Diskussioner taggade kortkod

Hej, en viktig funktion enligt min åsikt skulle vara att ha en ny kortkod som gör att varje användare - i framsidan - kan ladda upp filer i de mappar som han kan komma åt (privata mappar, redigera egen kategori = PÅ). med plugin, jag ...
Kortkod för flera kategorier. Med en kortkod borde det vara möjligt att välja flera kategorier, eftersom inte alla kategorier du vill göra tillgängliga finns alltid i samma mapp ...
Det vore fantastiskt att ha en kortkod för att visa filer baserade på en tagg snarare än bara kategori ....
Kortkod för att visa det senaste inlägget från underkategorin.Jag har en kategori som heter Meddelande med underkategorin som heter 2018 så det kommer att bli så här: Meddelande2018 2017 Alla filer i år kommer jag att lägga till i två underkategorier och jag kommer att skapa .. .
Jag skulle vilja ha en kategoris möjlighet att använda flera teman så att de kan visas på olika sätt på olika platser. Det skulle också vara användbart att inkludera ett temalternativ för att begränsa antalet filer som visas. Om det kan ingå ...
Hej! Vi har köpt en prenumerationsplan för ditt plugin men vi har en fråga. Är det faktiskt möjligt för användare (besökare som inte har tillgång till administrationspanelen) att välja mellan två kategorivyn-teman genom att klicka på knappar (...
  • Sida:
  • 1