Hur kan jag konfigurera inlämnande av vittnesmål om frontend?

Användarens inlämnande av frontend-vittnesmål måste konfigureras från:

  • De globala inställningarna> Aktivera inlämning / utgåva för frontend-vittnesmål
  • Behörigheterna (tilläggskonfiguration)> Gör en finjustering av åtgärden per Joomla användargrupp

Mer information finns i dokumentationen.