Speed Cache changelog

Ostatnia aktualizacja: 04 kwietnia 2020 r

Wersja 2.8.0

Add Nowy instalator rozszerzeń z szybką konfiguracją
Add Nowy UX dla strony administratora rozszerzenia
Fix Przenieś folder pamięci podręcznej minify na nośnik
Fix Problemy z przewijaniem podczas korzystania z lazy loading

Wersja 2.7.1

Fix Problem z udostępnianiem tłumaczeń w niektórych przeglądarkach

Wersja 2.7.0

Add Zaimplementuj opcję minimalizacji HTML
Add Popraw konfigurację CDN dzięki dołączaniu typów plików
Fix Lazyload nie działa w safari
Fix Odrocz efekt CSS nie działa w przeglądarce IE

Wersja 2.6.5

Fix Wyklucz noscript z minimalizacji CSS
Fix Wyklucz prośbę ajax z buforowania

Wersja 2.6.4

Fix Przeciążenie serwera z ładowaniem pamięci podręcznej

Wersja 2.6.3

Add Możliwe jest dostosowanie ikony ładowania lub efektu w odroczeniu css
Add Możliwość grupowania tylko skryptów głównych
Fix Metoda buforowania, popraw wersje zalogowanej pamięci podręcznej
Fix Konfiguracja eksportu nie działa w Firefoksie

Wersja 2.6.2

Fix Lazy loading zgodny z IE11
Fix Nie można zaimportować adresu URL z menu

Wersja 2.6.1

Add Zmień i przenieś ustawienia lazy loading na nową kartę
Add Usuń opóźnienie efektu ładowania na pierwszym ekranie użytkownika
Add Wyklucz lazy loading według szerokości i wysokości obrazu
Add Zmień czas animacji rozmycia na 500 ms

Wersja 2.6.0

Add Zaimplementuj progresywną funkcję lazy loading
Add Opcja wyboru, jaka szerokość / wysokość obrazu jest leniwa
Add Leniwy ładunek od góry do dołu i od dołu do góry
Add Możliwe wykluczenie skryptu wbudowanego z minifikacji
Add Wersja PHP na pulpicie nawigacyjnym do 7.3

Wersja 2.5.8

Fix Napraw adres URL Jutranslation
Fix Powiastrona głównaienie ostrzegawcze w minifikacjach

Wersja 2.5.7

Fix Pomiń wbudowany skrypt mailto płaszczowy w minifikacjach
Fix Uzyskaj niepoprawny skrypt ścieżki w minifikacjach

Wersja 2.5.6

Add Zaimplementuj wykluczenie lazyloading przez id lub selektor klasy
Fix Aktualizator JU

Wersja 2.5.5

Add Popraw wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki
Fix Upewnij się, że pamięć podręczna przeglądarki jest włączona we wszystkich przypadkach
Fix Zapobiegaj uruchamianiu kodu, gdy nie jest to konieczne w administracji

Wersja 2.5.4

Fix Napraw ssl w minifikacjach

Wersja 2.5.3

Fix Napraw prawidłowy adres URL w IMPORTUJ URL Z MENU
Fix Sprawdź poprawność Gzip, Wygasa nagłówki, konfiguracja CDN na pulpicie nawigacyjnym
Fix Napraw parametr ignoruj ​​z reguły dołączania adresu URL

Wersja 2.5.2

Add Możliwość ignorowania parametru z reguły dołączania adresu URL
Fix Konflikt z wtyczką PIWIK
Fix Sprawdź wygasa nagłówek w jakiejś przeglądarce
Fix Konflikt Droptables i Droppics (problem z wydajnością)

Wersja 2.5.1

Add Możliwość wykluczenia lub uwzględnienia tylko niektórych adresów URL lub zestawu adresów URL z lazy loading

Wersja 2.5.0

Add Konfiguracja rozszerzenia importu / eksportu
Add Wyklucz moduł z pamięci podręcznej przy użyciu ładowania ajax

Wersja 2.4.0

Add Zaimplementuj pamięć podręczną na urządzenie (mobilne, tablet, komputer stacjonarny), aby zmaksymalizować kompatybilność szablonów
Add Możliwość buforowania zewnętrznego skryptu, aby uzyskać lepszą prędkość strony Google

Wersja 2.3.3

Fix Błąd kodowania zawartości gzip
Fix Popraw mechanizm obrazowania lazy loading
Fix Możliwość zminimalizowania css w kolejności ładowania

Wersja 2.3.2

Fix Usuń przestarzały element w Joomla 3.7.0 lub nowszym
Fix Wywołanie niezdefiniowanego błędu metody w niektórych instalacjach
Fix Sprawdź minimalną wymaganą wersję przed instalacją

Wersja 2.3.1

Fix Konflikt Lazy loading z ładowaniem Map Google

Wersja 2.3.0

Add Odroczenie ładowania JS (aby uniknąć renderowania blokującego sprzężenie zwrotne na narzędziach testowych)
Add Odroczenie ładowania CSS
Add GIF loader, gdy odkłada CSS / JS, aby uniknąć nie stylizowanego wyświetlania

Wersja 2.2.0

Add Integracja CDN: zdefiniuj adres URL i zawartość CDN
Add Integracja CDN: zdefiniuj wykluczenie zawartości CDN
Add Integracja CDN: wymuszenie względnej lub absolutnej ścieżki CDN
Add Nowe elementy na pulpicie nawigacyjnym: Grupa plików, zasoby zasobów, aktywacja CDN

Wersja 2.1.1

Fix Wykluczenie pliku, aby uniknąć konfliktu lub błędów w procesie grupowym
Fix Sprawdzenie wygasa moduł, jeśli serwer nie obsługuje apache_get_modules

Wersja 2.1.0

Add Opcjonalnie użyj lazy loading dla obrazów
Add Możliwość grupowania wszystkich plików JS
Add Możliwość grupowania wszystkich plików CSS
Add Możliwość grupowania wszystkich plików CSS
Add Sprawdź, czy mod_expires jest zainstalowany na serwerze, jeśli nie, zwróć wiastrona głównaość na pulpicie nawigacyjnym

Wersja 2.0.6

Fix Wyczyść całą pamięć podręczną
Fix Błąd SQL podczas zapisywania elementów menu
Fix Zwróć ostrzeżenie PHP, zapisując puste menu

Wersja 2.0.5

Fix Niepoprawna wartość czasu życia pamięci podręcznej podczas aktualizacji z wersji 2.0.X do 2.0.4

Wersja 2.0.4

Fix Błąd języka w Joomla 3.7
Fix Błąd PHP w wersji PHP wynosi 5,5 lub mniej
Fix Wyłącz pamięć podręczną Joomla, gdy wykluczasz pamięć podręczną

Wersja 2.0.3

Fix Reguły URL z - nie są buforowane
Fix Ostrzeżenie PHP

Wersja 2.0.2

Add Filtr wyszukiwania do plików do wyszukania
Add Drzewo folderów w konfiguracji minifikacji do skanowania wyboru folderu
Add Ustaw czas trwania pamięci podręcznej na adres URL
Add Ustaw czas trwania pamięci podręcznej na regułę włączenia adresu URL
Fix Kilka ostrzeżeń w php 7

Wersja 2.0.1

Add Zmień przycisk Aktywuj na Zmień stan jako selektor pliku modyfikacji
Fix Skanowanie w poszukiwaniu plików usuwa wszystkie bieżące wybory klasyfikacji plików
Fix Wyczyść pamięć podręczną, gdy dokonywana jest zmiana wyboru pliku klasyfikacji
Fix Możliwość wykluczenia pojedynczego adresu URL z pamięci podręcznej

Wersja 2.0.0

Add Użyj reguł wieloznacznych (regex), aby dodać lub wykluczyć adresy URL z pamięci podręcznej
Add Możliwość wykluczenia pojedynczego adresu URL z pamięci podręcznej
Add Minifikacja według typu aktywów
Add Możliwość dodania automatycznie nowej pozycji menu do pamięci podręcznej
Add Wstępne ładowanie pamięci podręcznej dla użytkownika Joomla
Add Wyczyść pamięć podręczną akcji saveOrderAjax, takich jak zapisywanie, publikowanie, cofanie publikacji ...
Add Nowa konstrukcja materiału na UX
Add Paginacja na liście adresów URL
Add Wstępne ładowanie pamięci podręcznej dla użytkownika Joomla
Add Szybka czysta pamięć podręczna z przycisku administratora

Wersja 1.0.3

Fix Określ nagłówek wygasania na typ pliku, aby zapobiec używaniu predefiniowanych wartości serwera

Wersja 1.0.2

Fix Token aktualizacji Joomunited nie został zaktualizowany, jeśli jest już ustawiony na inne rozszerzenie
Fix Błędne pisanie w przejrzystych opcjach pamięci podręcznej
Fix Komunikat o błędzie pamięci podręcznej z komponentem ZOO

Wersja 1.0.1

Fix Elementy menu separatora nie wymienione w oknie podręcznym dodawania adresu URL
Fix Kompatybilność pamięci podręcznej z rozszerzeniem Seblod

Wersja 1.0.0

Add Pierwsze wydanie