Advanced Gutenberg : niestandardowy CSS

 

The Advanced Gutenberg Konfiguracja pozwala również definiować niestandardowe fragmenty CSS, które mogą być używane w edytorze i opcjach znaczników HTML. Aby użyć niestandardowych stylów, przejdź do  Niestandardowe style Strona z Advanced Gutenberglewe menu.

Aby stworzyć nowy styl, kliknij „Dodaj nową klasę” przycisk na dole listy stylów. Możesz edytować swój CSS bezpośrednio w polu Niestandardowy CSS.

 

custom-styles-gutenberg

 

Wszystkie dokonane zmiany zostaną wyświetlone w lewej części strony. Zostaną zastosowane do ciągu z „Przykładowym tekstem”. Tekst powyżej i pod ciągiem pokazuje, jak będą wyglądać twoje style wśród pozostałych elementów. Po edycji własnego stylu zapisz go, używając  „Zapisz style” przycisk.


Aby zastosować styl do elementu w edytorze, wybierz element i wybierz styl z listy rozwijanej o nazwie „Style niestandardowe”. Aby przywrócić styl domyślny i usunąć wszystkie style niestandardowe, wybierz  "Ustęp" opcja.

 

custom-css-style-block