Diskussioner taggade flera användare

Tja, innan jag köper detta plugin skulle jag vilja veta om någon användare av min webbplats kan ladda upp sina egna media till mitt Google Drive-konto (mig som admin) och skapa mappar och bara se deras filer (på min webbplats inte i Google Drive) . Det här är väldigt viktigt ...
Hej, Mina frågor handlar om att ansluta ett One Drive for Business-konto till flera WordPress instanser. I mitt exempel kan vi anta att följande konfigurationer är på plats: - Det finns två separata WordPress -inställningar på flera platser - Varje instans ...
Hej Plugin är en utmärkt lösning för vårt intranät, men om jag vill att mina användare bara ska ladda ner vissa dokument kan jag bara göra det delvis. Det verkar som att trots att dölja eller inaktivera nedladdningsalternativet kan användare fortfarande ladda ner ...
Hej, som rekommenderat i min biljett lägger jag till den här funktionens begäran om WP File Download Kan vi ha möjlighet att välja många olika användare som kan visa en specifik mapp på frontend? För närvarande tillåter du bara en specifik användare ...
  • Sida:
  • 1