changelog SEO Glossary

Siste oppdatering: 29. mai 2023

Versjon 3.2.4

Legg til synonym-søk i ordlister
Legg til ordliste verktøytips åpne ved klikk-hendelse
Fix Alias-kolonnen i Entries-visningen i backend
Fix Mordern-tema bakgrunnsfarge

Versjon 3.2.3

Løs PHP 8-kompatibilitet
Løs vanlige verktøytips som ikke fungerer med jQuery 3 på Joomla 4
Løs problemer med språkoversettelse

Versjon 3.2.2

Legg Joomla finder-
Rett opp Getmodel-feil i backend ved lagring

Versjon 3.2.1

Fix Param -feil på fronten til joomla4
Fix Bootstrap -oppsett riktig innstilling
Fix Search -layout på joomla4
Fix Fix router når menyen mangler

Versjon 3.2.0

Legg til Joomla 4 -integrasjon
Legg til Wikipedia -returmelding hvis det ikke finnes noen definisjon
Legg til beskåret tekst i definisjonslistemodulen ender nå med en ...
Løs innloggingslenke på frontend -innsending
Fix Module responsive mode enhancement

Versjon 3.1.3

Legg til JUtranslation språkdeling oppdatering
Fix Joomla search plugin
Fix Search-knappen forsvinner på sveven
Fix Synonym
feltvisning i backend

Versjon 3.1.2

Legg til Umlaut-tegn i alfabetlisten
Fix Reset-knappen fungerer ikke
Fix Synonym fungerer ikke på utvalget

Versjon 3.1.1

Løs SQL-feil i kategorilayout.

Versjon 3.1.0

Legg til Mordern-tema for verktøytips, responsiv, selv på stort innhold
Legg til definisjon i innholdsbegrensning basert på menyelementer
Legg til flerspråk også anvendt i Joomla-søkemotoren
Korriger Importer skriptforbedringer
Løs Fjern Google + fra sosiale nettverk

Versjon 3.0.6

Fix Jutranslation javascript fix

Versjon 3.0.5

Løs Ju-oppdateringsfeil

Versjon 3.0.4

Legg til forhåndssøk i innholds-plugin inkludert synonym meta-nøkkelord og beskrivelse
Fix Fix Language fix and update

Versjon 3.0.3

Fix Wikipedia-innhold hurtigkopi for å definere
Fix Language fix og oppdater

Versjon 3.0.2

Legg til Wikipedia API-integrering i backend
Fix Unpublish og thrash-knappen fungerer ikke
Fix Content coding error in Joomla
Fix Legg til ingen resultatmelding hvis ikke noe resultat ble funnet på ordlistesiden

Versjon 3.0.1

Fix Layout bug fixing and text update

Versjon 3.0

Legg til nytt standard tema design, topptekst og definisjonsoppsett
Legg til nytt Responsivt tema design, topptekst og definisjonsoppsett
Legg til nytt Flat tema design, topptekst og definisjonsoppsett
Legg til nytt Masonry tema design, topptekst og definisjonsoppsett
Legg til Definer alle temaer i menyelementene og bruk standard tema fra komponentkonfigurasjon

Versjon 2.6.5

Legg til Generer en Joomla-standard overstyring av hjelperoppsett (i / html-mappe)
Løs tom side returnert når innlastingsspesifikke koder
Løs Backend-feil knyttet til com_k2 ikke funnet når k2 ikke er installert

Versjon 2.6.4

Legg til Bootstrap popover verktøytipsalternativ (ved hjelp av Joomla bootstrap)

Versjon 2.6.3

Legg til K2-rullegardin for å legge til ekstern lenke på definisjoner

Versjon 2.6.2

Fiks kobling brutt inn: modul og detaljvisning og nettstedskart

Versjon 2.6.1

Legg til Legg automatisk til
lenketittel
når en definisjon oppdages (SEO) Legg til Mulighet for å velge et K2-element som egendefinert lenke.
Fix Masonary grid view viser ikke full definisjon

Versjon 2.6.0

Legg til nytt alfabetstema

Versjon 2.5.5

Fix Language er ikke riktig lastet

Versjon 2.5.4

Legg til Joomla 3.7 klar
Fix Language lastes ikke inn i søkeboksen
Fix Language lastes ikke i konfigurasjon

Versjon 2.5.3

Fix språkinnlasting ikke i modulen

Versjon 2.5.2

Fix JU Translation lagringsknappen kan ikke klikkes
Fix Fatal error på modulen i en viss konfigurasjon

Versjon 2.5.1

Legg til JU-oversettelsesintegrasjon

Versjon 2.5.0

Legg Lysbilde layout integrering i modulen
Legg Masonry layout integrasjon for komponent utsikt
Fix Xmap Feil på webadresser
Fix Alias URL sjekk for publisert

Versjon 2.4.2

Legg til Masonary-layoutintegrasjon
Fix SEF URL bug fixing (siste Joomla-versjon)
Fix Pagination bug fixing

Versjon 2.4.1

Legg til responsiv justering av verktøytipsjustering på mobilenhet.
Fikse implementering av Jfom-inndatafelt

Versjon 2.4.0

Legg til Joomla-koderintegrering, legg til Joomla-koder i definisjoner
Legg til Sortering og ordning av oppføringer i ordlister fra menyelementet
Fix 404-feil når aliaset har datoformat

Versjon 2.3.6

Fix ZERO bug på få sider

Versjon 2.3.5

Fix Import-funksjon
Fix Error 500 i backend
Fix Endre varchar til tekst for ordlistebeskrivelse
Fix Osmap fatal error with Xmap plugin seoglossary installed

Versjon 2.3.4

Legg til treffteller på ordlisteoppføringer
Legg til ikonfelt på ordlister og oppføringsvisning
Legg til Publisert opp og publisert ned- og opprettelsesdatofelt på oppføringer
Løs søkeproblemer med Joomla standard søkemotor

Versjon 2.3.3

Legg til Nofollow-alternativ for definisjon
Legg til alternativ for å åpne lenke i samme / nye fane på definisjonslenke

Versjon 2.3.2

Legg til Legg til en måte å hoppe over SEO glossary på sammenheng dvs. com_content.category å hoppe over bare kategori
Fix Fix live oppdateringsstøtte
Fix Fix ekstern URL-bane i ordliste
Fix Komponentbegrensning rullegardinlistevisning

Versjon 2.3.1

Fix Security fix
Fix Search eller case fix for å vise søkeresultat fra bestemte ordlister
Legg til meta-nøkkelord og metabeskrivelsesfelt
Løs seog_disable kommandoaktivering

Versjon 2.3.0

Legg til importfunksjon til bruk av csv med tilleggs- / erstatningsalternativer
Legg til eksportfunksjon til bruk av csv
Legg til implementering av tilfeldig rekkefølge i modul og utvidelse
Legg til Osmap sitemap-støtte
Fix pagineringskobling brutt nederst
Fix Lukk-knapp når verktøytips automatisk lukkes satt til No
Fix Vis ord fra alfabetet når alfabetissøk kalles

Versjon 2.2.4

Fix Sikkerhetsfiks

Versjon 2.2.3

Legg til Joomunited oppdaterer

Versjon 2.2.1 til 2.2.2

Legg til implementering av Qltip, nye temaer for verktøytips
Legg til ny konfigurasjon av verktøytipspanel

Versjon 2.2.0

Legg til sammenslåtte 2 moduler i ett og beholde en gammel kompatibilitet
Legg til modulalternativ for å vise listen med bare tittel, tittel og intro, bare definisjon
Legg til modulalternativ for å beskjære definisjon automatisk
Legg til modulalternativ for å velge flere ordlister som kilder
Legg til modulalternativ for å bestille etter siste , alfabetisk, tilfeldig
Legg til modulalternativ for å endre layout

Versjon 2.1.2

Fix responsive utsikt tooltip justering
Fix Facebook-knappen ikke er synlig
Fix Meny begrensning ikke fungerer
Fix Front end styling alternativer fjerning

Versjon 2.1.1

Fix responsiv visning på noen maler (ordlistevisning)
Fix seog_enable-tag inne når plugin-taggen ikke fungerer

Versjon 2.1.0

Legg til avanserte verktøytips
Legg til fransk språkfiloppdatering
Legg til aliasfunksjon for søkemotorvennlig url
Legg til Juster rutefunksjonen for sef url

Versjon 2.0.1

Legg til Frontend-utgave
Legg til Frontend css-sideforbedring

Versjon 2.0.0

Legg til Xmap-plugin
Legg til Begrens SEO Glossary etter meny
Legg til Begrens SEO Glossary etter artikkelkategorier
Legg til Begrens SEO Glossary av joomla-komponenter
Legg til Kunena-kompatibilitet

Versjon 1.5.32

Reparer video har feil kilde i verktøytips
Reparer Ved å klikke på spill av på "video"-taggen lukkes verktøytipset

Versjon 1.5.29

Fix Search Area må eksponeres for lokalisering

Versjon 1.5.28

Fix Tilpasset sideoverskrift
Løs tilpasset sidetittel
Fix Ordlistebeskrivelse vises ikke

Versjon 1.5.27

Legg til Unicode URL-er støttes nå (brukerbidrag)
Fix translitterasjon for arabisk og hebraisk (brukerbidrag)

Versjon 1.5.24 til 1.5.26

Fix Display #ALL viser ikke termene i alfabetisk rekkefølge
Legg til søkemodul: Plasser søkeskjemamodulen SEO Glossary

Versjon 1.5.23 til 1.5.24

Fix Ved å bruke php mindre enn v5.4 opprettes en advarsel på front-enden

Versjon 1.5.17 til 1.5.21

Løs spesifikke tegn på noen språk

Versjon 1.5.16

Løs enheter i HTML-begynnelse for verktøytips

Versjon 1.5.12 til 1.5.15

Fikse advarsler om strenge standarder
Legg til Disqus-integrering på ordliste og begrepsside

Versjon 1.5.11

Fix JS-avhengigheter lastes ikke inn i noen tilfeller

Versjon 1.5.10

Reparer egendefinert farge som ikke alltid er riktig gjengitt
Legg til kompatibilitet med NoNumbers kildegiver
Legg til {seog:macro} og {seog:term}-snarveier kan nå brukes i definisjon
Legg til {seog:macro} er erstattet med verdien av "Avansert: Makro"-konfigurasjonen innstillingen
Legg til {seog:term} er erstattet med termen
Legg russiske språkfiler (Stor takk til Хорошевский Алексей http://aleksius.com/)

Versjon 1.5.7 til 1.5.9

Løs problemet med fargevelgeren i administrasjonen

Versjon 1.5.4 til 1.5.6

Fix Umulig å legge til ny oppføring hvis ikke menyelementet
Fix Module som viser upubliserte oppføringer

Versjon 1.5.3

Fiks manglende avhengighet av JModel, JController og JView i noen tilfeller.

Versjon 1.5.2

Legg til Merge Joomla 2.5 og 3.x-versjonen i en enkelt installasjonspakke

Versjon 1.5.1

Fix Disable-kommandoen ble ikke oppdaget hvis den plasseres i begynnelsen av teksten

Versjon 1.5.0

Legg til temakompatibilitet
Fix Manglende språkstreng