Diskussioner taggade moln

Statistikfunktionen ska också fungera för molnfiler ....
Jag har två frågor: 1) Kommer wordpress mediebibliotek att bara lagras på molnet eller på servern och molnet? 2 ) Om det bara lagras på molnet. wordpress ändra några länkar i wordpress bloggen? Tack ...
Det borde vara möjligt för Galerie-tillägget att automatiskt skapa gallerier från mappstrukturen för den anslutna molntjänsten. Precis som att WP File Download automatiskt skapar kategorier och underkategorier från molnkatalogen, så ...
Google ド ラ イ ブ ア ド オ ン を 使用 し て Google ド ラ イ ブ 内 の 画像 を ブ ロ グ に 貼 り 付 け た い の で す が, 画像 を ペ ー ジ に 貼 り 付 け る 際 に 画像 の サ イ ズ を 調整 す る こ と は 可能 で し ょ う か? も し 画像 サ イ ズ が 複数 の 選 択 肢 か ら選 べ る の で あ れ ば, 異 な る 解像度 の 画像 は そ れ ぞ れ Google ド ラ イ ブ に 保存 さ れ る の で し ょ う か. 以上, ご 回答 を お 願 い い た し ま す. [fastsättning] screenshot_01.png [/ infästning] ...
Hej Joom! Jag upptäckte just din webbplats igår, och dina produkter ser helt fantastiska ut !! Jag är super upphetsad över WP Media Folder och några av dina andra plugins.Wondering om du kan lägga till moln offload stöd för BunnyCDN Storage + C ...
Hej tjejer och killar, jag saknar en mycket viktig och snygg funktion i WP Media Folder Addon: När jag går till "Inställningar> WP Media Folder > Server folder Sync" skulle jag också vilja se min Cloud Drive (i mitt fall Google Drive ) på...
Skulle du också ge funktionen "ladda ner alla" också för molnmapp? Tack....
  • Sida:
  • 1