Diskussioner taggade datum

Lägg till en möjlighet att anpassa tidszon och landsspecifika format som för datum, valuta osv. Till exempel är datum från en MySql-tabell i format Ymd. I Droptables alternativ bör det vara möjligt att ändra formatet till exempelvis dmY ..
Vänligen kan kontrollen för val av datumfilter ha en funktion mellan datum, du har före och efter, och till och med sista timmar, dagar, månader, år, men dessa samverkar inte för att ge den funktionen. Jag hoppas att det är en enkel fix som kan implementeras ...
Hej JoomUnited-teamet, här är några av mina frågor före försäljning som jag har: Finns det ett sätt jag kan testa både framåt och bakåt innan köpet? Det kan till och med hjälpa till att svara på några av de andra frågorna som jag har.
Hej, jag ska bygga en katalog och måste skapa medlemsplaner. Jag behöver planerna för att erbjuda listor i flera kategorier, klibbiga listor som driver deras listning till toppen av deras kategori och ett utgångsdatum för planen som skickar en emai ...
Jag undrar - i redaktören för artiklar och nästan alla andra platser finns det en räknare som visar hur många gånger artiklar eller så har visats, kan detta implementeras i ordlistan till, inte nödvändigtvis för allmänheten, men i tillbaka e ...
Om jag skapa en kolumn som innehåller datum (USA: 4 / 30 / 2016 ?), Kan jag Stigande ...
  • Sida:
  • 1