WP Speed of Light: Konfiguration

1. Allmänna inställningar

  • Visa ren cache i verktygsfältet: Visa en knapp i översta fältet för att rengöra hela webbplatsens cache

  • Din WebPagetest API-nyckel: Din WebPageTestAPI-nyckel går här. Det är nödvändigt att köra hastighetsanalysverktyget.

  • Inaktivera optimering för administratörs användare: När en administratör är inloggad kan du inaktivera hastighetsoptimering (cache, kompression, ...)

 

  • PRO ADDON ONLY - Inaktivera optimering för: Inaktivera även all hastighetsoptimering för angivna användarroller

 

WP-speed-of-ljus-konfiguration

 

2. Importera / exportera

Först går du till WP Speed of Light> Hastighetsoptimering> Konfiguration> Import / Exportera fliken. Då kan du importera / exportera konfiguration till en json eller en XML-fil.

 

import Export

 

3. Systemkontroll

Du kan kontrollera ditt webbplats system genom att gå till WP Speed of Light> Hastighetsoptimering> Systemkontroll. Det kommer att kontrollera din PHP-version, Apache-moduler, ...

 

systemkontroll