Linky map changelog

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2019 r

Wersja 2.3.9

Fix Jutranslacja poprawki javascript

Wersja 2.3.8

Fix Błąd aktualizatora Ju

Wersja 2.3.7

Fix Region nie działa w Google Geochart
Fix Sugeruje to wdrożenie autouzupełniania Algolii zamiast Google

Wersja 2.3.6

Fix Mapa długości geograficznej nie działa w podglądzie zaplecza
Fix Usuń bibliotekę autouzupełniania google
Fix Mapa niestandardowa w Mapelu
Fix Anuluj publikację i przerzuć przycisk nie działający w J3.9.1

Wersja 2.3.5

Add Wygeneruj standardowe ustawienie układu pomocniczego Joomla z konfiguracji (w folderze / html)
Fix Elastyczny układ mobilny

Wersja 2.3.4

Add Wdrożenie nowej biblioteki map wektorowych firmy Mapel

Wersja 2.3.3

Add Implementacja niestandardowych pól Joomla dla mapy wektorowej i modułu

Wersja 2.3.2

Add Dodano układ paska bocznego HTML w niestandardowej mapie
Add Zaktualizuj do najnowszej wersji interfejsu API wykresu Google
Fix Karta z niestandardowym kolorem nie wyświetlającym mapy

Wersja 2.3.1

Add Dodaj znacznik na mapie regionu na mapie niestandardowej
Fix Wybór menu w backend nie działa podczas dodawania regionu

Wersja 2.3.0

Add Niestandardowa mapa jQuery SVG z obsługą 16 map
Add Zaktualizuj funkcję otwierania łącza pustego okna
Fix Niepublikowane menu w polu wyboru łącza
Fix Usuwanie wielu znaczników

Wersja 2.2.1

Fix Napraw błąd krytyczny na froncie

Wersja 2.2.0

Add Dodaj wbudowane narzędzie do tłumaczenia

Wersja 2.1.9

Add Parametr wyłączający przewijanie myszy powiększanie mapy (nakładka)
Add Interfejs API Google w parametrze autouzupełniania regionu działa płynnie

Wersja 2.1.8

Add Dodaj możliwość wywołania komponentu tmpl dla pustego widoku w wyborze menu
Add Dodaj modalną wysokość i szerokość w parametrze, jeśli użytkownik wybierze otwarcie modalnego pola
Fix Napraw etykietkę nie działającą z nowym interfejsem API Google

Wersja 2.1.7

Fix Live Updater nie może się połączyć
Fix Dodano loader.js dla geochart, aby dopasować Google do nowej api

Wersja 2.1.6

Add Możliwość wyłączenia podpowiedzi na mapie
Fix Wyłącz przewijanie myszy, jeśli włączony jest zoom

Wersja 2.1.5

Add Obsługa HTTPS
Fix Błąd krytyczny JFILE w systemie wtyczek

Wersja 2.1.4

Add Wsparcie dla rozszerzenia rezerwacji zdarzeń Ohanah

Wersja 2.1.3

Add Dodano wsparcie dla rozszerzenia ohanah

Wersja 2.1.2

Fix Usuń HTML w urządzeniu toltip dla iphone, aby upewnić się, że dotyk działa
Fix div add na pasku bocznym HTML

Wersja 2.1.1

Add Zdefiniuj strona głównayślny poziom powiększenia na każdej mapie

Wersja 2.1.0

Add Utworzono nowy skrypt powiększenia (stary Google nie jest obsługiwany)
Add Usuń opcję wysokości i szerokości i spraw, aby mapa była w pełni responsywna
Add Ulepszenie CSS, aby zmienić rozmiar obrazu wewnątrz podpowiedzi
Add Lepszy problem z szablonem yootheme
Fix Zmień wartość szerokości paska bocznego na%, aby uzyskać lepszą reakcję

Wersja 2.0.3

Fix Responsywne problemy z wyświetlaniem

Wersja 2.0.1 do 2.0.2

Fix Napraw konflikt edytora JS
Fix Napraw błąd instalacji Joomla 3.4

Wersja 2.0.0

Add Funkcja powiększania
Add Znacznik jako tekst
Add Parametr menu dla szerokości i wysokości paska bocznego
Add Kursor po najechaniu kursorem

Wersja 1.3.5 do 1.3.6

Add Skrypt sprawdzania wersji AJAX
Add Wtyczka treści na pasku bocznym html
Add Możliwość dodania paska bocznego w module
Fix „wsparcie caracter w opisie

Wersja 1.3.3 do 1.3.4

Add Wspieranie szerokości geograficznej
Fix Naprawiono szybkość renderowania znaczników i zwiększono ją

Wersja 1.3.2

Fix Mapa thrashowa nadal wyświetlana
Fix Błędny projekt modułu Linkymap
Fix wyświetlacz edytora zniknie po zapisaniu

Wersja 1.3.1

Fix Joomla 3.2 Tiny aktualizacja MCE na pasku bocznym HTML

Wersja 1.3.0

Fix Wszystkie wersje Joomla 3 kompatybilne

Wersja 1.2.0

Fix Etykieta narzędzia nie jest widoczna podczas dodawania miejsca w podpowiedzi.
Add HTTPS w parametrze
Fix Problem pojawia się, gdy użytkownik kliknie pasek boczny, a następnie kliknie wstecz, aby otworzyć nowe okno

Wersja 1.1.0

Add Pasek boczny HTML do opisu

Wersja 1.0

Add Pierwsze wydanie