Diskussioner taggade åtkomsträttigheter

Det bör finnas ett alternativ att dölja eller inte "Hantera filer" -knappen i "fillistan" -vyn. Detta borde också vara oberoende av de rättigheter som tillämpas på användaren och också specifikt för varje mapp. Jag hade ett problem där mina användare hade rätten "ändra" ...
  • Sida:
  • 1