Editor plugin

Editor plugin: redigeringspluggen är en knapp som visas längst ner på alla WYSIWYG-redigerare, den används för att ringa eller hantera ett komponentinnehåll.

Installera: redigeringsprogrammet installeras som standard med tillägget.