Lisens for kreative allmenninger

Lisens Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0 )

Dette er et menneskelig lesbart sammendrag av (og ikke en erstatning for) lisensen.

 

Del - kopier og omdistribuer materialet i ethvert medium eller format

Lisensgiveren kan ikke tilbakekalle disse frihetene så lenge du følger lisensvilkårene.
Under følgende vilkår:

Attribusjon - Du må gi passende kreditt, gi en lenke til lisensen og angi om det ble gjort endringer. Du kan gjøre det på noen rimelig måte, men ikke på noen måte som antyder at lisensgiveren støtter deg eller din bruk.

Ikke-kommersiell - Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål.
NoDerivatives - Hvis du remixer, transformerer eller bygger videre på materialet, kan du ikke distribuere det modifiserte materialet.
Ingen ekstra begrensninger - Du kan ikke bruke juridiske vilkår eller teknologiske tiltak som lovlig begrenser andre fra å gjøre noe lisensen tillater.
merknader:

Du trenger ikke å overholde lisensen for elementer av materialet i det offentlige domene eller der din bruk er tillatt med et relevant unntak eller begrensning.
Det gis ingen garantier. Lisensen kan ikke gi deg alle tillatelsene som er nødvendige for den tiltenkte bruken din. For eksempel kan andre rettigheter som reklame, personvern eller moralske rettigheter begrense hvordan du bruker materialet.

Les hele lisensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 4.0 / legal code