Er det mulig å begrense filtilgang til en enkelt bruker?

Ja, det krever oppsett. Tilgangsbegrensning kan settes opp ved bruk av WordPress brukerroller (admin, forfatter ...)

  • For hver filkategori kan du sette opp en brukerrolle som kan vise og laste ned filer
  • For hver filhåndtering kan du sette opp handlinger på brukerroller, for eksempel kan forfattere bare administrere sine egne filer