Dropfiles changelog

Sist oppdatert: 05 Nov 2020

Version 5.7.3

Fastsette Mangler nedlastningsknappen i underkategorien
Fastsette Last ned filfeil på iPhone

Version 5.7.2

Fastsette Kategorifilter i Dropfiles søkemodul

Version 5.7.1

Legge til Nytt design for Dropfiles
Fastsette Feil når du går i System -> Global konfigurasjon -> Dropfiles
Fastsette Søkemotor: ikke tillatt å legge inn tagger som ikke eksisterer
Fastsette Vis bare ekstern filinngang i høyre panel hvis det er en ekstern fil

Version 5.7.0

Legge til Nytt design for filsøkemotor
Legge til Søkemotor: valg av rotkategori med rask filtrering
Legge til Søkemotor: forslag til filkoder kun basert på eksisterende tag
Legge til Arkiver søkeresultater med valg av kolonnevisning

Version 5.6.0

Legge til Mulighet for å spore brukernedlastinger (alternativet må slås på)
Legge til Frontend: Legg til en knapp for å laste ned alle filene fra en kategori som en zip
Legge til Last ned valgt fil på frontend

Version 5.5.1

Fastsette Last inn filparam i søkeresultatet i administrator
Fastsette Ekstern url er avkortet med 100 tegn
Fastsette Feil tilgang til konfigurasjonssiden
Fastsette Kan ikke angi verdi for fargeinngang
Fastsette Bruk standard temaparametere for kategori når du bytter kategoritema

Version 5.5.0

Legge til Fil multikategori: Last inn fil i flere kategorier
Legge til Rediger en hovedfil for å oppdatere andre filer i flere kategorier
Legge til Kategoristatus arvet: underkategorier vil automatisk ha rett til foreldrekategori
Legge til Kategoristatus arvet: standardstatus 'Arvet' gjaldt alle nye kategorier
Fastsette Manglende beskrivelse, tagger når du kopierer fil til annen kategori

Version 5.4.1

Fastsette Kan ikke legge til en ny kategori
Fastsette Åpne Google Drive-filen i tretemaet fungerer ikke

Version 5.4.0

Legge til Nye kategorier temaoppsett
Fastsette Noen parametre for klonede temaer ble ikke brukt
Fastsette Mappetreet fungerer ikke ordentlig med flere forekomster av kategorier

Version 5.3.5

Fastsette Feil når du legger til kategori i versjon 5.3 . 4

Version 5.3.4

Fastsette Endring av knappeklokke fungerer ikke
Fastsette Dupliser skykategorier når du bruker Google Drive pushvarsling

Version 5.3.3

Fastsette Skjul tomme kategorier forårsaker ytelsesproblemer i tilfelle et stort antall filer
Fastsette Dropbox synkroniserer i noen tilfeller uendelig manuelt
Fastsette Timeout-feil når oppdateringsutvidelsen

Version 5.3.2

Fastsette Mangler lokal fil på spørringen

Version 5.3.1

Fastsette Koble fra Dropbox fungerer ikke
Fastsette Importer-knappen fra Docman fungerer ikke
Fastsette Skjul tomme kategorifunksjoner for sky-kategori

Version 5.3.0

Legge til Ny back-end UX-design
Legge til Ny UX for utvidelsens konfigurasjonsside
Legge til Ny UI-statistikkdesign
Legge til Mulighet for å velge flere filer samtidig med MAJ (SHIFT) -tasten
Legge til Ny innstilling: ikke vis tomme mapper på frontend
Legge til Ny {uploader_username} -variabel for e-postvarsling

Version 5.2.8

Fastsette Forhåndsvisning av video kan ikke spilles av når du klikker på stopp
Fastsette Advarsel om PHP 7.4

Version 5.2.7

Fastsette Problemet med oversettelsesdelingen i noen nettlesere

Version 5.2.6

Fastsette Prosessstopp for synkronisering av Google Disk før du er ferdig i noen tilfeller
Fastsette Meta-nøkkelord på metadata for menypost fungerer ikke

Version 5.2.5

Legge til Bruk kolonneparameter på filliste (standardtema)
Fastsette Mangler ikke UTF-8-tegn i filnavnet ved nedlasting

Version 5.2.4

Fastsette Bootbox-problem ved administrering av filer i front-end
Fastsette Feil plassering av redaktørknapper i filbeskrivelsesfeltet
Fastsette Feil filversjon-ID
Fastsette Responsiv på mobil for venstre tre på temaer i front-end
Fastsette Rootkategorinavn i venstre tre vises ikke når deaktivering av alternativet Vis kategorinavn
Fastsette Feil kategoritype når oppdatering fra veldig gammel versjon

Version 5.2.3

Legge til Bruk kolonneparameter for listefiler-menyen
Fastsette Treffteller fungerer ikke med ekstern fil

Version 5.2.2

Legge til Kolonneinnstilling for standardoppsett
Fastsette Mangler fil video.js for forhåndsvisning av mediefil
Fastsette Phocadownload kategorier treet i importverktøyet
Fastsette Last siden på nytt med hasj i tretema ikke fungerer

Version 5.2.1

Legge til Legg til varen ID til Dropfiles søkemodul
Fastsette Søk i filbeskrivelsen når WYSIWYG teksteditor er aktivert
Fastsette Tilbake til forrige side-problem i front-end-filer administrerer siden
Fastsette Oversett problem for noen varsle i filer administrere siden

Version 5.2.0

Legge til Bruk Webhook til å synkronisere med Google Drive i sanntid
Legge til Tidligere synkronisering av Google Drive (ny metode krever validering av Google Search Console )
Legge til Oppdater til Google Drive SDK V3 og fjern SDK V2
Legge til Knapp for å slå av / på Google Drive-varsling
Legge til Varsle popup om annen synkroniseringsfremgang kjører
Legge til Mulighet for å velge flere brukere for tilgang til en fil
Fastsette jDownload filimportør
Fastsette Last ned og gjenopprett gammel versjon

Version 5.1.8

Fastsette Sikkerhetsrett: Oppdater PDFParser-bibliotek

Version 5.1.7

Fastsette Løs feil Google Disk-ID som brukes i treet
Fastsette Oppdater FAQ-kobling

Version 5.1.6

Legge til Legg til bakgrunnsmarkeringsfarge for en enkelt fil i frontend
Fastsette Duplisert skråstrek i oversettelse av URL-fil
Fastsette Feil temaparam i frontend
Fastsette Slå av ajax cron som kjører på frontend når skyen ikke er tilkoblet
Fastsette Oppdater Google Drive-dokumentkoblingen
Fastsette Seach indexer fungerer ikke
Fastsette Feil når ingen kategori er valgt i backend
Fastsette Navn på Google Drive autoload-funksjon
Fastsette Google Drive-mappen vises fortsatt når den er koblet fra

Version 5.1.5

Fastsette Legg til Vennligst opprettet mappetekst når det ikke er opprettet en kategori
Fastsette Endre omdirigeringsadresse for Azure Portal

Version 5.1.4

Fastsette Feil ved forsiden når valgt kategori ikke har underkategorier
Fastsette Enkeltbrukerbegrensningsproblem
Fastsette Feil jquery-ui url

Version 5.1.3

Fastsette Frontend søkemodul etter omskriving av kode
Fastsette Egendefinert ikon i temaer som ikke er lastet inn

Version 5.1.2

Fastsette Liste over filer med alle valgte kategorier fungerer ikke

Version 5.1.1

Legge til Bruke PHPCS for å lage standarddefinisjoner
Fastsette Forhåndsvis filer i ny fane og lightbox-problem
Fastsette Last opp filversjon for OneDrive
Fastsette Problem med fremgang av synkronisering med Dropbox
Fastsette Tillatelse (tilgang) brukes ikke i søkeresultatene
Fastsette Send duplisert e-post til ytterligere e-post når filen er lastet ned

Version 5.1.0

Legge til Mulighet for å duplisere et tema fra eksisterende
Legge til Mulighet for å overstyre php-oppsettet for en enkelt fil
Legge til Forbedring av filopplasteren
Fastsette Feil når kategori er bestilt etter filtype
Fastsette Warning on php 7.3
Fastsette Feil bruk av skrifttypefamilie i enkeltfilvisning
Fastsette Konsollloggfeil på statistikksiden
Fastsette Datoformatoversettelse for google diagrammer på statistikksiden

Version 5.0.14

Fastsette Kategori dra og slipp problem
Fastsette Søk i OneDrive filer
Fastsette Feil datoformat i siste filmodul
Fastsette Kan ikke forhåndsvise på kategori med spesialtegn
Fastsette Oppdater styret til v4.1.0
Fastsette Skyfiler vises ikke på JCE editor-koblingsknappen

Version 5.0.13

Fastsette Konflikt Google Drive-klassens navn
Fastsette Parametere i kategorier kan ikke lagre i noen tilfeller

Version 5.0.12

Fastsette Importer jDownload
Fastsette Advarsel om php 7.2
Fastsette Søk indeksfil på php 7.2

Version 5.0.11

Fastsette Advarsel Ugyldig felt: publisert
Fastsette Legg inn dupliserte undermapper i frontlistevisningen
Fastsette Feil bruker i e-postvarsling

Version 5.0.10

Legge til Generer en kobling som kan kopieres per fil

Version 5.0.9

Fastsette Advarsel i PHP 7.2
Fastsette Maks filgrense når du synkroniserer med Google Drive
Fastsette Søk i filfeil når du bruker avmerkingsbokser

Version 5.0.8

Fastsette Automatisk synkronisering for OneDrive
Fastsette Legg til animasjon når du velger en kategori
Fastsette Tabelloppsett
Fastsette Offentlig nedlastingstillatelse for gruppe på ny installasjon
Fastsette Nestable2-problem på Firefox
Fastsette Manglende visning på dropfiles modal på lage artikkel i frontend
Fastsette Legg til streker på tagglisten
Fastsette Hvis du sletter en kategori, lastes ikke trevisningen på nytt

Version 5.0.7

Fastsette Datofeil ved søk i filbehandler
Fastsette Søkeresultater returnerer ikke filer i barnekategori

Version 5.0.6

Legge til Dropfiles kobler plugin for JCE
Fastsette Tillat å laste opp filer med samme navn
Fastsette Fjern grensen for 30 filer som er lastet opp
Fastsette Koblinger i popup-innstillingen gjelder ikke
Fastsette Cloud automatisk synkronisering

Version 5.0.5

Legge til Mulighet for å kjøre innholdsfortegnelse for dokument for søk i ren tekst (innstillinger)
Fastsette Last ned popup-koblingen fungerer ikke
Fastsette CSS for nedlasting av ikonet justeres

Version 5.0.4

Fastsette Importer fra Phocadownload retur feil foreldrekategori-ID
Fastsette CSS-søkeresultatens navigasjon
Fastsette Feil parametere rekkefølge i søk
Fastsette Mising tillatt ext og download-knapp på forsiden
Fastsette Last ned alt i filoppføringen fra en meny som ikke fungerer
Fastsette fikse CSS-filhåndtering fungerer ikke
Fastsette Fix forhåndsvisning mp3-fil kan ikke spilles av
Fastsette Løs valg i menypen List Files fungerer ikke

Version 5.0.3

Fastsette Last ned fil i frontend-administrasjonsvisningen fungerer ikke
Fastsette Mangler nedlastningsknapp i visningen for opplastede filer
Fastsette Artikkel om lagring av knapper fungerer ikke på front-end hvis Dropfiles søkemodul er lastet inn

Version 5.0.2

Legge til Bruk resumable.js for å laste opp store filer (tyngre enn php.ini-verdien)
Legge til Kodereformere ved bruk av PHPCS for å lage standarddefinisjoner

Version 5.0.1

Fastsette Grå upublisert filproblem i filhåndtering i front-end
Fastsette Mangler språk konstant
Fastsette Endre filstørrelsesenhet til store bokstaver
Fastsette Importer fra nedlasting fra Phoca
Fastsette Dupliser søkeresultat når du bruker Google Drive-integrasjon

Version 5.0.0

Legge til OneDrive : Synkroniser filer fra OneDrive til Joomla
Legge til OneDrive : Synkroniser filer fra Joomla til OneDrive
Legge til Admin UX: Legg til varslingssystem om handlinger: fil og kategorier legge til, redigere, slette, bestille
Fastsette Cloud synkroniseringsoppdatering med undermapper
Fastsette Kategoritilgang basert på brukereier

Version 4.5.3

Fastsette Omorganiser filer i Dropbox-kategoriproblemet
Fastsette Når du drar en filkategori, går kategorienavnet under
Fastsette Når du endrer tema, blir gruppen fjernet fra ACL

Version 4.5.2

Fastsette Alternativer-siden for Dropfiles ødelagt når du bruker en gammel versjon ( 1.9 .x) av jDownload-komponenten
Fastsette Feil endret dato og opprettet dato for filene i Google Drive og Dropbox
Fastsette Noen kategorier vises ikke i kategoriparameteren i menyen Listing file
Fastsette Feil bestillingsfiler i den nyeste filmodulen

Version 4.5.1

Fastsette eDocman masseimport
Fastsette Last ned koblingsfargeparameter i tabelllayout gjelder ikke
Fastsette Sortering av filer gjelder ikke i filhåndtering i front-end
Fastsette Søkeproblem og få alle tagger-funksjonen
Fastsette Noen problemer i nyeste filbestilling av modulen

Version 4.5.0

Legge til Phoca Last ned filimportør
Legge til Nytt filtilgangsalternativ i brukergruppetillatelse: Vis bare eller Se og last ned
Legge til Fra frontend, hvis tillatt (pålogget), viser du en Manage Files-knapp
Legge til Alternativ for direkte nedlasting på temaer som åpner popup for å laste ned filer
Legge til Dedikert modul som skal lastes inn: Siste filer lastet opp, oppdatert pluss bestillingsalternativer

Version 4.4.3

Fastsette filen åpnes ikke riktig i tretema
Fastsette noen problemer i administrere visning på front-end

Version 4.4.2

Fastsette Superadvarsler E-postvarsling er alltid PÅ
Fastsette Dra kategorihåndtak ikke vises
Fastsette Ordrer ikon i filsøk
Fastsette Uncheck for fil fungerer ikke med mindre du laster inn hele siden på nytt

Version 4.4.1

Fastsette Problem med SQL-injeksjon
Fastsette Filbestilling med dra og slipp er ødelagt
Fastsette Søk i fil i backend-stil

Version 4.4.0

Legge til Ny admin design, venstre kolonne kan endres
Legge til Frontend: 4 nye tema design, forbedret ytelse og filnavigering
Legge til Temavalg: på musepekeren vises et forhåndsvisningsbilde av temaet
Legge til Søk / filter motor for filer og kategorier i admin
Legge til Kopier / klipp ut / lim inn / fjern merket for ikoner øverst til venstre i fillisten
Legge til Vend ikonet øverst til høyre i filene for å vise / skjule høyre kolonne
Legge til Skjul kolonner automatisk når skjermstørrelsen blir mindre
Legge til Når du navigerer gjennom kategorier, legger du til et suffiks i URL-ene (for å dele kategori-URL-er)
Fastsette fikse import Docman

Version 4.3.3

Fastsette mappetre med flere kategorier

Version 4.3.2

Fastsette Kalenderrettelse på grunn av Joomla 3.7- oppdatering
Fastsette Egendefinert ikon gjelder ikke på Joomla 3.7

Version 4.3.1

Legge til Joomla 3.7 kompatibel
Fastsette Filhistorikkgrensen sletter ikke gamle filversjoner
Fastsette PHP7 advarsel
Fastsette Dupliser filer på frontend når du viser flere kategorier
Fastsette Språkstreng mangler

Version 4.3.0

Legge til jDownloads-importør: Importer filkategorier, filer, tittel og beskrivelse
Legge til Edocman-importør: Importer filkategorier, filer, tittel og beskrivelse
Legge til Mulighet for å begrense antall filversjoner fra 0 til 100
Legge til Legg til muligheten for å gjenopprette gammel filversjon med ett klikk

Version 4.2.2

Legge til Forbedre det innebygde oversettelsesverktøyet

Version 4.2.1

Legge til Forbedre språkversjon gjenkjenning
Fastsette Sorter koden etter ordre ( Joomla tagbestilling)
Fastsette Docman-importørfeil ved innstilling av lagring

Version 4.2.0

Legge til Docman-importør: Importer Docman-kategorier og filer (dokumenter)
Legge til Legg til en mulighet for å deaktivere fulltekstsøket
Legge til Legg til muligheten for å åpne PDF i ny nettleserfane
Legge til Legg til muligheten for å endre datoformat
Legge til Legg til muligheten for å endre kategori-eier

Version 4.1.5

Legge til Innebygd JU-oversettelsesverktøy

Version 4.1.4

Fastsette Dobbeltklikk på tre-tema last filer to ganger
Fastsette Kategorienavn lengde i backend avling
Fastsette Arvet tilgang fra foreldrekategori
Fastsette Begrenset nedlastingsfil med brukergruppen fra søkemotoren
Fastsette Søk i fil med brukergruppebegrensning
Fastsette Synkroniser Dropbox

Version 4.1.3

Fastsette Legg til forfatter for fil

Version 4.1.2

Fastsette Paginering ikke brukt på søk og filter
Fastsette Tilgangskategori etter brukergruppe som ikke er brukt på søkemotoren

Version 4.1.1

Fastsette Deaktiver send e-post som standard

Version 4.1.0

Legge til Varslingssystem: mulighet for å varsle brukere ved filopplasting, fjerne, redigere, laste ned
Legge til Varsel admin bruker, til tilpasset e-post og fil eier
Legge til Merk for tilpasset varsling E-postinnhold: filnavn, filkategori, nettsteds-URL, brukernavn
Legge til Egendefinert ikon på filer med automatisk miniatyrbilde
Legge til Lukk-knapp for forhåndsvisning av media

Version 4.0.1

Fastsette Gi nytt navn til Dropbox-filen fra Dropbox og fra Dropfiles

Version 4.0.0

Legge til Dropbox-integrasjon: toveis synkronisering
Legge til Når en fil ikke er publisert, reduser du opciteten i oppføringen (admin side)

Version 3.3.2

Fastsette Tidssone brukt ved publisering av filer

Version 3.3.1

Fastsette Søkemodul oppdaterer ikke de nye valgte kodene i avmerkingsboksfiltre
Fastsette Ikke publiserte filer vises
 Publiser automatisk når du laster opp en ny fil

Version 3.3.0

Legge til Rediger oppdaterings- / opprettelsesdato
Legge til Filens publikasjonsstatus og dato
Legge til Legg til et opplastningsskjema med forhåndsdefinert kategori for opplasting
Legge til Begrensning av kategorivisning per Joomla brukergruppe, ikke bare tilgangsnivå
Legge til Mulighet for å redigere informasjon om ekstern nedlasting av filer
Legge til Google Drive-filer indekserer i databasen for hurtigvisning i liste og søkevisninger
Legge til Legg til lenke for å forhåndsvise en fil når den er satt inn som en enkelt fil
Legge til Legg til nedlastningsstatistikkpanel med graf, filter etter dato, kategori og filer

Version 3.2.3

Fastsette Stil for Sett inn fil og Sett inn kategoriknapper
Fastsette Klikk på Dropfiles i Dropfiles manager i front-end

Version 3.2.2

Fastsette Returner en Null-parameter ved ny installasjon

Version 3.2.1

Fastsette Feil spørring i installasjonsdatabasen

Version 3.2.0

Legge til Legg til WYSIWYG-editor i filbeskrivelsen som et alternativ
Legge til Legg til indeksering for Google Drive-filer
Legge til Mulighet for å begrense filvisning / kategori per Joomla bruker
Legge til Mulighet for å kopiere eller flytte filer (kopiere / klippe ut / lime) fra en kategori til en annen
Legge til Admin CSS nytt design for temavalg og UX

Version 3.1.3

Fastsette updater brukte ikke en https-adresse

Version 3.1.2

Fastsette advarsel når du oppdaterer komponenten
Fastsette problemet når Google Drive-kategorien vises med menyen

Version 3.1.1

Fastsette front.css-filen lastes ikke når visningen ikke brukes

Version 3.1.0

Legge til Legg til ekstern fil
Legge til Dedikert meny og mal for å administrere filer på frontend
Legge til Legg til menyen for å vise en eller flere kategorier
Legge til Ny admin CSS-design
Legge til Slå sammen Dropfiles komponent og tema

Version 3.0.3

Fastsette Slett kategorier flere nivåer samtidig ( Joomla to . 6 bug)

Version 3.0.2

Fastsette Slett kategorier feil

Version 3.0.1

Fastsette Legg til filtype-kolonne i backend

Version 3.0.0

Legge til Navigering av mappetreet
Legge til Mulighet for å legge til og administrere Joomla taggen når du redigerer en fil
Legge til Enkel filinnsetting ny design
Legge til Nytt ikonoppsett og frontend-design for tema
Fastsette Fjern gammel oppdateringsvarsel
Fastsette Brødsmuler for kategorinavigering

Version 2.3.4

Fastsette Unngå Joomla filkontroll
Fastsette Google-stasjonen lagrer ikke filinnstillingene

Version 2.3.3

Fastsette Problemer med filvisning når du setter inn en enkelt fil i artikkelen
Fastsette Google-visningsproblem i ny lightbox og mangler lukkemerke i xml-fil
Fastsette Google seerproblemer når kategorien er privat
Fastsette Problem i synkroniseringsfunksjonen for Google Drive
Fastsette Kategori spesialtegn i navneutgave (inneholder &)
Fastsette Sjekk kategoritilgangsnivå i søkeresultatene

Version 2.3.2

Fastsette Enkelt nedlastingsfilfunksjon

Version 2.3.1

Fastsette File ext display i admin og player center problemet i liten skjerm
Fastsette Video- og lydavspiller nær på esc-knappen

Version 2.3.0

Legge til Spiller for video og lyder
Legge til Bildevisning

Version 2.2.1

Legge til Fremskynde funksjonen for å få tagger med Google-filer
Legge til Øk gjengivelsen og funksjonen i søkevisningen

Version 2.2.0

Legge til Vanlig tekstsøkfunksjon
Legge til Merk søkefiltrering
Legge til Datosøkfiltrering
Legge til Filtrering av kategorisøk
Legge til Innfødt Google doc-visning og nedlasting
Legge til Modul søk og filter
Legge til Menyvisning for søk og filter
Legge til Innfødt Google doc-visning og nedlasting

Version 2.1.1

Legge til Under filoppføringer vises ikke undermapper

Version 2.1.0

Legge til Parametre for standardtemaer i config
Legge til Mulighet for å skjule temaparametere i kategorivisning
Legge til Uttrekkbart venstre panel
Legge til Støttesynkronisering av undernivåkategori på stasjonen
Legge til Hvis du sletter en stasjonskategori, blir den nå slettet i Dropfiles

Version 2.0.10

Legge til DropEditor støtte og fullversjonsoppdatering
Fastsette Last inn første gcategory når ingen er valgt

Version 2.0.9

Fastsette Oppdater til den nyeste Google API-klassen med autoload-funksjonen
Fastsette Kommentarer til språkstrenger #
Fastsette Udefinert $ doc-variabel og seer ikke aktivert

Version 2.0.8

Fastsette Navigasjonsproblem når nettstedet er basert på en underkatalog
Fastsette Google-dokument-ID gjenkjennes ikke når den inneholder "-"
Fastsette Feil når antall filer er> 1000
Fastsette Inkludering av enkeltdokument

Version 2.0.7

Legge til Mulighet for å laste ned filer fra backend
Legge til Støtt popup i backend
Legge til Beskrivelse kolonne vis / skjul alternativet
Fastsette Reduser høyre kolonnestørrelse
Fastsette Full tabell responsiv støtte
Fastsette Feil i ajax-forespørsel i noen konfigurasjoner

Version 2.0.6

Fastsette Rett feil ved innlastingsparametere

Version 2.0.5

Legge til HTTPS-støtte for Google Drive Viewer
Legge til Mulighet for å endre datoformat gjennom COM_ DROPFILES _DEFAULT_DATE_FORMAT
Fastsette Flexicontents hjemmeside hjemmeside ødelagte koblinger
Fastsette Oppdateringsknapp vises alltid på skjerm med lav oppløsning
Fastsette Utgavefeil med redigering av tillatelse
Fastsette Øk min-høyde frontend-fil

Version 2.0.4

Legge til Bedre støtte for mobilt støtte
Fastsette Lagring av filnavn lagrer ikke utvidelse
Fastsette Plugin som heter selv om temaet ikke er det riktige
Fastsette Feil visning av oppretting og endringstid
Fastsette Utvidelse ikke vist på Google-stasjonen
Fastsette Joomla core js ikke lastet på noen få maler

Version 2.0.3

Fastsette Løs JS-feil da filen ble åpnet på en blank side

Version 2.0.2

Fastsette Løs noe nedlastingsproblem
Fastsette Fjern noen utvidelser som ikke er vurdert i Google Viewer

Version 2.0.1

Fastsette Tidssone feil i dato / time for filer
Fastsette Marginalproblem på Joomla 2.5
Fastsette Bestilling av backend-kategori
Fastsette Forbedre K2-støtte
Fastsette Feil ved lagring av paramatere på Joomla 2.5

Version 2.0.0

Legge til Google Drive-integrasjon
Legge til Bruk tema per kategori
Legge til  Joomla backend bestilling med drag'n drop
Legge til  Frontend / backend rekkefølge etter type, tittel, beskrivelse, størrelse, dato, versjon og hit
Legge til Lagre bestilling for frontend
Legge til Omdesignet backend UX
Legge til Sikkerhetskopiering av filoppdatering (versjon)
Legge til Kolonnevisningsfilter
Legge til Joomla ACL-integrasjon forbedring for å begrense tilgangen etter gruppe og handling
Legge til Google Drive Viewer
Legge til SEO URL som respekterer banen til filer med prefikskonfigurasjon
Legge til Last kategorien trekkspill åpen eller lukket som standard
Legge til Oppdater varsel i backend
Legge til Joomla search plugin
Legge til Tillat HTML i filbeskrivelsesfeltet
Legge til  Last tilbake den gjeldende dropfiles kategorien ved å klikke på redigerings-knappen
Legge til Sett serveren max_upload til serverens maksverdi som standard
Legge til Mulighet for å endre php nedlastingsfunksjon

Version 1.3.6

Fastsette Lagring av Joomla på Joomla 3.3 .1

Version 1.3.5

Fastsette JS-kompatibilitet med den nye jQuery-versjonen på Joomla 3.3

Version 1.3.4

Fastsette Dropfiles innsetting i Joomla 3.2 frontend

Version 1.3.3

Fastsette Dropfiles innsetting i Zoo
Fastsette CSS overløp i kategoritittel

Versjon 1.3 . 2

Fastsette JS-feil i temakonfigurasjon
Fastsette Streng standardfeil
Fastsette Viser bare 20 elementer på backend
Fastsette Temaer parametere feil

Versjon 1.3 .1

Legge til En komponentparameter for å angi maks filstørrelse
Legge til Php-direktivet upload_max_filesize, post_max_size må være høyere eller tilsvarer joomla parameteren
Fastsette Ombestilling av problem under IE10, IE9

Version 1.3.0

Legge til Temapakke, GDD-tema, Tabell-tema, Tre-tema

Version 1.2.0

Legge til Hovedfunksjon: importer filer fra serveren. Jobber bare for administratorer i backend-komponenten
Legge til Nederlandsk oversettelse
Legge til Vis / skjul parameter for kategoritittel for standardtema
Fastsette Overordnet kategori flytende feil på frontend
Fastsette Dødelig feil med smarttilleggssøk aktivert
Fastsette Tittel under underkategorier på ajax navigasjon
Fastsette Lagre-knappen kan oversettes

Versjon 1.1 .0

Legge til Legg til drag'n drop for kategorier

Versjon 1.0.0

Legge til Første utgivelse