DropEditor changelog

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2020 r

Wersja 2.5.8

Fix Problem z udostępnianiem tłumaczeń w niektórych przeglądarkach

Wersja 2.5.7

Fix Ładowanie pliku niestandardowego kończy się niepowodzeniem podczas aktualizacji rozszerzenia

Wersja 2.5.6

Fix Zaktualizuj format nagłówka w edytorze po usunięciu niestandardowego stylu tytułu
Fix Zapisywanie niestandardowego stylu tytułu w niektórych przypadkach nie działa.

Wersja 2.5.5

Fix Brakujące łącze podczas edycji zapisanego przycisku
Fix Brak stylu niestandardowego podczas edytowania aktualizacji

Wersja 2.5.4

Fix Przycisk w treści kolumny łamany przy zmianie rozmiaru kolumny
Fix Parametr przycisku Droptables w profilu edytora nie został zapisany poprawnie
Fix Brakujące tłumaczenie w niektórych narzędziach edytora

Wersja 2.5.3

Fix Narzędzie wypunktowania nie działa, jeśli istnieje wiele instancji edytora
Fix Brakujące tłumaczenie w niektórych narzędziach edytora
Fix Adres URL tłumaczenia JU

Wersja 2.5.2

Fix Aktualizator JU

Wersja 2.5.1

Fix Narzędzie przycisku i łącza nie działa, jeśli istnieje wiele instancji edytora
Fix Problem z wtyczką Scayt
Fix Nie można usunąć obrazu w lekkiej wersji Droppics

Wersja 2.5.0

Add Nowe narzędzie edytora: znak spacji niemożliwych do złamania
Add Wtyczka edytora JCE: Wstaw link do plików Dropfiles z menedżera linków JCE
Fix Link do wstawionego artykułu (z menedżera linków) można usunąć w jakimś szablonie

Wersja 2.4.0

Add Zaktualizuj Droppics-light UI / UX do najnowszej wersji
Add Zaktualizuj Dropfiles-light UI / UX do najnowszej wersji
Add Zachowaj style i formaty podczas wklejania z Worda

Wersja 2.3.2

Fix Konflikt z niektórymi wtyczkami editors-xtd
Fix Błąd podczas wstawiania przycisku w określonej konfiguracji
Fix Błąd podczas ładowania zawartości frontonu na niektórych serwerach (może utworzyć kod błędu 500)
Fix Nie można załadować czcionek Google na frontonie
Fix Zezwalaj na używanie pustego (i) i (span) znacznika do wstawiania ikon czcionek

Wersja 2.3.1

Fix Wideo: umożliwia edycję wstawionych lokalnych filmów i dźwięków
Fix Zachowaj starą konfigurację profili podczas aktualizacji
Fix Problem podczas zapisywania niestandardowych stylów CSS

Wersja 2.3.0

Add Nowe narzędzie do edycji: Osadź filmy z YouTube, Vimeo
Add Nowe narzędzie edytora: Osadź lokalne filmy i dźwięki
Add Odtwarzaj filmy i dźwięki w treści lub jako popup
Add Niestandardowa miniatura dla multimediów odtwarzanych w popupie

Wersja 2.2.0

Add Nowa funkcja: Eksportuj i importuj profile edycji
Add Nowa funkcja: Eksportuj i importuj własne style edytora

Wersja 2.1.1

Fix Link nie aktualizuje się podczas edycji za pomocą szybkiego edytora linków
Fix Zezwalaj na używanie pojedynczego i podwójnego cudzysłowu w tekście przycisku

Wersja 2.1.0

Add Menedżer linków: Dodaj link do artykułów i kategorii Joomla
Add Menedżer linków: Dodaj link do pozycji i kategorii K2
Add Menedżer łączy: Dodaj link do elementu i kategorii Flexicontent
Add Menedżer linków: Dodaj link, aby pobrać plik Dropfiles
Add Menedżer linków: Dodaj link, aby wysłać e-mail (mailto :) i link do kotwicy w tekście
Add Menedżer linków: Możliwość szybkiego edytowania adresu URL łącza lub otwarcia i edycji linku

Wersja 2.0.2

Add Nowe funkcje wyszukiwania / zamiany w edytorze widoku kodu

Wersja 2.0.1

Add Usuń funkcje automatycznego zapisywania w niestandardowych stylach. Użyj zamiast tego przycisków Zapisz i Anuluj
Add Zaimplementuj nowy interfejs użytkownika dla profilu edytora
Fix Problemy z ładowaniem edytora w Firefoksie i IE

Wersja 2.0.0

Add Nowy interfejs ze stylem projektowania materiałów
Add Projekt stylu edytora można zmienić (kolor tła, kolor ikony, rozmiar ikony ...)
Add Możliwość wyświetlania podpowiedzi w narzędziach edytora po najechaniu myszą
Add Funkcja edycji linku po kliknięciu na niego
Add Opcje pola-cienia i stylu dla narzędzi przycisków
Add Przeprojektowano menedżer kolumn i wprowadzono nowe układy
Add Przycisk podglądu: podgląd artykułu w widoku z przodu zamiast pustej strony
Fix Zgodność Dropfiles z Joomla 3.7
Fix Niektóre problemy z narzędziem do wstawiania przycisków

Wersja 1.2.0

Add Przeprojektuj interfejs Dropfiles i Droppics
Add Funkcja wstawiania osadzonego wideo w Droppics
Add Funkcja otwierania obrazu po dwukrotnym kliknięciu
Add Funkcja zmiany stylu plików wstawianych przez Dropfiles
Add Kliknij dwukrotnie na wstawiony plik lub obraz w DropFiles wyświetli się jego edytor (nie jego właściwości)
Add Opcja uczynienia edytora pełną wysokością przeglądarki
Fix Nie można usunąć wszystkich wybranych komponentów w profilach DropEditor

Wersja 1.1.11

Add Kompatybilność z Joomla 3.7
Fix Narzędzie łącza zerwane z błędem: nieautoryzowane

Wersja 1.1.10

Add Wbudowane narzędzie do tłumaczenia
Fix względny problem z adresem URL podczas używania DropEditor na interfejsie

Wersja 1.1.9

Fix wyłącz konwersję encji znaków HTML
Fix Błąd strona głównaNode w niektórych przypadkach

Wersja 1.1.8

Fix W niektórych przypadkach błąd z elementem strona główna w artykule Joomla

Wersja 1.1.7

Fix w niektórych przypadkach błąd do złapania z elementem strona główna w artykule Joomla

Wersja 1.1.6

Fix W niektórych przypadkach tworzy konflikt, który generuje dodatkowy tag HTML w artykule Joomla

Wersja 1.1.5

Fix Zastosuj kolor na przycisku nie działa zgodnie z oczekiwaniami
Fix Błąd HTTPS podczas ładowania czcionki Google

Wersja 1.1.4

Fix Treść HTML jest usuwana podczas niestandardowej aktualizacji kolumny

Wersja 1.1.3

Fix Treść HTML jest usuwana podczas niestandardowej aktualizacji kolumny

Wersja 1.1.2

Fix Przycisk czcionki Google nie jest wyświetlany w konfiguracji paska narzędzi

Wersja 1.1.1

Fix Wczytaj tylko poprawkę funkcji składnika
Fix Ostrzeżenie o edycji czcionek Goole
Fix Usuń zawartość formularza Breezing

Wersja 1.1.0

Add Dołącz Google do selektora czcionek i udostępnij go w narzędziu edytora
Add Dodaj niestandardowy kolor czcionki, który zostanie zdefiniowany w profilu
Add Przełącz z kolorowego panelu na próbnik kolorów dla koloru czcionki i koloru tła
Fix Zmień czcionkę edycji na czcionkę Open sans
Fix Autor dostępu do grupy użytkowników Joomla do konfiguracji DropEditor
Fix Edycja przycisków, otwórz jeden akordeon jeden po drugim
Fix TZ Portfolio napraw, dodaj obraz, droptable, dropfiles w treści przejdź do zakładki cytat

Wersja 1.0.6

Add Aktualizator komponentu Joomunited
Fix Cyryliczna litera w narzędziu DropEditor

Wersja 1.0.5

Fix Usuń font-family dla tagu body
Fix Ukryj link „Otwórz” w dropfiles podczas ustawiania przeglądarki wyświetlania brak
Fix Włącz przycisk Edytor obrazów

Wersja 1.0.4

Fix Nie uruchamiaj treści przygotuj, gdy artykuł jest pusty
Fix Przerwany link kategorii K2
Fix Lista wypunktowana może teraz zastąpić akapit

Wersja 1.0.3

Fix Ładowanie edytora frontendowego

Wersja 1.0.2

Fix Ukryte inne przyciski edytora
Fix Błędny link zewnętrzny do przycisku i narzędzia do łączenia
Fix Tekst pod linią na przycisku
Fix Zapisywanie języków perskiego i arabskiego w złym formacie

Wersja 1.0.1

Add Funkcja tytułu niestandardowego z opcją aktywacji od H4 do H6
Fix Przerwany link edytora przycisków
Fix Uszkodzony styl edytora przycisków
Fix Aktualizacja Droppics i Dropfiles do pełnego załadowania kategorii strona głównayślnej
Fix Zmień bezwzględne linki do obrazów na względne
Fix Wyświetlanie kolumn na dzikich ekranach
Fix Usuń martwy kod

Wersja 1.0.0

Add Pierwsze wydanie