Diskussioner taggade åtkomsträttigheter

Jag måste förstå om ditt plugin för wp-nedladdning passar mina behov. Jag måste skapa ett avsnitt på en wordpress webbplats, där en användare ENDAST kan se de filer han har rätt att se, uppdelat efter kategori (filer är alla pdf men jag behöver gruppera efter kon ...
Det bör finnas ett alternativ att dölja eller inte "Hantera filer" -knappen i "fillistan" -vyn. Detta borde också vara oberoende av de rättigheter som tillämpas på användaren och också specifikt för varje mapp. Jag hade ett problem där mina användare hade rätten "ändra" ...
  • Sida:
  • 1