WP Team Display changelog

Ostatnia aktualizacja: 08 lipca 2019 r

Wersja 1.3.14

Fix Napraw adres URL Jutranslation
Fix Konflikt z wtyczką Advanced Gutenberg

Wersja 1.3.13

Fix Usuń przerywane linie między osobami na wykresie
Fix Zmień nazwę klasy kolumny, aby uniknąć konfliktów

Wersja 1.3.12

Fix Lepszy wyświetlacz schematu blokowego w trybie responsywnym
Fix Przytnij i zmień rozmiar osoby
Fix Problemy z generowaniem schematu blokowego

Wersja 1.3.11

Add Bloki do generowania shortcode w gutenberg

Wersja 1.3.10

Add Zgodność z WordPress 5.0
Add Lewa pozycja menu do zarządzania wykresami i generowania skrótów

Wersja 1.3.9

Fix Kompatybilność z wtyczką beaver builder
Fix Wybór motywu zwraca błąd

Wersja 1.3.8

Fix Konflikt CSS z motywami innych firm
Fix Wyświetl modalne z uprawnieniami do plików
Fix Błąd PHP w niektórych przypadkach

Wersja 1.3.7

Fix Zaktualizuj aktualizator dla WordPress 4.8

Wersja 1.3.6

Fix Błąd JS w edytorze tekstu

Wersja 1.3.5

Add Wbudowane narzędzie do tłumaczenia JU

Wersja 1.3.4

Add Obsługa języka i układu RTL
Fix Opcji ekranu nie można otworzyć podczas edycji treści
Fix błąd edytora JS (edytor cusrsor jump)

Wersja 1.3.3

Fix Zaktualizuj wersję interfejsu użytkownika jquery, aby naprawić błąd edytora JS w WP 4.5.x

Wersja 1.3.2

Fix css lightbox ma dwa przewijania

Wersja 1.3.1

Fix Ikona na przycisku edytora

Wersja 1.3.0

Add Nowy płaski motyw z linkami sieci społecznościowych
Add Edytor załadowany w polu opisu
Fix Zmień nazwy plików i przycisk języka

Wersja 1.2.1

Fix CSS w zapleczu WordPress

Wersja 1.2.0

Fix Zmień nazwę i aktualizację JS

Wersja 1.0.9

Fix Przycisk edycji edytora powoduje błąd w przypadku braku odpowiedzi na wykres

Wersja 1.0.8

Add Limit długości tytułu pracy

Wersja 1.0.7

Fix Przycisk edycji edytora powoduje błąd

Wersja 1.0.5-1.0.6

Add Wyłącz układ responsywny dla dużego schematu
Add Frontend drag'n drop do nawigacji po wyłączeniu responsywności
Add Przyciski zoom +/-

Wersja 1.0.4

Fix Błąd krytyczny i akcent

Wersja 1.0.3

Fix Zestaw znaków utf8 w szczegółach osoby

Wersja 1.0.2

Add Wyzwalaj, gdy dane zostały zapisane przez Ajax

Wersja 1.0.1

Fix Pola z podwójnymi i pojedynczymi cudzysłowami

Wersja 1.0.0

Add Pierwsza wersja, darmowa i pro wersja