Diskussioner taggade Bildöverföring

Google ド ラ イ ブ ア ド オ ン を 使用 し て Google ド ラ イ ブ 内 の 画像 を ブ ロ グ に 貼 り 付 け た い の で す が, 画像 を ペ ー ジ に 貼 り 付 け る 際 に 画像 の サ イ ズ を 調整 す る こ と は 可能 で し ょ う か? も し 画像 サ イ ズ が 複数 の 選 択 肢 か ら選 べ る の で あ れ ば, 異 な る 解像度 の 画像 は そ れ ぞ れ Google ド ラ イ ブ に 保存 さ れ る の で し ょ う か. 以上, ご 回答 を お 願 い い た し ま す. [fastsättning] screenshot_01.png [/ infästning] ...
Är det möjligt att ladda upp till Google-enheten från Wordpress ? Om jag till exempel klickar på den medföljande bildknappen och väljer att ladda upp en fil från min dator för ett inlägg, kan jag ställa in den för att lagra bilden på Google-enheten som en app till värden ...
När du laddar upp media med WP Media Folder skapas kataloger i samma struktur som när de laddas upp? Om jag till exempel har mina media organiserade på min dator i strukturen: -newsletter_folder- Letter.html ...
Hej där: 1. När jag laddar upp media, kan jag välja den mapp där jag vill att bilden ska laddas upp? 2. Kan jag välja den undermapp där jag vill att bilden ska laddas upp när jag laddar upp media? 3. kan man byta namn på bilder, och webbadresserna ändras enligt ...
Jag undrade om det fanns ett maximalt antal bilder som kan lagras i ett enda galleri. Dessutom den maximala bildfilstorleken som den stöder ....
Hej, när jag försöker ladda upp filer till dra-och-släpp-fönstret 1) fortskrider fältet 2) filerna försvinner 3) och sedan öppnas ett tomt modalfönster. Inget alls händer. Men när jag kontrollerar / public_html / images / com_ droppics / ...
Nytt för WP. Jag har använt Joomla sedan 2008. Jag bygger inte bloggsidor, och det är inte vettigt för mig att lagra bilder efter uppladdningsdatum. Jag har ställt in Uploads Use Yearmonth Folders = 0.Det är min uppfattning att lagra för många bilder i en mapp ...
  • Sida:
  • 1