/file.php satır 69

wpfd_preview_generated

Küçük resim/önizleme kaydedildikten sonra eylem tetikleniyor

Parametreler:

string $savedFilePath Generated preview file path
string $thumbnailPath Generated thumbnail file path
array $currentQueue Current queue information
WpfdModelGeneratepreview $this GeneratePreview Model

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/generatepreview.php satır 418
app/admin/models/generatepreview.php satır 564
app/admin/models/generatepreview.php satır 741

wpfd_save_category

Kategori parametrelerini kaydettikten sonra eylem yangını

Parametreler:

integer Term id
array Category params

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/category.php satır 230

wpfd_save_category_settings_button

Sağ panelde kategori kaydetme düğmesinden önce yapılan işlem

Parametreler:

integer Current category id

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/views/category/tpl/default.php satırı 380

wpfd_save_file_params

Dosya verileri veritabanına kaydedildikten sonra

Parametreler:

array File data array

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/file.php satır 177

wpfd_update_category_color

Kategori rengini güncelle

Parametreler:

integer Term id to change color
string New category color

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/category.php satır 186
app/admin/controllers/category.php satır 550
app/admin/controllers/category.php satır 687

wpfd_update_category_color

Kategori rengini güncelle

Parametreler:

integer Term id to change color
string New category color

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/category.php satır 186
app/admin/controllers/category.php satır 550
app/admin/controllers/category.php satır 687

wpfd_update_category_color

Kategori rengini güncelle

Parametreler:

integer Term id to change color
string New category color

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/category.php satır 186
app/admin/controllers/category.php satır 550
app/admin/controllers/category.php satır 687

wpfd_update_category_description

Güncellemeden sonra kategori rengi

Parametreler:

integer Term id to change color
string New category color

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/category.php satır 152

wpfd_update_category_name

Kategori adını güncelleme

Parametreler:

integer Term id to change name
string New category name

Return :

void

Dosyalarda:

uygulama / admin / denetleyiciler / category.php satır 114

wpfd_{$themeName}_after_custom_hooks

Özel kancadan sonra eylem ateşi

Parametreler:

none

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 536

wpfd _ {$ THEMENAME} _after_template_hooks

Şablon bağlandıktan sonra eylem ateşi

Parametreler:

none

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 526
app/site/themes/wpfd-preview/theme.php satır 116
app/site/themes/wpfd-tree/theme.php satır 84
uygulama/site /themes/wpfd-ggd/theme.php satır 116

wpfd _ {$ THEMENAME} _after_theme_content

Tema içeriğinden sonra eylem baskısı

Parametreler:

object Current theme instance
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satır 219
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satır 262
app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 260
uygulama/site/temalar /wpfd-table/tpl.php satır 261
uygulama/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php satır 257

wpfd _ {$ THEMENAME} _before_files_loop

Dosyalar döngüsünden önce eylem yangını

Parametreler:

object Current theme params
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satır 139
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satır 157
app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 194
uygulama/site/temalar /wpfd-table/tpl.php satır 143
uygulama/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php satır 193

wpfd _ {$ THEMENAME} _before_files_loop_handlebars

Gidon şablonunda dosyalar döngüden önce eylem yangını

Parametreler:

array Current theme params
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satır 43
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satır 46
app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 121
uygulama/site/temalar /wpfd-table/tpl.php satır 32
uygulama/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php satır 121

wpfd _ {$ THEMENAME} _before_template_hooks

Şablonlar takılmadan önce eylem ateşi

Parametreler:

none

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 434

wpfd _ {$ THEMENAME} _before_theme_content

Tema içeriğinden önce eylem baskısı

Parametreler:

object Current theme params

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satır 25
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satır 26
app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 101
uygulama/site/temalar /wpfd-tree/tpl.php satır 158
app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php satır 228
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php satır 103
app/site/themes/wpfd-ggd/ tpl.php satırı 101

wpfd _ {$ THEMENAME} _buttons

Düğmeleri gösterme eylemi

Parametreler:

object Current file object
array Global config
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satırı 198
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satırı 225
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php satırı 220

wpfd _ {$ THEMENAME} _buttons_handlebars

Gidon şablonunda eylem yazdırma düğmeleri

Parametreler:

array $config Main config
array $params Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satır 101
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satır 110
app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 83
uygulama/site/temalar /wpfd-tree/tpl.php satırı 81
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php satırı 79
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php satırı 83

wpfd _ {$ THEMENAME} _columns

Sütunları gösterme eylemi

Parametreler:

array Main config
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-table/tpl.php satır 168

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_block

Dosya bloğunu gösterme eylemi

Parametreler:

object Current file object
array Global config
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 219
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php satır 216

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_block_handlebars

Gidon şablonunda dosya bloğunu gösterme eylemi

Parametreler:

array Main config
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 145
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php satır 143

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_content

Dosya içeriğini gösterme eylemi

Parametreler:

object Current file object
array Global config
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satır 161
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satır 184

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_content_handlebars

Gidon şablonunda eylem yazdırma dosyası içeriği

Parametreler:

array $config Main config
array $params Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satır 65
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satır 70
app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 44
uygulama/site/temalar /wpfd-tree/tpl.php satır 41
uygulama/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php satır 44

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info

Dosya bilgilerini gösterme eylemi

Parametreler:

object Current file object
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satırı 180
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satırı 205
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php satırı 200

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_handlebars

Gidon şablonunda dosya bilgilerini gösterme eylemi

Parametreler:

array Global config
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satır 84
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satır 91
app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 65
uygulama/site/temalar /wpfd-tree/tpl.php satır 63
app/site/themes/wpfd-table/tpl.php satır 59
app/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php satır 65

wpfd _ {$ THEMENAME} _folder_tree

Eylem yazdırma klasörü ağacı

Parametreler:

object Current theme params
array Category config

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/tpl-default.php satır 122
app/site/themes/wpfd-default/tpl.php satır 137
app/site/themes/wpfd-preview/tpl.php satır 174
uygulama/site/temalar /wpfd-table/tpl.php satır 123
uygulama/site/themes/wpfd-ggd/tpl.php satır 173

import_term_meta_key

İçe aktarılan bir terim meta parçasının meta anahtarını filtreler.

Parametreler:

string $meta_key Meta key.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/classes/import/class-wp-import.php satır 396

the_content_export

WXR dışa aktarmaları için kullanılan yayın içeriğini filtreler.

Parametreler:

string $post_content Content of the current post.

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/config.php satır 921

the_excerpt_export

WXR dışa aktarmaları için kullanılan alıntı sonrası filtreler.

Parametreler:

string $post_excerpt Excerpt for the current post.

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/config.php satır 931

wp_import_existing_post

Şu anda içe aktarılmakta olan gönderiye karşılık gelen mevcut gönderinin filtre kimliği.
Gönderiyi içe aktarmaya zorlamak için 0 döndür.
Kimliği , içe aktarılan gönderiyle eşlenen mevcut gönderiyi geçersiz kılacak başka bir şey olacak şekilde filtreleyin .

Parametreler:

int $post_exists Post ID, or 0 if post did not exist.
array $post The post array to be inserted.

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/classes/import/class-wp-import.php satır 613

wp_import_term_meta

İçe aktarılan bir terime eklenen meta verileri filtreler.

Parametreler:

array $termmeta Array of term meta.
int $term_id ID of the newly created term.
array $term Term data from the WXR import.

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/classes/import/class-wp-import.php satır 381

wpfd_

Tablo için ek sınıflar

Parametreler:

array

Return :

void

Dosyalarda:

app / site / temalar / wpfd-table / theme.php satır 126

wpfd_abs_path_to_url

Sonunda url'yi değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

string

Return :

void

Dosyalarda:

app/functions.php satır 942

wpfd_automatic_revision

Filtre, otomatik revizyonu değiştirmeye izin verir

Parametreler:

string
array

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/files.php satırı 3264

wpfd_automatic_revision_date_format

Filtre, otomatik sürüm oluşturmada tarih biçimini değiştirmeye izin verir

Parametreler:

string
array

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/files.php satırı 3226

wpfd_automatic_revision_enabled

Filtre, otomatik sürümü etkinleştirmeye izin verir

Parametreler:

boolean
array

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/files.php satırı 3180

wpfd_automatic_revision_increment_replacement

Filtre, otomatik versiyonun değiştirilmesine izin verir

Parametreler:

string
array

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/files.php satırı 3247

wpfd_automatic_revision_pattern

Filtre, otomatik sürüm düzenini değiştirmeye izin verir

Parametreler:

string
array

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/controllers/files.php satırı 3193

wpfd_back_button_handlebars

Geri düğmesi gidonlarının html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1949

wpfd_before_save_category

Veritabanına kaydetmeden önce kategori parametreleri için filtre uygulayın

Parametreler:

array Category params
integer Term id

Return :

array

Dosyalarda:

app/admin/controllers/category.php satırı 220

wpfd_before_save_file_metadata

Filtre, veritabanına kaydetmeden önce dosya meta verilerini değiştirmeye izin ver

Parametreler:

array File meta data array

Return :

array

Dosyalarda:

app/admin/models/file.php satır 167

wpfd_before_save_file_params

Filtre, veritabanına kaydetmeden önce dosya verilerinin değiştirilmesine izin ver

Parametreler:

array File data array

Return :

array

Dosyalarda:

app/admin/models/file.php satır 107

wpfd_before_update_category_color

Filtre güncelleme kategorisi rengi

Parametreler:

string New category color
integer Term id to change name

Return :

string|boolean

Dosyalarda:

app/admin/controllers/category.php satır 177

wpfd_before_update_category_description

Filtre güncelleme kategorisi açıklaması

Parametreler:

string New category description
integer Term id to change name

Return :

string|boolean

Dosyalarda:

app/admin/controllers/category.php satır 139

wpfd_before_update_category_name

Filtre güncelleme kategorisi adı

Parametreler:

string New category name
integer Term id to change name

Return :

string|boolean

Dosyalarda:

uygulama / admin / denetleyiciler / category.php satır 106

wpfd_before_upload_file

Dosya yüklemeden önce filtrele

Parametreler:

array File data
integer Current user id

Return :

array

Dosyalarda:

app/admin/models/files.php satır 951

wpfd_categories

Ön kategori listesini filtrelemeye izin ver

Parametreler:

array

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/models/categoriesfront.php satır 136

wpfd_categories_order

Filtreler, kategorilerin sipariş yönünü değiştirmeye izin verir

Parametreler:

string

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/models/categoriesfront.php satırı 44
app/site/models/categoriesfront.php satırı 268
app/site/models/categoriesfront.php satırı 323
app/site/controllers/categories.php satırı 70

wpfd_categories_orderby

Filtreler, kategorilerin sipariş sütununu değiştirmeye izin verir

Parametreler:

string

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/models/categoriesfront.php satırı 55
app/site/models/categoriesfront.php satırı 279
app/site/models/categoriesfront.php satırı 334
app/site/controllers/categories.php satırı 79

wpfd_category_description_handlebars

Kategori açıklama gidonlarının html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 2119

wpfd_category_item_handlebars

Kategori öğesi gidonlarının html'sini ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2220

wpfd_category_loading_message

Filtreler, kategori yükleme mesajını açmaya izin verir

Parametreler:

boolean

Return :

boolean

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 376

wpfd_category_title

Kategori başlığının html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 2072

wpfd_category_title_handlebars

Kategori başlığı gidonlarının html'sini ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 2005

wpfd_category_tree

Kategori ağacının html'sini ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 2383

wpfd_category_tree_expanded

Filtreler, ön uçta kategori ağacını genişletmeye izin verir

Parametreler:

boolean

Return :

boolean

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 385

wpfd_clean_interval

Temiz önemsiz zamanları değiştirmek için filtre uygulayın, bu WPFD_CLEAN_INTERVAL konstanzasını geçersiz kılar

Parametreler:

$interval Time in second

Return :

void

Dosyalarda:

app/functions.php satırı 1525

wpfd_default_category_params

Filtreler, yeni kategori için varsayılan ayar parametrelerine izin verir

Parametreler:

array Default values: order, orderby, roles, private

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/models/categoriesfront.php satırı 494
app/site/models/categoryfront.php satırı 77
app/admin/models/category.php satırı 475

wpfd_default_category_visibility

Filtreler, kurulumun varsayılan görünürlüğüne izin verir

Parametreler:

array Default values: roles, private

Return :

array

Dosyalarda:

app/functions.php satırı 2159

wpfd_file_download_button_args

İndirme düğmesinin html'sini ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1621

wpfd_file_download_button_handlebars_args

İndirme düğmesi gidonlarının html'sini ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1553

wpfd_file_info

Öndeki dosya bilgilerine filtre uygula

Parametreler:

object File object

Return :

object

Dosyalarda:

app/site/models/filesfront.php satırı 289
app/site/models/filefront.php satırı 290
app/site/models/filefront.php satırı 363

wpfd_file_info_created_args

Html'yi ve oluşturulan argümanları değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1159

wpfd_file_info_created_handlebars_args

Oluşturulan gidonların html'sini ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1108

wpfd_file_info_description_args

Html'yi ve açıklama argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 755

wpfd_file_info_description_handlebars_args

Html'yi ve açıklama gidonlarının argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 706

wpfd_file_info_hits_args

Html'yi ve isabet argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1059

wpfd_file_info_hits_handlebars_args

Html'yi ve isabet gidonlarının argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1008

wpfd_file_info_icon_html

Simge html'yi değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

string Output html for handlebars template
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1372

wpfd_file_info_modified_args

Html'yi ve değiştirilen argümanları değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1261

wpfd_file_info_modified_handlebars_args

Değiştirilmiş gidonların html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1208

wpfd_file_info_size_args

Html'yi ve boyut argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 959

wpfd_file_info_size_handlebars_args

Boyut gidonlarının html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 908

wpfd_file_info_title_args

Html'yi ve başlık argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1488

wpfd_file_info_title_handlebars_args

Başlık gidonlarının html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1428

wpfd_file_info_version_args

Html'yi ve sürüm argümanlarını değiştirmek için Globa filtresi

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 858

wpfd_file_info_version_handlebars_args

Sürüm gidonlarının html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 805

wpfd_file_open_pdf_button_args

Açık pdf düğmesinin html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1801

wpfd_file_open_pdf_button_handlebars_args

Açık pdf düğmesi gidonlarının html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1685

wpfd_file_params

Alanlara yüklenmeden önce verileri güncellemek için filtre uygulayın

Parametreler:

array Data load to fields

Return :

array

Dosyalarda:

app/admin/views/file/view.php satırı 119

wpfd_file_preview_button_args

Önizleme düğmesinin html ve argümanlarını değiştirmek için Globacl filtresi

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1851

wpfd_file_preview_button_handlebars_args

Önizleme düğmesi gidonlarının html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1730

wpfd_file_preview_link_When_disable_download_popup

Filtre, indirme açılır penceresini devre dışı bıraktığınızda dosya indirme bağlantısını değiştirmeye izin verir

Parametreler:

boolean

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-preview/theme.php satır 202
app/site/themes/wpfd-preview/theme.php satır 264
app/site/themes/wpfd-tree/tpl.php satır 19
uygulama/site/temalar /wpfd-ggd/theme.php satır 162
uygulama/site/themes/wpfd-ggd/theme.php satır 220

wpfd_file_title

Dosya başlığını değiştirmek için filtrele

Parametreler:

string File title
integer File id

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/models/filesfront.php satırı 176
app/site/models/filesfront.php satırı 278
app/site/models/filefront.php satırı 121
app/site/models/filefront.php satırı 330
app/site/models/ filefront.php satır 235

wpfd_generate_preview_page_number

Önizleme görüntüsü oluşturulurken maksimum sayfa sayısı

Parametreler:

integer

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/generatepreview.php satırı 395
app/admin/models/generatepreview.php satırı 720

wpfd_generate_preview_queue_interval

Değiştirmek için filtre önizleme aralığı oluştur, bu WPFD_GENERATE_PREVIEW_QUEUE_INTERVAL sabitliğini geçersiz kılacaktır

Parametreler:

$interval Time in second

Return :

void

Dosyalarda:

app/functions.php satırı 2112

wpfd_generate_preview_url

Önizleme URL'si oluşturmak için filtreleyin

Parametreler:

boolean Generate preview url
string File id
string Category id
string Token

Return :

boolean

Dosyalarda:

app/site/helpers/WpfdHelperFile.php satırı 85

wpfd_generated_preview_file_real_path

Filtre, oluşturulan önizleme dosyasıyla her şeyi yapmanıza izin verir

Parametreler:

string

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/generatepreview.php satır 843

wpfd_get_content_dir

Özel içerik dizinini değiştirmek için filtreleyin. Varsayılan: 'wp-dosya-indirme'

Parametreler:

string The current custom content dir string.

Return :

boolean

Dosyalarda:

app/functions.php satır 86

wpfd_get_support_cloud

Filtre iadesi desteklenen bulut platformu
Kategorilerin / dosyaların nereden geldiğini algılamak

Parametreler:

array Cloud platform list

Return :

array

Dosyalarda:

app/functions.php satırı 848

wpfd_get_template

3. taraf eklenti filtresine izin ver

Parametreler:

string Template path
string Template name
array Template variables
string Template path dir
string Default path dir

Return :

string

Dosyalarda:

app/functions.php satırı 704

wpfd_index_file

Dizine dosya içeriği eklemek için filtrele

Parametreler:

array Chunks
WP_Post Post object

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/models/fts.php satırı 1049

wpfd_locate_template

Dönüşte bulunan şablon yolundaki filtre

Parametreler:

string Template path
string Template name
string Template path dir

Return :

void

Dosyalarda:

app/functions.php satır 666

wpfd_locate_theme

Dönüşte bulunan şablon yolundaki filtre

Parametreler:

string Template path
string Template name
string Template path dir

Return :

void

Dosyalarda:

app/functions.php satır 791

wpfd_not_authorized_redirect_url

Geçerli dosyayı indirme yetkisi olmadığında kullanıcıyı yeniden yönlendirmek için filtre uygula

Parametreler:

string

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/file.php satır 223

wpfd_password_expires

Parola sonrası tanımlama bilgisinin ömrünü filtreler.
Varsayılan olarak, tanımlama bilgisi oluşturulduktan 10 gün sonra sona erer.
Bunu bir oturum çerezine dönüştürmek için 0 döndürün .

Parametreler:

int $expires The expiry time, as passed to setcookie().

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/file.php satır 895

wpfd_password_form

Korumalı posta parolası formu için HTML çıktısını filtreler.
Parola alanını değiştiriyorsanız, çekirdek veritabanı şemasının

, form girişindeki size özniteliğinin değerinden bağımsız olarak parola alanını 20 karakterle sınırladığını lütfen unutmayın .

Parametreler:

string $output The password form HTML output.
WP_Post $object Object.

Return :

void

Dosyalarda:

app/functions.php satırı 2825

wpfd_preview_service_url

Önizleme hizmeti URL'sini değiştirmek için filtrele

Parametreler:

string Preview url with %s placeholder for url

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/helpers/WpfdHelperFile.php satır 100

wpfd_preview_url

Önizleme URL'sini değiştirmek için filtrele

Parametreler:

string Output url
string Preview url with %s placeholder for file encoded url
string Ajax Url to preview file

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/helpers/WpfdHelperFile.php satırı 111

wpfd_real_abs_path

Bazı barındırma/sunucularda yanlış ABSPATH'i düzeltmek için filtreleyin

Parametreler:

string

Return :

void

Dosyalarda:

app/functions.php satırı 925

wpfd_search_results

Arama sonuçları için filtreler

Parametreler:

array Files results
array Search filters

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/models/search.php satırı 402

wpfd_search_results_file_title_length

Arama sonuçlarında dosya uzunluğunun değiştirilmesine izin ver

Parametreler:

integer

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/models/search.php satırı 579

wpfd_search_results_order

Arama sonuçları sıra yönü

Parametreler:

string

Return :

void

Dosyalarda:

uygulama/site/modeller/arama.php satır 231

wpfd_search_results_orderby

Arama sonuçları sırasına göre

Parametreler:

string

Return :

void

Dosyalarda:

uygulama/site/modeller/arama.php satır 224

wpfd_search_tags_relation

Filtre, etiketlerin ilişkisini değiştirmeye izin ver

Parametreler:

string

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/models/search.php satır 126

wpfd_selected_file

İndirmek için seçilen dosyanın filtresi

Parametreler:

array

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/files.php satır 216
app/site/controllers/files.php satır 370

wpfd_selected_file

İndirmek için seçilen dosyanın filtresi

Parametreler:

array

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/files.php satır 216
app/site/controllers/files.php satır 370

wpfd_selected_files

İndirmek için seçilen dosyalara filtre uygula

Parametreler:

array

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/files.php satır 60

wpfd_show_upload_form_reverse

Yükleme formunu değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

boolean

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/views/files/view.php satır 353

wpfd_statistics_filter_by

İstatistikler filtreleme ölçütü

Parametreler:

array

Return :

void

Dosyalarda:

app / admin / views / stats / tpl / filters.php satır 44

wpfd_statistics_filter_by_placeholders

Yer tutuculara göre istatistik filtresi

Parametreler:

array

Return :

void

Dosyalarda:

app / admin / views / stats / tpl / filters.php satır 51

wpfd_statistics_get_selection_arguments

İstatistikler seçim değeri argümanlarını alır

Parametreler:

array
string
string

Return :

void

Dosyalarda:

app / admin / models / stats.php line 169

wpfd_statistics_get_selection_posts_clauses

İstatistikler seçim gönderileri cümleleri alır

Parametreler:

array
string
string

Return :

void

Dosyalarda:

app / admin / models / stats.php line 353

wpfd_statistics_get_selection_value

İstatistikler seçim değerini alır

Parametreler:

array
string

Return :

void

Dosyalarda:

app / admin / models / stats.php satır 96

wpfd_statistics_type

İstatistik türünü değiştirme

Parametreler:

string
string
string

Return :

void

Dosyalarda:

app / admin / models / stats.php satır 362

wpfd_token_live_time

Jeton canlı süresini değiştirmek için filtre uygulayın

Parametreler:

int Token live time in seconds

Return :

int

Dosyalarda:

app/site/models/tokens.php satır 123
app/site/models/tokens.php satır 170
app/functions.php satır 1503

wpfd_upload_dir

Filtre, dosya yükleme dizinini değiştirmeye izin verir

Parametreler:

string

Return :

void

Dosyalarda:

app/admin/classes/WpfdBase.php satır 54

wpfd_user_can

İzin ayarlarını düzenlemek için mevcut kullanıcının filtre denetimi yeteneği

Parametreler:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

Dosyalarda:

jutranslation/jutranslation.php satır 100
app/functions.php satır 959
app/functions.php satır 976
app/functions.php satır 1020
app/functions.php satır 1040
app/functions.php satır 1060
app/functions.php satır 1080
uygulama /functions.php satır 1130
app/functions.php satır 1180
app/admin/classes/install-wizard/install-wizard.php satır 59

wpfd_user_can

Geçerli kullanıcının dosyayı yönetebilmesi için filtre denetimi özelliği

Parametreler:

boolean The current user has the given capability
string Action name

Return :

boolean

Dosyalarda:

jutranslation/jutranslation.php satır 100
app/functions.php satır 959
app/functions.php satır 976
app/functions.php satır 1020
app/functions.php satır 1040
app/functions.php satır 1060
app/functions.php satır 1080
uygulama /functions.php satır 1130
app/functions.php satır 1180
app/admin/classes/install-wizard/install-wizard.php satır 59

wpfd_you_dont_have_permission_redirect_url

Geçerli dosyayı indirme izni olmadığında kullanıcıyı yeniden yönlendirmek için filtre uygula

Parametreler:

string

Return :

void

Dosyalarda:

app/site/controllers/file.php satır 202

wpfd _ {$ THEMENAME} _back_button_handlebars

Geri düğmesi gidonlarının HTML ve bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1962

wpfd_{$themeName}_category_description

Kategori açıklamasının html'sini ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2166
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2179

wpfd_{$themeName}_category_description

Kategori açıklamasının html'sini ve argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2166
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2179

wpfd_{$themeName}_category_description_handlebars

Kategori açıklaması gidonlarının html'sini ve argümanlarını değiştirmek için filtreleyin

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 2132

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_item

Kategori öğesinin html ve argümanlarını değiştirmek için genel filtre

Parametreler:

array Template array
object Current category object
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2325
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2339

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_item

HTML ve kategoriler öğesinin bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current category object
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2325
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2339

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_item_handlebars

Html ve kategoriler öğe gidonlarının bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 2233

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_title

HTML ve kategori başlığı argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 2085

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_title_handlebars

HTML ve kategori başlık gidonlarının bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 2018

wpfd _ {$ THEMENAME} _category_tree

HTML ve kategori ağacının bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current theme object
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 2396

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_created_header_html

Oluşturulan tarih sütununun html üstbilgisini değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Header html

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php satırı 720

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_description_header_html

Açıklama sütununun html üstbilgisini değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Header html

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php satır 624

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_download_header_html

İndirme sütununun html başlığını değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Header html

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php satırı 768

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_hits_header_html

İsabet sütununun html başlığını değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Header html

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php satır 696

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_modified_header_html

Değiştirilen tarih sütununun html üstbilgisini değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Header html

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php satırı 744

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_size_header_html

Boyut sütununun html üstbilgisini değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Header html

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php satır 672

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_title_header_html

Başlık sütununun html üstbilgisini değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Header html

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php satır 600

wpfd _ {$ THEMENAME} _column_version_header_html

Sürüm sütununun html üstbilgisini değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Header html

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/wpfd-table/theme.php satır 648

wpfd _ {$ THEMENAME} _content_wrapper

İçerik sarmalayıcı çıktısını değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Content wrapper
object Current theme object

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 578

wpfd _ {$ THEMENAME} _content_wrapper_input

İçerik sarmalayıcısının altına gizli girişi yazdırmak için filtreler

Parametreler:

string Input html
object Current theme object

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 606

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_download_button_args

İndirme düğmesinin HTML ve bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1635

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_download_button_handlebars_args

İndirme düğmesi gidonlarının HTML ve bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1566

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_created_args

Oluşturulan html ve bağımsız değişkenleri değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1172

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_created_handlebars_args

Oluşturulan gidonların HTML ve bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre uygulayın

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1121

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_description_args

HTML ve açıklama bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app / site / temalar / templates / wpfd-theme.class.php satır 768

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_description_handlebars_args

HTML ve açıklama gidonlarının bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 718

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_hits_args

Html ve isabet argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1072

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_hits_handlebars_args

Html ve isabet gidonlarının bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1021

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_icon_hanlebars

Gidon şablonu için simge html'yi değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Output html for handlebars template
array Main config
array Current category config

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1315
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1328
app/site/themes/wpfd-preview/theme.php satır 174
uygulama /site/themes/wpfd-table/theme.php satır 200

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_icon_hanlebars

Gidon şablonu için simge html'yi değiştirmek için filtre

Parametreler:

string Output html for handlebars template
array Main config
array Current category config

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1315
app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1328
app/site/themes/wpfd-preview/theme.php satır 174
uygulama /site/themes/wpfd-table/theme.php satır 200

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_icon_html

Simge HTML'sini değiştirmek için filtrele

Parametreler:

string Output html for handlebars template
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

string

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1386
app/site/themes/wpfd-table/theme.php satırı 281

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_modified_args

Html ve değiştirilmiş argümanları değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1275

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_modified_handlebars_args

Değiştirilen gidonların HTML ve bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1221

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_size_args

HTML ve boyut argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 972

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_size_handlebars_args

Html ve boyut gidon argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 920

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_title_args

HTML ve başlık argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1502
app/site/themes/wpfd-table/theme.php satırı 312

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_title_handlebars_args

Html ve başlık gidon argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1441
app/site/themes/wpfd-table/theme.php satırı 229

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_version_args

HTML ve sürüm argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 871

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_info_version_handlebars_args

Html ve sürüm gidon argümanlarını değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 817

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_open_pdf_button_args

Açık pdf düğmesinin HTML ve bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1815

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_open_pdf_button_handlebars_args

Açık pdf düğmesi gidonlarının HTML ve bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1698

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_preview_button_args

Önizleme düğmesinin HTML ve bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
object Current file object
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satırı 1865

wpfd _ {$ THEMENAME} _file_preview_button_handlebars_args

Önizleme düğmesi gidonlarının HTML ve bağımsız değişkenlerini değiştirmek için filtre

Parametreler:

array Template array
array Main config
array Current category config

Return :

array

Dosyalarda:

app/site/themes/templates/wpfd-theme.class.php satır 1743

Composer

besteci logosu Eklentilerimizi besteci bağımlılığı olarak kullanmanın çözümü burada.
Besteci.json dosyanızda joomunited deposunu bildirmeniz gerekir, lütfen url'deki YOUR_TOKEN'i kendi simgenizle değiştirdiğinizden emin olun. Composer jeton akordeonunun https://www.joomunited.com/my-account/my-membership altında bulabilirsiniz
{
"repositories":[
{
"type":"package",
"package":{
"name":"joomunited/wp-file-download",
"version":"master",
"type":"wordpress-plugin ",
"dist":{
"type":"zip",
"url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-file-download/YOUR_TOKEN",
"referans":"ana"
}
}
}
],
"gerekli":{
"besteci/yükleyiciler":"~1.0",
"joomunited/wp-dosyası-indirme":"dev-master"
}
}

Güncelleme anahtarını WP CLI ile programlı olarak ayarlayın

Besteci kurulumu için kullandığınız anahtarı kullanın ve update token
wp seçeneğini update ju_user_token "YOUR_TOKEN"