Przejdź do głównej zawartości

WP Smart Editor Changelog WP Smart Editor

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2018 r

Wersja 1.3.3

Napraw konflikt z niestandardowymi stylami CSS w niektórych konfiguracjach wtyczek

Wersja 1.3.2

Napraw błąd krytyczny podczas aktywacji wtyczki
Napraw Zaktualizuj framework JU do wersji 1.0.4

Wersja 1.3.1

Napraw aktualizację do frameworka 1.0.3

Wersja 1.3.0

Dodaj Nowe narzędzie edytora: Menedżer podpowiedzi - Dodaj podpowiedzi HTML dla tekstów lub obrazów
Dodaj Możliwość wyboru typu urządzenia do aktywacji edytora
Dodaj Możliwość wyboru typów postów do aktywacji edytora

Wersja 1.2.0

Dodaj Nowa funkcja: Eksportuj i importuj profile edytora i niestandardowe style
Dodaj Możliwość edycji zapisanej nazwy szablonu
Napraw Kolumny responsywne dla urządzeń mobilnych (menedżer kolumn)

Wersja 1.1.0

Dodaj nowe narzędzie edytora, menedżer szablonów: zapisz i przeładuj układy HTML
Dodaj podpowiedź do powiadomień, która jest ładowana przy pierwszym otwarciu edytora
Dodaj kompatybilność z administratorem Wtyczki do tworzenia stron: Elementor, Visual Composer , DIVI, ACF Themify, Live kompozytor

Wersja 1.0.2

Napraw problem z aktualizacją Menedżera tabel i wersji lekkiej pobierania plików do pełnej wersji
Napraw problem z funkcją Wyszukaj/Zamień, który może powodować dwukrotne wyświetlanie
edytora Napraw przyciski edytora innych firm nie są wyświetlane

Wersja 1.0.1

Napraw problem z aktywacją w wersji PHP 5.3
Napraw napraw problem podczas instalacji w sieci wielostanowiskowej

Wersja 1.0.0

Dodaj wydanie wstępne