WP File Download : Konfigurasjon

1. Parametere

 

G� inn for � f� tilgang til WP File Download parametere WP File Download > Konfigurasjon> Hovedinnstilling.

 

config-menyen

 

Det er to faner i hovedinnstillingen: Administrator, frontend og statistikk.

Administrator-fanen

 • Tillatte utvidelser: Filformatet du vil autorisere p� nettstedet ditt, som skal lastes opp
 • Antall filhistorikk (0 til 100 ): WP File Download lagrer historikk for filer n�r du oppdaterer dem for � gjenopprette dem senere. Sett inn antall versjoner som skal lagres per fil
 • Maks last opp filst�rrelse: Maks filst�rrelse for opplasting
 • Ny filkategoriposisjon: N�r du oppretter en ny filkategori, kan den legges til p� toppen eller slutten av listen
 • Eier av kategori legger til en bruker som kategorien eier
 • Filtelling er antall filer ved siden av hvert filkategorinavn
 • Enkeltbrukerbegrensning gir tilgang til en fil / en kategori for en enkelt bruker (� hente fra Wordpress-brukere)
 • Lukk kategorier: Hvis du vil �pne WP File Download med kategoritreet lukket eller �pnet som standard
 • Vis kortkode i kategori: � laste inn en kategori filer i redigeringsprogrammet
 • Vis import av filer: Vis en filimport�r som surfer p� serveren din for � importere filer i WP File Download kategorier
 • Bruk WYSIWYG-editor i filbeskrivelsen
 • Legg til ekstern fil: Ekstern fil er muligheten til � legge til en nedlastbar ekstern vert fil
 • Administrator filliste tema: Velg tema for backend
 • Slett alle filene ved avinstallering: Handlingen for sletting av data ved avinstallering (se f�rste kapittel)

 

admin-innstilling

 

Fanen Frontend

 • Utvidelser for � �pne med seer: Bruk forh�ndsvisning av fil og hvilken filtype
 • �pne PDF i en ny nettleser -fanen i stedet for Google-stasjonsvisningen
 • Bruk visning: mulighet til � forh�ndsvise filene. Bruk Google-visningen, ikke alle format kan forh�ndsvises
 • SEO URL: Rot-URL-endelsen for alle nedlastbare filer
 • Datoformat: Datoformat for opplasting og oppdatering av fildatoer
 • Tema per kategorier: Aktiver eller ikke muligheten til � definere et tema per filkategori ellers, komponenten vil bruke temaet fra alternativet nedenfor
 • Standardtema per kategori: Hvis tema per kategori er satt til Nei ovenfor, velger du et tema som skal brukes p� alle kategoriene dine som standard
 • Last ned kategori lar brukere laste ned alle filene fra en kategori som en global zip-fil med en knapp. Gjelder ikke for skyfilkategorier
 • Last ned filvalg: Brukere kan gj�re et filvalg ved � bruke avmerkingsbokser dem laste dem ned som .zip-fil. Gjelder ikke for skyfilkategorier
 • Egendefinert ikon laster opp et tilpasset bilde eller ikon for enkeltfiler
 • Paginasjonsnummer er antall filer per side
 • Legg inn plugin p� frontenden i sidebygger
 • Vis tomme mapper: Vis tomme mapper p� frontend

 

frontend-innstilling

 

 

Statistikk-fanen

 • GA nedlastingssporing er aktiveringen av Google Analytics-nedlastingssporing
 • Spor nedlasting av bruker (hvilken fil lastes ned per brukerkonto). Hvis du gj�r tilgjengelig filen din i EU-regionen, kan du legge til litt varsel knyttet til GDPR for kundene dine.
 • Statistikklagring: Definer varigheten av lagringsstatistikken for nedlastning. Merk at alternativet Forever kan generere enorme databasetabeller.

 

statistikk-innstilling

 

Oppsett av h�yre side definerer oppsettet for temautforming. Merk at disse temaparametrene lastes automatisk hvis du velger � ikke aktivere tema per kategori.

 

default-tema-innstilling

 

2 . S�kemotor

For � ta en kort kode for s�kefunksjonen, b�r du g� til WP File Download Konfigurasjon> S�k og last opp. En dedikert s�kemotor er tilgjengelig fra parameterne. Du kan generere en kortkode fra parametrene og sette inn en eller flere s�kemotorer der du vil. N�r du velger en kategori for "S�k i denne kategorien" parameter, vil s�kefunksjonen bare s�ke etter filer i denne kategorien og dens underkategorier.

F.eks: [wpfd_search catid = " 10 " cat_filter = "1" tag_filter = "1" display_tag = "searchbox" create_filter = "1" update_filter = "1" file_per_page = " 5 "]

 

s�kemotor-filer

 

Parametere for s�kemotoren:

 • S�keside: standardsiden lastet inn n�r et s�k blir lansert
 • Vanlig teksts�k: lar deg s�ke i innholdet i dokumentene som PDF, Word-filer
  (Du b�r klikke p� Bygg s�keindeks knappen n�r du bruker f�rste gang eller bygger om n�r du vil)
 • Filtrer etter kategori: last kategoritreet som et filter
 • S�k i denne kategorien: Velg kategorien du vil s�ke p� frontend
 • Ekskluder kategorier fra s�k: Ekskluder et utvalg av filkategorier fra s�k
 • Filtrer etter tagg: du kan legge til koder i filene dine (og administrere koder fra WPFD-tag-menyen)
 • Vis tag som en avkrysningsrute (for f� tagger) eller som s�keboks med forutsigbar inntasting (for en enorm mengde tagger)
 • Filtrer etter opprettelsesdato: legg til en datoperiodevelger som et filter
 • Filtrer etter oppdateringsdato: legg til en datoperiodevelger som et filter
 • Fil per side: antall filer per side i s�keresultatene

 

Her er forh�ndsvisningen av s�kemotoren med alle parametere aktivert:

 

fil-s�kemotor

 

3 . Filimport�r

WP File download har en unik filimport�r tilgjengelig for WP. For � aktivere det b�r du g� til WP File download > Konfigurasjon> Hovedinnstilling> Administrator-fane. Sett deretter �Vis import av filer� til Ja.

Merk at import�ren vil v�re tilgjengelig bare i WP File download i backend av sikkerhetsgrunner, fordi den vil vise alle servermapper.

P� h�yre side av skjermen vil du se listen over serverfilene dine med to verkt�y som lar deg velge, fjerne markering og importere filer.

 

fil-import

 

For � importere filer, velg kategori til venstre, velg deretter �nskede filer og klikk p� de Importer-knapp