Droptables changelog

Sist oppdatert: 04 Sep 2020

Version 3.5.16

Fastsette PHP 7.4- kompatibilitet

Version 3.5.15

Fastsette Hent data fra Google Regneark fungerer ikke
Fastsette Feil data av diagrammet over databasetabellen i front-end

Version 3.5.14

Fastsette Kan ikke importere hyperkoblinger fra Excel-fil i noen tilfeller
Fastsette Konflikt med utvidelsen JSN PageBuilder 3

Version 3.5.13

Fastsette Problemet med oversettelsesdelingen i noen nettlesere

Version 3.5.12

Fastsette Verktøytip vises ikke i noen tilfeller
Fastsette Eksporter excel-knapp vises ikke etter installasjon

Version 3.5.11

Fastsette Feil tusen skilleseparatorer når du importerer Excel-fil
Fastsette Manglende stil for noen rader når du importerer Excel-fil
Fastsette Manglende sammenkoblingsbetingelser når du oppdaterer en databasetabell uten forhåndsvisning

Version 3.5.10

Fastsette Dupliser rader på frontend i databasetabellen ved bruk av sammenføyningstilstand
Fastsette Mangler noe oversettelsesstreng
Fastsette Kodeformateres ved hjelp av PHPCS

Version 3.5.9

Fastsette Fix Jutranslation url

Version 3.5.8

Fastsette Manglende excel-stil når du importerer i noen tilfeller
Fastsette JU Updater

Version 3.5.7

Fastsette Mangler X-etiketter for Bar, Linjediagram i noen tilfeller
Fastsette Mangler hyperkobling i HTML-celle
Fastsette Dupliser understrekingsikoner i Format-fanen

Version 3.5.6

Fastsette Php advarsel i enkelt bordvisning på frontend
Fastsette Mangler tabellnavn i menyelementet med enkel tabell
Fastsette Analysefeil i visningen for administrasjonstabeller på frontend

Version 3.5.5

Fastsette Fjern raden når tabellen har slått sammen celler
Fastsette Forbedret henting / oppdatering av Google Sheets-funksjon

Version 3.5.4

Legge til Regnearkstil lagres automatisk på hent URL
Legge til Få innhold på hyperkoblinger fra Google Regneark
Legge til Få linjer og kolonner størrelser fra Google Regneark
Legge til Valg av cellemerke per: Linje + Kolonne / Bare linje / Kun kolonne
Legge til Mulighet for å definere ingen font i cellen (bruk arve font)
Legge til Bla i venstre kolonnetabelliste (håndtere store mengder tabeller)
Legge til Oppdater kartfunksjon
Fastsette Feil ved lasting av side i Microsoft Edge
Fastsette Slå sammen celler riktig når autosynkronisering er aktivert
Fastsette Endre fargevelgeren etter cellefonksjon

Version 3.5.3

Fastsette Forbedrede databehandlingsmuligheter
Fastsette Forbedret høydepunktfunksjon

Version 3.5.2

Fastsette Kolonnebredde brukes ikke når du bruker et nytt tema
Fastsette Sorter som standard første kolonne fungerer ikke
Fastsette Skjul tabelldatabasekategori når den er deaktivert i innstillinger

Version 3.5.1

Fastsette Feil ved valg av diagramoppretting
Fastsette Tabell manager frontstørrelse ikke riktig brukt

Version 3.5.0

Legge til Administrator full UX redesign
Legge til Mulighet for å søke i en tabell fra admin og markere celler
Legge til Skjul kolonnen automatisk når skjermstørrelsen er for liten (responsiv)

Version 3.4.0

Legge til Nye beregningsfunksjoner: DATE, DAY, DAYS, DAYS360, OR, XOR, AND
Legge til Mulighet for å foreta beregning på pengeceller
Legge til Tillegg til datoberegningsfunksjoner

Version 3.3.1

Fastsette Stil når rader er frosset
Fastsette Plassering av verktøytip når du blar
Fastsette Feil relatert til datavisningsforhold, Datagrupperegler

Version 3.3.0

Legge til Mulighet for å aktivere en paginering for hvert bord
Legge til Mulighet for å sortere en kolonne som standard på tabellbelastning

Version 3.2.6

Fastsette Hent data fra Google-arket
Fastsette Engelsk formatert nummer i diagrammer (tusen separate med komma)

Version 3.2.5

Fastsette Null tekst returneres i tom celle

Version 3.2.4

Fastsette Tabell responsiv problem
Fastsette ACL-tillatelse

Version 3.2.3

Fastsette Eksporter alle radene i tabellen fra database til Excel
Fastsette Vis problem på den mobile enheten
Fastsette Parameterbreddeparameter ikke brukt

Version 3.2.2

Fastsette Oversettelsesknapp kan ikke klikkes etter språkoppdatering
Fastsette CSS for modal basert på Joomla 3.7

Version 3.2.1

Fastsette Paginasjonsnummer brukes ikke på databasetabeller
Fastsette Maks antall rad økes for store skjermer (admin side)

Version 3.2.0

Legge til Lag tabeller fra Joomla databasen (alle tabeller fra databasen)
Legge til Automatisk styling og filtrering for databasetabeller
Legge til Tabell automatisk oppdatering av databasekrementering
Legge til Databasekilde: tabell, kolonne, filtre, definere bestilling og tilpasset kolonnenavn
Legge til Lag diagram fra databasetabellen
Legge til JU-oversettelse implementering
Fastsette Flere tabeller tablesorterPager
Fastsette Gjengivelse i frontend stil

Version 3.1.3

Fastsette Farge for datasett i diagrammet gjelder bare for 3 chatter
Fastsette Advarsel når displaytabell importert fra Excel-fil

Version 3.1.2

Fastsette Gi nytt navn til tabellproblemet
Fastsette JS-feil ved Excel-import (bare data)

Version 3.1.1

Fastsette Språkstreng mangler

Version 3.1.0

Legge til Frontend-menyen for å administrere tabeller
Legge til Brukergruppe ACL på tabeller, tabellutgave handlingsbegrensning
Legge til Hold markøren over farge med et valg av fargevalg for cellehøydepunkt

Version 3.0.0

Legge til Forbedret .xls Import / eksport: mulighet for å importere / eksportere bare data
Legge til Håndter Excel-stiler på Import / eksport: HTML-kobling, skriftfarge, skriftstørrelse, celle bakgrunnsfarge, cellekant
Legge til Datasynkronisering av regneark: Velg en Excel-fil på serveren, hent data og definer en synkroniseringsforsinkelse
Legge til Datasynkronisering av regneark: Velg en Google Sheets, hent data og definer en synkroniseringsforsinkelse
Legge til Varsling når en fil har en ekstern synkronisering for å unngå tapte data
Fastsette Vertikal rulleproblem på stort bord
Fastsette Resultatforbedring på stort bord
Fastsette Første gang verktøytipsen vises, blinker den (JS-fix)

Version 2.3.2

Fastsette Vis problem når vis / skjul admin venstre panel
Fastsette Beregningsfunksjon på celle fungerer ikke i front-end

Version 2.3.1

Fastsette Når høyden fryses, har du ikke tilgang til å legge til linjeknapp
Fastsette Bildet er stripe d i verktøytip

Version 2.3.0

Legge til Legg til verktøytips på celler
Legge til Legg til frysing av linjer og kolonner
Legge til Legg til filter for frontendbordet

Version 2.2.0

Legge til Ytelsesoptimalisering, forbedrer lastetid og for store bord
Legge til Mulighet for å flytte et bord fra en kategori til en annen
Legge til Mulighet for å ordne tabeller i en kategori
Legge til CSS-editor i en lysboks med kodemirror-integrasjon
Legge til Mulighet for å deaktivere automatisk lagring og bruke en lagre-knapp

Version 2.1.0

Legge til Legg til JoomUnited updater
Legge til Legg til muligheten for å laste redigerings knapper i HTML-celler
Legge til Velg hekseditor-knapp for å laste individuelt

Version 2.0.4

Fastsette fikse slette flere nivå kategorier

Version 2.0.3

Fastsette fikse kategorier forsvinner etter Jooml 3.4 . 7 oppdatering

Versjon 2.0 . 2

Legge til Venstre kolonne uttrekkbart panel
Fastsette DropEditor kompatibilitet
Fastsette Legg til manifesterklæring for administrasjonslisten til Joomla 3.4- menyen
Fastsette Bytt språkkommentarer til # for å passe til Joomla 3.4- kravet

Versjon 2.0 .1

Legge til Bedre kolonnefiltrering på iphone
Legge til Oppdater import excel-funksjon - bare importer dataområdet i stedet for alle celler på arket

Version 2.0.0

Legge til Responsiv funksjon med kolonnen gjemme og prioritet
Legge til Kartfunksjon basert på chart.js
Legge til Cellefusjon
Legge til Legg til Excel-eksport
Legge til Valg av eksportformat i Excel i globale alternativer
Legge til Kodespeil for css utgave
Legge til Legg til kol og radhøyde
Legge til Forbedring av CSS-grensesnitt

Versjon 1.1 .0

Legge til WYSIWYG editor for HTML tabellcelleformat

Versjon 1.0.1

Legge til Felt for å endre størrelse på linjer og kolonner

Versjon 1.0.0

Legge til Første utgivelse