Gå til hovedinnhold

Droptables changelog

Siste oppdatering: 11. august 2023

Versjon 4.0.5

Reparer feil formatcelle
Reparer Rediger låseceller ved hjelp av kommandoredigeringslinjen

Versjon 4.0.4

Legg til alternativ åpne hyperkobling i ny fane
Reparer Noen advarsler i PHP 8.2
Reparer Importer excel på grensesnitt
Reparer Formatverdi av celler
Reparer Oppdater noen brukte biblioteker

Versjon 4.0.3

Legg til Mulighet for å velge et spesifikt ark i Excel-fil for import og synkronisering

Versjon 4.0.2

Fix Få url i HYPERLINK ved import fra Google Sheet
Fix Noen advarsler i PHP 8.1

Versjon 4.0.1

Rett opp feilen ved import av excel-fil
Reparer brannmurfeilen når du oppretter db-tabell.
Reparer html-celle i tabell i gjentakelsesmodus

Versjon 4.0.0

Legg
Legg nytt
temadesign Fiks Formater dato til celler
Fiks tabellstil på frontend

Versjon 3.9.5

Legg Droptables for SP Page Builder
Fix modal høyde når du åpner Droptables fra redigeringsknappen i Joomla 4

Versjon 3.9.4

Legg til Mulighet for å definere kolonneformat for dataene
Legg til Definer sorteringsformatalternativet for hver kolonne i tabellen

Versjon 3.9.3

Fix Datetime format
Fix Eksporttabell i
Fix Conflict med SP-sidebygger på frontend

Versjon 3.9.2

Legg til alternativ for å laste ned databasetabell på front-end
Fix Error-diagramvisning på front-end i noen tilfeller

Versjon 3.9.1

Reparer feil ved import/synkronisering av excel i noen tilfeller
Reparer Velg tabell i enkelttabell menyelement
Reparer manglende oversettelsestekst på front-end

Versjon 3.9.0

Legg til tilgangsbegrensning: Begrens tabellutgaven etter kolonne, linje eller datasett etter brukergruppe.
Legg til låsekolonner i databasetabellutgaven
Legg til støtteplassholder i SQL-spørringen til databasetabellen

Versjon 3.8.0

Legg til Mulighet for å gjøre databasetilpassede spørringer
Legg Redigering av celleinnhold i databasetabeller
Legg til Skjul kolonne på grensesnitt i tabeller fra database
Reparer Slå sammen celler på grensesnitt

Versjon 3.7.1

Reparer Vis hyperkobling på grensesnitt ved paginering
Reparer Vis kantceller på grensesnitt ved sammenslåing av celler
Reparer Noen nettsteder laster ikke inn php-sql-parser-biblioteket

Versjon 3.7.0

Legg til Forbedre responsiv tabell: rullemodus + størrelsesoppsett
Legg
kolonnevisning + fargeordreoppsett
Legg tabell
: gjentatt overskrift + størrelsesoppsett
Reparer beregning i celler og beregningsverdi i diagrammet
Reparer feil ved aktivering av pagineringsmodus. når sammenslåtte celler eksisterer

Versjon 3.6.5

Rett opp installasjonsfeil på Joomla 4

Versjon 3.6.4

Reparer Droptable-databaseoppdatering påkrevd feil i noen tilfeller
Løs problemer med oversettelsesdeling på Joomla 4
Korriger Mangler en oversettelsesstreng

Versjon 3.6.3

Fix standard radhøyde
Fix Sort ikon på frontend
Fix alternative farger på frontend

Versjon 3.6.2

Fiks kolonnebredde på front-end
Fiks konflikter med noen utvidelser på Joomla 3.10

Versjon 3.6.1

Fix JU oversettelsesverktøy
Fix Conflicts with uniform, rokbox, rokgallery extensions på Joomla 3.10

Versjon 3.6.0

Legg til nytt UX-design for tabelleditoren
Legg til nytt UX-design for tabell- og kategoriadministratoren
Legg Forbedre automatisk lagring av tabell når tabellen ikke er redigert
Legg til nytt design for tabell fra databaseoppretting
Legg Joomla 4-kompatibel
Legg til Forbedre lastetabellytelse på front-end

Versjon 3.5.18

Fix Innhold over tabellen forsvinner i noen tilfeller

Versjon 3.5.17

Fix Erstatt den avviklede funksjonen JLanguageMultilang :: getSiteLangs ()

Versjon 3.5.16

Fix PHP 7.4-kompatibilitet

Versjon 3.5.15

Fix Fetch-data fra Google-regneark fungerer ikke.
Fix feil data i diagram over databasetabellen på front-end

Versjon 3.5.14

Fix Kan ikke importere hyperkoblinger fra Excel-fil i noen tilfeller
Fix Conflict med utvidelsen JSN PageBuilder 3

Versjon 3.5.13

Løs problemet med deling av oversettelse i noen nettlesere

Versjon 3.5.12

Fix Tooltip vises ikke i noen tilfeller
Fix Export excel-knappen vises ikke etter installasjon

Versjon 3.5.11

Fix Feil tusenvis av separatorproblemer når du importerer Excel-fil.
Fix mangler stil på noen rader når du importerer Excel-fil.
Fix manglende tilknytningsbetingelser når du oppdaterer en databasetabell uten forhåndsvisning

Versjon 3.5.10

Fix dupliserte rader på front-end i databasen tabellen ved hjelp delta tilstand
Fix Mangler noen oversettelse streng
Fix Kode reformatere bruke PHPCS

Versjon 3.5.9

Fix Fix Jutranslation url

Versjon 3.5.8

Fix Manglende stil av Excel når du importerer i noen tilfeller
Fix JU Updater

Versjon 3.5.7

Fix manglende X-etiketter for søylediagram, linjediagram i noen tilfeller
Fix manglende hyperkobling i html-celle
Fix dupliserte understrekingsikoner i kategorien Format

Versjon 3.5.6

Fix Php-advarsel i enkel tabellvisning på frontend
Fix Manglende tabellnavn i enkelt tabell menyelement
Fix Parse error i administrer
tabellvisningen på frontend

Versjon 3.5.5

Fix Fjern rad når tabellen har sammenslåtte celler.
Fix Forbedret henting / oppdatering av Google Sheets-funksjonen

Versjon 3.5.4

Legg til regnearkstil automatisk lagret ved henting URL
Legg til Få hyperkoblinger innhold fra Google Regneark
Legg til Få linjer og kolonnestørrelser fra Google Regneark
Legg til Cell markeringsalternativ per: Linje + Kolonne / Bare linje / Bare kolonne
Legg til Mulighet for å definere ingen skrifttyper i cellen (bruk arveskrift )
Legg Rull på venstre kolonnetabelliste (håndter stor mengde tabeller)
Legg til Oppdater diagramfunksjon
Løs Feilsidelasting i Microsoft Edge
Fix Flett celler riktig når automatisk synkronisering er aktivert
Løs Endre fargevelgeren etter cellefunksjon

Versjon 3.5.3

Løs forbedrede databehandlingsmuligheter
Løs forbedret høydepunktfunksjon

Versjon 3.5.2

Korriger kolonnebredde brukes ikke når du bruker et nytt tema.
Reparer Sorter som standard første kolonne fungerer ikke
Korriger Skjul tabelldatabasekategori når den er deaktivert i innstillingene

Versjon 3.5.1

Fix Feil ved valg av
kartopprettingsdata Fix Table manager frontstørrelse ikke riktig brukt

Versjon 3.5.0

Legg til Admin full UX redesign
Legg til mulighet for å søke i en tabell fra admin og marker celler
Legg til Auto skjul kolonne når skjermstørrelsen er for liten (responsiv)

Versjon 3.4.0

Legg Nye beregningsfunksjoner: dato, dag, dager, DAYS360, OR, XOR, og
legge til mulighet for å lage beregning på penge celler
legge Tilsetting av dato beregningsfunksjoner

Versjon 3.3.1

Fix Style når radene er fryset
Fix Position of tooltip when scrolling
Fix Error related to Data display conditions, Data group rules

Versjon 3.3.0

Legg til mulighet for å aktivere en paginering for hver tabell
Legg til mulighet for å sortere en kolonne som standard ved tabellbelastning

Versjon 3.2.6

Fix Fetch data fra Google ark
Fix engelsk formatert nummer i diagrammer (tusen atskilt med komma)

Versjon 3.2.5

Fix Null tekst returneres i tom celle

Versjon 3.2.4

Fiks tabellresponsivt problem
Løs ACL-tillatelse

Versjon 3.2.3

Fix Eksporter alle radene i tabellen fra databasen til Excel
Fix Displayproblemet på mobilenheten
Fix Kolonnebreddeparameter ikke brukt

Versjon 3.2.2

Fix Oversettelsesknapp kan ikke klikkes etter språkoppdatering
Fix CSS for modal basert på Joomla 3.7

Versjon 3.2.1

Fix Pagination-nummer ikke brukt på databasetabeller
Fix Maks antall rad inkrementert for store skjermer (admin side)

Versjon 3.2.0

Legg til Opprett tabeller fra Joomla-databasen (alle tabeller fra databasen)
Legg til automatisk styling og filtrering for databasetabeller
Legg til tabell automatisk oppdatering på databaseinkrementering
Legg til databasekilde: tabell, kolonne, filtre, definere bestilling og kolonnetilpasset navn
Legg til Opprett diagram fra databasetabell
Legg til implementering av JU-oversettelse
Fix flere tabeller tablesorterPager
Fix Frontend-
stilgjengivelse

Versjon 3.1.3

Fix Color for datasett i diagrammet gjelder bare for 3 chats-type
Fix Warning når skjermtabell importert fra Excel-fil

Versjon 3.1.2

Fix Rename table issue
Fix JS error on Excel import (only data)

Versjon 3.1.1

Fix Språkstreng mangler

Versjon 3.1.0

Legg til frontend-meny for å administrere tabeller
Legg til brukergruppe ACL på tabeller, tabellutgave handlingsbegrensning
Legg til Hover-farge med et fargevalgvalg for cellehøydepunkt

Versjon 3.0.0

Legg til forbedrede .xls Import / eksport: mulighet for å importere / eksportere bare data
Legg til håndter Excel-stiler ved import / eksport: HTML-lenke, skriftfarge, skriftstørrelse, cellebakgrunn, cellegrense
Legg til regnearkdatasynkronisering: Velg en excel-fil på server, hente data og definere en synkroniseringsforsinkelse
Legg til regnearkdatasynkronisering: Velg et Google Sheets, hent data og definer en synkroniseringsforsinkelse
Legg til varsling når en fil har en ekstern synkronisering for å unngå tapte data
Løs vertikalt rulleproblem på stort bord
Løs ytelsesforbedring på stort bord
Fix Første gang verktøytips vises, blinker det (JS fix)

Versjon 2.3.2

Løs visningsproblem når vis/skjul admin venstre panel.
Løs kalkulasjonsfunksjonen på cellen fungerer ikke på frontend

Versjon 2.3.1

Fix Når høyden fryses, har du ikke tilgang til å legge til linjeknapp
Fix Image are stripe in tooltip

Versjon 2.3.0

Legg Legg verktøytips på celler
til Add linje og kolonne frysing
legg legg grensesnittet tabell filtrering

Versjon 2.2.0

Legg til ytelsesoptimalisering, forbedre lastetiden og for store tabeller
Legg til mulighet for å flytte en tabell fra en kategori til en annen
Legg til mulighet for å omordne tabeller i en kategori
Legg til CSS-editor i en lysboks med kodefeilintegrasjon
Legg til mulighet for å deaktivere automatisk lagring og bruk en lagringsknapp

Versjon 2.1.0

Legg til Legg til JoomUnited updater
Legg til Legg til muligheten for å laste redaktørknapper i HTML-celler
Legg til Velg
hekseditorknapp for å laste individuelt

Versjon 2.0.4

Fix fix slett flere nivåkategorier

Versjon 2.0.3

Fix fix-kategorier forsvinner etter Jooml 3.4.7-oppdatering

Versjon 2.0.2

Legg til venstre kolonne uttrekkbart panel
Fix DropEditor kompatibilitet
Fix Legg til manifesterklæring for Joomla 3.4 meny administratoroppføring
Fix Bytt språkkommentarer til # for å passe Joomla 3.4-kravet

Versjon 2.0.1

Legg til bedre kolonnefiltrering på iphone
Legg til Oppdater import excel-funksjon - bare importer dataområdet i stedet for alle celler på arket

Versjon 2.0.0

Legg Responsive funksjonen med kolonne hidding og prioritet
Legg Chart funksjon basert på chart.js
Legg Cell merge
Legg til Excel import eksport
til Excel eksport format valget i globale alternativer
Legg Kode speil for css utgave
Add Legg til Col og radhøyde
Add CSS grensesnitt ekstrautstyr

Versjon 1.1.0

Legg til WYSIWYG-editor for HTML-tabellcelleformat

Versjon 1.0.1

Legg til felt for å endre størrelse på linjer og kolonner

Versjon 1.0.0

Legg til første utgivelse