Kan jag begränsa röster?

Ja, det kan du på olika sätt.

Du kan avvisa röster på frontend eller till en specifik Joomla användargrupp. För att inte tillåta omröstningsröstning, ställ in omröstningsröstning till Av enligt kriterierna.
Använd de allmänna alternativen för att begränsa omröstningen för en viss användargrupp.