WP Smart Editor Changelog WP Smart Editor

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2018

Version 1.3.3

Naprawić Konflikt z niestandardowymi stylami CSS w niektórych konfiguracjach wtyczek

Wersja 1.3 . 2)

Naprawić Błąd krytyczny podczas aktywacji wtyczki
Naprawić Zaktualizuj środowisko JU do wersji 1.0. 4)

Wersja 1.3 .1

Naprawić Zaktualizuj do wersji 1.0. 3)

Version 1.3.0

Dodaj Nowe narzędzie edytora: Menedżer podpowiedzi - Dodaj podpowiedzi HTML do tekstów lub obrazów
Dodaj Możliwość wyboru typu urządzenia do aktywacji edytora
Dodaj Możliwość wyboru, które typy postów aktywować edytor

Version 1.2.0

Dodaj Nowa funkcja: eksport i import profili edytora i niestandardowych stylów
Dodaj Możliwość edycji zapisanej nazwy szablonu
Naprawić Responsywne kolumny na komórki (menedżer kolumn)

Wersja 1.1 .0

Dodaj Nowe narzędzie edytora, Menedżer szablonów: Zapisz i ponownie załaduj układy HTML
Dodaj Etykietka powiadomień, która została załadowana przy pierwszym otwarciu edytora
Dodaj Kompatybilny z wtyczkami do tworzenia stron administracyjnych: Elementor, Visual Composer , DIVI, ACF Themify, Live composer

Wersja 1.0. 2)

Naprawić Problem z aktualizacją wersji Menedżera tabel i Lekkiej wersji do pobierania plików do pełnej wersji
Naprawić Problem z funkcją Wyszukaj / Zamień może powodować dwukrotne wyświetlenie edytora
Naprawić Przyciski edytora innej firmy nie są wyświetlane

Wersja 1.0.1

Naprawić Problem z aktywacją w wersji PHP 5.3
Naprawić Napraw problem podczas instalacji w sieci Multisite

Wersja 1.0.0

Dodaj Pierwsze wydanie