DropEditor : Common Function

Klassiske utgaveverktøy

Hovedideen til DropEditor er å ta med avanserte verktøy for gjentatte utgaver av utgaven for å spare deg for maksimal tid. DropEditor standardoppsett er ganske enkelt, du har 3 linjer med verktøy, den første linjen er dedikert til å administrere bilder, filer, og hvis Droptables er installert, tabeller ( Droptables
).

 

 

De to andre linjene er dedikert til layout og innholdsadministrasjon.

 

 

Det første settet med denne andre verktøylinjen er i rekkefølge:

  • Sett redigeringsprogrammet i fullskjermmodus, for å gå tilbake, klikk på flukt eller klikk tilbake på knappen
  • Avbryt / gjenta den siste handlingen når innholdet er lagret, disse verktøyene er deaktivert fordi de er sendt til databasen
  • Juster og begrunn teksten
  • Bulletliste: et avansert verktøy vi ser i detaljer
  • Fet / kursiv / understrek: Bare velg litt tekst og bruk nytt format
  • Spesialtegn, med forhåndsvisning tilgjengelig

 

 

De siste verktøyene (kolonne, knapp, sammendrag og mal, kilde, stil, format, lenker) er avanserte og vil bli vist i detaljene nedenfor.