Diskussioner taggade kategorimärken

Jag kan inte använda taggar som filter för väljaren. Jag behöver väljaren (som för närvarande använder kategorierna för my maps location ) för att använda platstaggar som filter. Jag har redan försökt att ändra inställningen "Taggformat att söka", men jag kan inte få ...
Hej, vi erbjuder undersökningar att ladda ner, inte mer än två undersökningsfiler. En specifik delmängd av dessa 20 filer distribueras i landmappar ( 200 + mappar). Dessutom finns det i var och en av dessa landmappar en uppsättning undermappar där vi o ...
Hej. Jag har en fråga om taggar kontra kategorier. Jag har provat gratisversionen i en flersidig installation och märker att (efter design antar jag) där inga aktiva inlägg tilldelas en viss kategori så är den kategorin inte tillgänglig som checkboks ...
  • Sida:
  • 1