WP Table Manager: Wykres z tabel

1. Utwórz tabelę z danymi

Od wersji 2.0 masz teraz możliwość dodawania wykresów do treści. Najpierw utwórz tabelę z danymi, aby wygenerować wykres.

 

image50

 

Następnie dokonaj wyboru, aby wygenerować wykres, tutaj zaznaczona jest cała tabela, kliknij Dodaj przycisk wykresu.

 

image51

 

Zostanie wygenerowany wykres z uwzględnieniem wybranego zakresu danych. Po prawej stronie możesz wybrać typ tabeli. Możesz wygenerować wykres według potrzeb z zestawu danych.

 

image52

 

Wykres będzie dynamicznie aktualizowany w odniesieniu do zmiany danych w tabeli.

 

2. Parametry wykresu

Po dodaniu wykresu masz kilka opcji w prawej kolumnie.

image53

 

„Wiersz przełączania / kolumna” jest dostępny tylko wtedy, gdy w zestawie danych wybrano tylko liczby. Będziesz mógł zmieniać dane z col na wiersz.

Parametr „Użyj pierwszego wiersza / kolumny jako etykiety” umożliwia dodanie etykiety do wykresu

 

wykres

 

Następnie masz opcje ustawienia szerokości / wysokości, wyrównania, koloru do wykresu.