WP Speed Of Light changelog

Ostatnia aktualizacja: 09 października 2019

Wersja 2.5.7

Fix Zmień sposób uzyskiwania danych technicznych w sprzężeniu zwrotnym
Fix Błąd podczas pobierania informacji o ghostscript

Wersja 2.5.6

Fix Brak czcionek materiałowych

Wersja 2.5.5

Fix Popraw aktywację modułu Apache
Fix Adres URL bloga jest niepoprawny podczas korzystania z przepisywania CDN
Fix Przepisz na Ju-feedback i przepisz na Ju

Wersja 2.5.4

Add Możliwość sprawdzenia pliku wp-config.php przy aktywnym systemie pamięci podręcznej
Fix Zmień interfejs pamięci podręcznej Varnish

Wersja 2.5.3

Fix Zmień interfejs zgody na wyrażanie opinii

Wersja 2.5.2

Add Włącz informacje zwrotne
Add Możliwość sprawdzenia, czy pliku wp-config.php nie można zapisać
Fix Zmień styl i rozmiary elementów deski rozdzielczej

Wersja 2.5.1

Fix Potencjalna luka w zabezpieczeniach RCE

Wersja 2.5.0

Fix Zmień styl i rozmiary elementów deski rozdzielczej
Fix Napraw adres URL Jutranslation
Fix Sprawdź wymagania dotyczące wersji

Wersja 2.4.6

Fix Wyklucz adres URL z obrazu lazy loading
Fix Błąd kreatora instalacji (z wtyczką Gutenberga)
Fix Zmień rozmiar i elementy pulpitu nawigacyjnego

Wersja 2.4.5

Add Zaimplementuj wykluczenie lazyloading przez id lub selektor klasy
Fix Przywróć komentarze za pomocą skryptów wbudowanych w skrypcie minify
Fix Pusty ekran podczas grupowania css

Wersja 2.4.4

Fix Napraw moduł sprawdzania w kontroli systemu

Wersja 2.4.3

Fix Poprawiono czas ładowania strony administracyjnej

Wersja 2.4.2

Fix Wielozadaniowy pasek narzędzi administracyjnych znika

Wersja 2.4.1

Fix Adres URL czcionki, aby uniknąć łamania adresów URL

Wersja 2.4.0

Add Przepisz kod z „Simple Cache” i „Autoptimize”
Add Po oczyszczeniu pamięci podręcznej ponownie załaduj stronę
Add Oczyszczanie pamięci podręcznej na zapisanej zawartości Gutenberga
Fix Usuń bezpośrednie połączenia CURL (poprawka bezpieczeństwa)
Fix Konfiguracja responsywna administratora i optymalizacja prędkości

Wersja 2.3.3

Fix Ostrzeżenie PHP z przodu podczas używania wykluczenia
Fix Napraw styl przeglądarki Safari
Add Zgodność z WordPress 5.0

Wersja 2.3.2

Fix Ustawianie menu rozwijanego w przeglądarce Firefox
Fix Analiza prędkości z nieprawidłowym kluczem API zwraca teraz odpowiedni komunikat o błędzie

Wersja 2.3.1

Fix Błąd instalatora

Wersja 2.3.0

Add Nowy UX do otymalizacji prędkości i testowania prędkości
Add Możliwość wyszukiwania w menu i ustawieniach wtyczki
Add Nowy instalator wtyczek z szybką konfiguracją
Add Sprawdzanie środowiska podczas instalacji (wersja PHP, rozszerzenia PHP, moduły Apache)
Add Menu Sprawdź system, aby powiastrona głównaić o problemach z konfiguracją serwera po instalacji
Add Testowanie serwera przed aktywacją wtyczki, aby uniknąć wszystkich błędów krytycznych

Wersja 2.2.2

Add Dodaj akcje i filtry dla programistów

Wersja 2.2.1

Fix Udostępnianie tłumaczeń

Wersja 2.2.0

Add Importuj / eksportuj konfigurację wtyczki
Add Wyklucz adresy URL z lazy loading

Wersja 2.1.3

Add Popraw czytelność kodu i wydajność za pomocą phpcs

Wersja 2.1.2

Fix Napraw aktywny system pamięci podręcznej i wygaś opcje nagłówków

Wersja 2.1.1

Add Zintegruj UX z funkcjami dodatku WP Speed of Light 2.1

Wersja 2.1.0

Add Możliwość wyłączenia API REST WordPress
Add Możliwość wyłączenia kanałów RSS WordPress
Add Buforuj zasoby zewnętrzne, takie jak skrypty podawane z Google (obsługiwane lokalnie)

Wersja 2.0.5

Fix Pliki zaczynające się od // otworzyły się lokalnie
Fix Niższa nazwa klasy stdClass

Wersja 2.0.4

Fix Usuń problem z ciągiem zapytań
Fix Ostrzeżenie php podczas modyfikacji tłumaczenia

Wersja 2.0.3

Fix Używanie PHPCS do tworzenia standardowych definicji
Fix Zmień metodę aktywacji pamięci podręcznej

Wersja 2.0.2

Add Zmień wiastrona głównaość instalacyjną na opcję WP i wyświetl tylko raz
Add Kompatybilny z czyszczeniem pamięci podręcznej PRO ADDON CDN

Wersja 2.0.1

Add Dodaj okienko ostrzegawcze, gdy użytkownik aktywuje minifikację
Add Dodaj lewe menu „Więcej SpeedUp

Wersja 2.0.0

Add Integracja CDN: zdefiniuj adres URL i zawartość CND
Add Integracja CDN: zdefiniuj wykluczenie treści CND
Add Integracja CDN: wymuszenie względnej lub absolutnej ścieżki CDN
Fix Wygeneruj inną pamięć podręczną dla http i https (jeśli nie nastąpi przekierowanie)

Wersja 1.5.1

Add Kompatybilny z wtyczką PRO ADDON
Add Przenieś niektóre opcje konfiguracji do karty optymalizacji prędkości
Add Zezwalaj na wykluczenie za pomocą reguł takich jak www.strona głównaain.com/blog*
Add Dodaj parametr czasu do czyszczenia każdego
Fix Napraw niepoprawną wartość liczbową napotkaną w php 7.1

Wersja 1.5.0

Add strona głównayślnie usuń funkcję Gzip i sprawdź aktywację serwera GZip
Add GZip sprawdza na pulpicie nawigacyjnym i wyświetla konkretną wiastrona głównaość, gdy nie zostanie wykryta
Add Grupowanie plików i sortowanie plików można teraz aktywować oddzielnie

Wersja 1.4.1

Fix Luka w symbolach zastępczych
Fix Błąd PHP, gdy htaccess nie jest zapisywalny
Fix Usuń ciągi zapytań w WooCommerce

Wersja 1.4.0

Add Opcja usuwa ciągi zapytania z zasobów statycznych

Wersja 1.3.3

Fix Napraw pamięć podręczną błędów, gdy zmienił się katalog wtyczek
Fix Napraw wiastrona głównaość instalacyjną po ponownym załadowaniu strony

Wersja 1.3.2

Fix Zapisz strona głównayślne ustawienia podczas aktywacji wtyczki
Fix Błąd PHP podczas sprawdzania HTML

Wersja 1.3.1

Fix Konflikt z innymi wtyczkami, które wykorzystywały mobilny skrypt wykrywania
Fix Ostrzeżenie PHP po zainstalowaniu wtyczki na Addendio

Wersja 1.3.0

Add Dashboard: Dodaj sprawdzanie wersji PHP i aktywację grupy plików
Add Możliwość obsługi pamięci podręcznej dla komputerów stacjonarnych, tabletów i urządzeń przenośnych: globalna, specyficzna lub bez pamięci podręcznej
Add Wykryj dostawcę motywu wtyczki mobilnej i wyłącz pamięć podręczną automatycznie (WPtouch ...)

Wersja 1.2.0

Add Kompatybilność twórców stron: ACF, DIVI Builder, Beaver Builder, Site Origine, Themify builder, Live Composer, Elementor Builder stron
Add Zaktualizuj ustawienia przyciskiem Włącz / Wyłącz zamiast pola wyboru
Add Aktywuj strona głównayślnie przycisk czystej pamięci podręcznej na pasku narzędzi
Add Zmień tekst prezentacji dla integracji ImageRecycle

Wersja 1.1.7

Fix Ulepsz dezaktywację wtyczki PHP 5.2

Wersja 1.1.6

Add Dodaj wbudowane narzędzie do tłumaczenia

Wersja 1.1.5

Fix Obsługa języka rosyjskiego w narzędziu wykluczania adresów URL
Fix Sprawdź żądanie Gzip

Wersja 1.1.4

Fix Odczyt danych z innego serwera
Fix Wyłącz pamięć podręczną dla administratora
Add Zastąp Curl wp_remote_get, aby uzyskać dane

Wersja 1.1.3

Fix Dodaj kompatybilność na wielu serwerach: zminimalizuj JS i CSS na wielu serwerach

Wersja 1.1.2

Fix Usuń kod wygaśnięcia nagłówka w .htaccess, gdy wtyczka jest wyłączona

Wersja 1.1.1

Add Opcja grupowania js i css (po minifikacji)

Wersja 1.1.0

Add Dedykowana integracja WooCommerce
Add Kompresja obrazu ImageRecycle
Add Zapisz czystą pamięć podręczną przy ustawieniach wtyczki
Fix Bezpieczeństwo, użyj wp_nonce w formularzach administracyjnych

Wersja 1.0.3

Fix Ostrzeżenie PHP7 Brak argumentu
Fix Dodaj pustą linię do wp-config.php podczas aktywacji i dezaktywacji wtyczki
Fix Po odinstalowaniu usuń wszystko z wp-config.php
Fix Komunikat aktywacyjny pamięci podręcznej tylko przy pierwszej aktywacji
Fix Pamięć podręczna Gzip nie jest aktywowana na niektórych serwerach

Wersja 1.0.2

Add Wyświetl czysty przycisk pamięci podręcznej na pasku narzędzi interfejsu
Fix Pamięć podręczna i czyszczenie pamięci podręcznej w komentarzach
Fix Rozmiar pamięci podręcznej analizy

Wersja 1.0.1

Fix Biały ekran w pierwszej instalacji

Wersja 1.0.0

Add Pierwsze wydanie