Tredjeparts kompatibilitet

Tredjepartskompatibilitet: Vår komponent använder innehålls plugin som heter från någon WYSIWYG-editor. Huvuddelen av Joomla-tilläggen kallar innehålls plugin.
Det betyder att i det flesta fall kan du lägga till förlängningsinnehållet i redigeraren för en tredje part.