WP Table manager changelog

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2019 r

Wersja 2.6.6

Add Automatycznie synchronizuj Arkusze Google przy ładowaniu strony frontonu
Fix Zastosuj ustawienie dateFormat do funkcji sortowania tabeli
Fix Usuń nieużywaną taksonomię tag wptm

Wersja 2.6.5

Fix Napraw adres URL Jutranslation

Wersja 2.6.4

Fix Wysokie przecinki jako opcja tysiąca separatorów nie mają zastosowania
Fix Tabela nie jest wyświetlana w polu ACF

Wersja 2.6.3

Add dodaj blok gptenberg wptm

Wersja 2.6.2

Fix ostrzeżenie na php 7.2

Wersja 2.6.1

Fix Funkcja konwertuje kolor tła strona głównayślnej tabeli na kolor alternatywny
Fix Funkcjonalność sprawdza wartość null podczas importowania pliku .xlsx

Wersja 2.6.0

Add Przebuduj alternatywne narzędzie koloru: utwórz i zastosuj kolory 2 linii
Add Przycisk Frontend, aby pobrać tabelę jako plik XLSX
Add Uaktualnij bibliotekę arkuszy phpspreadsheet.
Fix Popraw funkcję Importuj i eksportuj pliki xlsx

Wersja 2.5.3

Fix wtyczka kotwicy-nagłówka konfliktu
Fix strona używająca http i https równolegle

Wersja 2.5.2

Add Automatycznie zapisana funkcja pobierania arkusza kalkulacyjnego
Add Pobierz hiperłącze z arkuszy kalkulacyjnych Google
Add Uzyskaj rozmiary linii i kolumn z arkuszy kalkulacyjnych Google
Fix Błąd ładowania strony w Microsoft Edge
Fix Połącz komórki poprawnie, gdy aktywna jest automatyczna synchronizacja
Fix Zmień wybór koloru według funkcji komórki

Wersja 2.5.1

Fix Selektor kolorów czatu
Fix Menu po kliknięciu prawym przyciskiem zwraca nieprawidłowe wartości
Fix Popraw projekt w menedżerze tabeli podpowiedzi edytora

Wersja 2.5.0

Add Pełne przeprojektowanie UX Admina
Add Pozwól edytować zakres danych wykresu
Add Popraw zdolność wyświetlania w dużym / dużym stole

Wersja 2.4.3

Fix Udostępnianie tłumaczeń

Wersja 2.4.2

Fix Poprawiono możliwość tworzenia tabel z bazy danych
Fix Poprawiono możliwość tworzenia tabel z linku do arkusza kalkulacyjnego

Wersja 2.4.1

Fix Popraw czytelność kodu i wydajność

Wersja 2.4.0

Add Funkcje obliczeniowe: DATA, DZIEŃ, DNI, DZIEŃ360, LUB, XOR, I
Add Możliwość dokonywania obliczeń na komórkach pieniężnych
Add Dodanie funkcji obliczania daty

Wersja 2.3.2

Fix Brakujące uprawnienia dostępu do nowej instalacji

Wersja 2.3.1

Fix Zaktualizuj aktualizator :) dla menedżera tabel 2.3.0
Fix Wdrożenie wtyczki instalacji na wielu serwerach

Wersja 2.3.0

Add Uprawnienia do konfiguracji dla roli użytkownika w kategoriach tabel: Utwórz, Usuń, Edytuj, Edytuj własne
Add Uprawnienia do konfiguracji dla roli użytkownika w tabelach: Utwórz, Usuń, Edytuj, Edytuj własne
Add Uprawnienia do konfiguracji na rolę użytkownika, aby uzyskać dostęp do WP Table Manager UX
Add Dodaj kolor czcionki do funkcji podświetlania komórek
Add Możliwość sortowania kolumny strona głównayślnie, po załadowaniu strony

Wersja 2.2.10

Fix Wyświetl błąd po włączeniu opcji Freeze first
Fix Paginacja nie jest wyświetlana w kategorii tabeli

Wersja 2.2.9

Fix Importuj plik Excela, który nie zawiera znaków utf-8

Wersja 2.2.8

Fix Błąd podczas instalacji środowiska JU

Wersja 2.2.7

Fix Problem z uaktualnieniem z wersji lekkiej do pełnej

Wersja 2.2.6

Fix Zaktualizuj aktualizator dla WordPress 4.8

Wersja 2.2.5

Fix Użyj strona głównayślnego języka en_US

Wersja 2.2.4

Fix Problem związany z strona głównaeną tekstową dla tłumaczenia JUT

Wersja 2.2.3

Add Implementacja tłumaczenia JUT

Wersja 2.2.2

Fix Rendering frontend w stylu CSS
Fix Importowanie stylu tabel XLS nie zostało zakończone

Wersja 2.2.1

Fix Problem z importerem Excel
Fix Wyświetl problem podczas zamrażania wiersza na urządzeniach mobilnych

Wersja 2.2.0

Add Użyj WP Table manager z programem budującym strony: ACF
Add Użyj WP Table manager z programem budującym strony: Beaver Builder
Add Użyj WP Table manager z programem budującym strony: DIVI Builder
Add Użyj WP Table manager z programem budującym strony: Site Origine
Add Użyj WP Table manager z programem budującym strony: Themify builder
Add Użyj WP Table manager z programem budującym strony: Live kompozytor
Fix Wyświetlanie paginacji w tabelach bazy danych

Wersja 2.1.0

Add Twórz tabele z bazy danych WordPress (nie tylko tabel WordPres, wszystkie tabele z bazy danych)
Add Automatyczne stylowanie i filtrowanie tabel bazy danych
Add Automatyczna aktualizacja tabeli przy zwiększaniu bazy danych
Add Źródło bazy danych: tabela, kolumna, filtry, definiowanie kolejności i niestandardowa nazwa kolumny
Add Utwórz wykres z tabeli bazy danych
Fix Po pierwszym wyświetleniu podpowiedzi miga (poprawka JS)

Wersja 2.0.1

Fix Nagłówek kolumny administratora nie odpowiadający układ
Fix Zgodność z PHP7 dla eksportu tabeli Excel

Wersja 2.0.0

Add Ulepszony import / eksport .xls: możliwość importowania / eksportowania tylko danych
Add Obsługa stylów Excela w Import / Eksport: link HTML, kolor czcionki, rozmiar czcionki, kolor tła komórki, obramowanie komórki
Add Synchronizacja danych arkusza: Wybierz plik programu Excel na serwerze, pobierz dane i zdefiniuj opóźnienie synchronizacji
Add Synchronizacja danych arkusza: Wybierz arkusz Google, pobierz dane i zdefiniuj opóźnienie synchronizacji
Add Powiastrona głównaienie, gdy plik ma zewnętrzną synchronizację, aby uniknąć utraty danych
Fix Problem przewijania w pionie na dużym stole

Wersja 1.4.1

Fix Kompatybilność ze środowiskiem PHP7 JU

Wersja 1.4.0

Add Narzędzie do filtrowania i zamawiania danych jako opcja
Fix Aktualizacja języka

Wersja 1.3.0

Add Dodaj kolumnę i zamrożenie linii
Fix Wydanie ładuje dwa razy WPTM w poście
Fix Wysokość dostępna dla rzutni ekranu

Wersja 1.2.1

Fix Podpowiedź ma niewłaściwy rozmiar po zmianie rozmiaru kolumny

Wersja 1.2.0

Add Generuj podpowiedź na komórce, aktywuj poprzez opcję globalną
Add Szanuj role użytkowników WordPress, aby uzyskać dostęp do danych tabeli
Fix Zmiana nazwy menu, aby dopasować szerokość kolumny administracyjnej WordPress
Fix Konflikt Polylang JS
Fix Nie widoczny niestandardowy kursor edycji CSS

Wersja 1.1.1

Fix Łączenie komórek nie odzwierciedla się po stronie publicznej
Fix Kopia tabeli nie kopiuje wszystkich danych

Wersja 1.1.0

Add Automatyczny aktualizator JoomUnited
Add Optymalizacja wydajności w czasie ładowania i dużych stołów
Add Możliwość przeniesienia tabeli z jednej kategorii do drugiej
Add Możliwość zmiany kolejności tabel w kategorii
Add Shortcode na tabelę i wykres
Add Dodaj codemiror w niestandardowym oknie edycji CSS

Wersja 1.0.0

Add Pierwsze wydanie