WP Table Manager dokumentasjon for utviklere

!--

Denne dokumentasjonen vil hjelpe erfarne utviklere å koble til andre tjenester med pluginet vårt. Her er alle handlinger og filtre for dette pluginet, hvis du trenger litt mer, kan du spørre ved å bruke dette til et dedikert forum. Takk for at du bruker pluginet vårt!

wptm_rewrite_sync_periodicity

Filter krokskifter sync_periodicity alternativ

Parametere:

object $config option config table

Return :

void

I filer:

app/autoload.php linje 98

-->

Composer

komponistlogo Her er løsningen for å bruke pluginsene våre som en komponistavhengighet.
Du må deklarere joomunited-depotet i composer.json-filen din, sørg for å erstatte YOUR_TOKEN i url-en med ditt eget token. Du finner den under https://www.joomunited.com/my-account under Composer token-trekkspillet.
{
"repositories":[
{
"type":"pakke",
"pakke":{
"name":"joomunited/wp-table-manage",
"version":"master",
"type":"wordpress-plugin ",
"dist":{
"type":"zip",
"url":"https://www.joomunited.com/extra/download/wp-table-manage/YOUR_TOKEN",
"reference":"master"
}
}
}
],
"require":{
"composer/installers":"~1.0",
"joomunited/wp-table-manage":"dev-master"
}
}

Angi oppdateringsnøkkel programmatisk med WP CLI

Bruk samme nøkkel som du brukte for komponistinstallasjonen og utfør denne komponistkommandoen for å angi oppdateringstoken
wp-alternativet update ju_user_token "DIN_TOKEN"