404-feil ved nedlasting av fil i WP Engine-hosting

Hvis du er vert for nettstedet ditt på en WP Engine-server, kan det oppstå 404 feil på noen typer filer.
Dette er fordi WP Engine bruker en proxy med en bestemt konfigurasjon.

Først av alt, hvis du har endret standard SEO-url på plugin-konfigurasjonssiden, vær oppmerksom på denne verdien og erstatt den i første linje i koden vi gir i de neste linjene: (plassering ~ * ^ / erstatt_her_om_du_har_forandret_dit / * {) .

Ta deretter direkte kontakt med WP Engine support https://wpengine.com/support/ og oppgi denne informasjonen:

 

Vi bruker WP File Download plugin fra Joomunited. Når dette pluginet brukes under ditt miljø, støter vi på 404 feil når vi prøver å laste ned filer som administreres av dette pluginet.

Dette spørsmålet er allerede blitt stilt til WP Engine, og du fikset det for andre kunder i henhold til følgende forklaring.

Den WP File Download plugin genererer filer url som blir behandlet av et php script.
For eksempel: /downloads/14/category/11/file.pdf omdirigeres internt, ved standard htaccess-regler, til hovedindeksen.php-filen.

Men mens du serverer statiske filer gjennom en Nginx-proxy, og hvis filen ikke blir funnet, returnerer proxyen en 404-feil, og scriptet index.php blir aldri kalt.

For å fikse denne 404-feilen, trenger vi at du legger til nettsteds "Før" -regler disse linjene. 

plassering ~ * ^ / nedlasting / * {proxy_pass $ dynamic_upstream_read_only; }