Advanced Gutenberg Changelog

Sist oppdatert: 13 mai 2020

Version 2.3.9

Fastsette Feil cellemerkenavn i tabellhode i avansert tabellblokk

Version 2.3.8

Fastsette Manglende listeinnhold når du konverterer listeblokken til avansert listeblokk
Fastsette Vis overlegget og handlingen ved å klikke i Image Slider-blokken

Version 2.3.7

Fastsette Bilde-glidebryter på rtl-språk
Fastsette Kolonnene blokkerer ikke full bredde med 1 kolonneoppsett

Version 2.3.6

Fastsette Ikonblokkeringsfeil ugyldig innhold
Fastsette Alternativet for redigeringsbredde fungerer ikke

Version 2.3.5

Fastsette Faner blokkerer feil i versjon 2.3 . 3
Fastsette Faner blokkerer transformering til avanserte faner blokkerer

Version 2.3.4

Legge til Last Advanced Gutenberg ressurser (JS / CSS) bare når en blokk kalles
Legge til Gutenberg plugin 7.3- kompatibilitet
Fastsette Aktiv fanefarge gjelder ikke
Fastsette Endre måte å laste ressurs på

Version 2.3.3

Fastsette Gjenbrukbare faner blokkerer
Fastsette Gjenbrukbar avansert trekkspillblokk
Fastsette Gutenberg 7.2- kompatibilitet
Fastsette Overføring fra gammel versjon av Tab-blokkering

Version 2.3.2

Fastsette Problemet med oversettelsesdelingen i noen nettlesere

Version 2.3.1

Legge til Endring av stil for fanekroppsgrense til INGEN i (faneblokker)
Fastsette Margin i tabellblokk
Fastsette HTML ankerstruktur i sammendragsblokk
Fastsette Hold href attributtet hvis ikke angi handling ved å klikke i Image Slider-blokken
Fastsette Bruk en lokal bane i stedet en http i ikonblokker: Ikonblokk, informasjonsboksblokk
Fastsette Fix kolonneavstand i backend når du jobber med plugin gutenberg i kolonnen Manager-blokk;

Version 2.3.0

Legge til Ny blokk: Avansert ikonblokk
Legge til Ny blokk: Info Box-blokk
Legge til Avansert video: legg til automatisk spill, loop, forhåndsinnlasting
Legge til Bedre snegle i sammendragsblokken
Legge til Oppgrader jquery-bibliotek for Count Up-blokk
Legge til Oppdater forhåndsvisning av blokkeringsbilder
Fastsette Compatibility with Gutenberg version 7.1.0

Version 2.2.2

Fastsette Kolonnesjef frontend rutenett
Fastsette Nylige innlegg blokkerer returnering av PHP-feil hvis ikke har innlegg
Fastsette Verktøylinjen til omslagsblokken er skjult
Fastsette Mangler Legg til blokkeringsområde for nestet blokk innenfor faneblokker
Fastsette Legg til avstand i blokkeringssøylene for backend

Version 2.2.1

Fastsette Vitnemål om frontend fungerer ikke inne i kolonneblokker med 1 kolonneoppsett
Fastsette Manglende polstringsenheter i kolonnene blokkerer

Version 2.2.0

Legge til Faner blokkerer: Omarbeider faner blokkerer, tillater nestet blokk i faner
Legge til Faner blokkerer: nyhetsdesign og nytt alternativ for design
Legge til Testimonial block: Forbedre skyvebildet, nytt alternativ for skyveeffekter
Legge til Testimonial block: legg til designalternativer, legg til avatar posisjonsinnstilling
Legge til Søyleblokk: Legg til maks høyde for hver linje
Legge til Adv Knappeblokk: Legg til margininnstillinger
Legge til Blokk for trekkspill: Vis innstillinger på alle trekkspillnivåer
Legge til Kartblokkering: Legg til innstillinger for å vise markørverktøytips som standard
Legge til Adv Bildeblokk: Legg til brennpunktvelger, blokkering, standardinnstillinger for opacitet
Legge til Legg til et defulat svg-bilde for testformål når ingen er valgt
Legge til Legg til profilliste bakover

Version 2.1.5

Fastsette Materiale skrifter mangler

Version 2.1.4

Legge til Legg til Tilbakemelding-tilbakemelding på første gang deaktivering og gjennomgang av melding

Version 2.1.3

Fastsette Standard redigeringsbredde bruker nå Gutenbergs standardbredde (750px)
Fastsette HTML-tag er gjengitt på trekkspillhode

Version 2.1.2

Fastsette Tell-blokk: br-taggen vises som tekst i front-end
Fastsette Telle opp blokkering: sjekk telleren for å unngå gjengivelse av NaN

Version 2.1.1

Fastsette Feil ved innloggingsblokk med Gutenberg-kjerne

Version 2.1.0

Legge til Innloggings- / Registreringsskjemablokk: Enkelt å opprette innloggings- og registerskjema
Legge til Ny søkelinjeblokk: Opprett en søkelinjeblokk
Legge til Nye trekkspill Wrapper-blokk: gruppe trekkspillelementer
Legge til Adv-knappblokkering: legg til forhåndsdefinerte stiler og svever uklarhet
Fastsette Adv Tabellblokk: blokker feil i topptekst i noen tilfeller
Fastsette Kan ikke bekrefte captcha for nyhetsbrev

Version 2.0.7

Fastsette Noen blokkerer manglende stiler når de brukes som gjenbrukbare blokker
Fastsette Fjern varsel på beholderblokk

Version 2.0.6

Legge til Vis opptellingssymbol på redaktøren
Legge til Tillat nestede trekkspillblokker
Legge til Tillat å endre HTML-koden til Container-blokken
Fastsette Ta tilbake beholderblokken (kan aktiveres i profilen)
Fastsette Legg til manglende klassesnavn for Count Up-blokkering på redaktøren
Fastsette Fjern inline-stiler fra sammendragsblokken

Version 2.0.5

Fastsette Kompatibel med Gutenberg v6.1.0

Version 2.0.4

Fastsette Prefikser all Column Manager css-klasse for å unngå konflikter
Fastsette Kolonner Visual Guide ikke aktiveres ved ny installasjon
Fastsette Hold tilpasset blokkeringsklasse når du transformerer beholderblokk til kolonnen administrasjonsblokk

Version 2.0.3

Fastsette Legg tilbake beholderblokk og la konvertere den til Column Manager-blokken
Fastsette Fix Jutranslation url

Version 2.0.2

Fastsette Blokker ikke lastet på WP versjon 5.2 uten Gutenberg plugin

Version 2.0.1

Fastsette Fjern tomme inline-stilkoder
Fastsette Fjern unødvendige stiler for å unngå konflikt med temastiler

Version 2.0.0

Legge til Ny blokk: Kolonnebehandler med forhåndsdefinerte størrelser
Legge til Flere responsive alternativer i kolonnebehandleren
Legge til Ny redigeringsmeny for å velge redigeringsbredde
Legge til Ny redigeringsmeny for å vise / skjule visuelle guider for kolonner
Legge til Kompatibel med Gutenberg v5. 9
Legge til Slipp støtte for PHP versjon 5.6 . 20
Legge til Fjern beholderblokk (erstattet av kolonnebehandler)
Legge til Fjern tilpassede kolonner og innstillinger for tilpasset separatorblokk
Fastsette Kartblokk vises ikke på IE
Fastsette Siste innlegg blokkerer: Kompatibel med WPML
Fastsette Fjern tomt HTML-element på kartblokk, bildesliderblokk, adv bildeblokk

Version 1.10.12

Legge til Adv Tabellblokk: Legg til flere grensealternativer på valg av områder
Legge til Adv Tabellblokk: Tillat å aktivere tabelloverskrift og bunntekst
Legge til Adv Tabellblokk: Legg til forhåndsdefinerte tabellvalg
Legge til Adv Tabellblokk: Legg til alternativ for å aktivere celler med fast bredde og tabellkant kollapset
Fastsette Bilder Glideblokkblokk: Bytt ut slipp- og slippbestilling med pilknappen
Fastsette Klikk på skyveelementet i blokken, ikke fokusert på det

Version 1.10.11

Legge til Legg merke til innkommende droppende støtte for PHP versjon 5.6 . 20
Fastsette Ikke deaktiver wpautop-funksjon som standard

Version 1.10.10

Legge til Legg til alternativ for å deaktivere wpautop (automatisk avsnitt)
Fastsette Støtt RTL-språket i blokker
Fastsette Lysboks med flere gallerier per side laster bare gruppebilde

Version 1.10.9

Legge til Trekkspillblokk: tillat å gjøre at alle trekkspill er kollapset som standard
Fastsette Forbedre kompatibiliteten med andre plugins (glidebryterrevolusjon)

Version 1.10.8

Fastsette Adv Tabellblokk: bringe innstillingen for polstring tilbake til cellen
Fastsette Adv Tabellblokk: Forbedre skriveopplevelsen
Fastsette Siste innlegg blokkerer: legg ut tekst som utdrag ikke vises ordentlig (frontend)

Version 1.10.7

Fastsette Gjenbrukbar blokkering ikke lastet ordentlig på frontend
Fastsette Testimonial block: kan ikke legge til kolonner

Version 1.10.6

Fastsette Avsnitt blokkerer feil
Fastsette Adv Videoblokk: tilpasset bredde for ekstern video fungerer ikke i noen tema
Fastsette Adv Video-blokkering: visningsfeil hvis henting av ekstern video mislykkes
Fastsette Adv Videoblokk: video i full bredde fungerer ikke uten lightbox
Fastsette Testimonial block: merkelig oppførsel hvis kolonnenes verdi er tom

Version 1.10.5

Legge til Venstrepanel reagerer på plugin-innstillinger
Legge til Siste innlegg blokkerer: legg til standard miniatyrbilde av innlegg
Legge til Siste innlegg blokkerer: tillater tilpasset lese mer etikett
Fastsette Siste innlegg blokkerer: glidebryteren er ikke lastet på frontend
Fastsette Testimonial block: legg responsiv for skyvekontrollen

Version 1.10.4

Fastsette Blokkerer valideringsfeil for brukere av flere nettsteder og forfattere

Version 1.10.3

Fastsette Kompatibilitet med Wordpress 5.1 .0
Fastsette Sammendragsblokk ødelagt ved innlasting av postsiden
Fastsette Group Advanced Gutenberg blokkerer til en dedikert kategori

Version 1.10.2

Fastsette Godkjenningsfeil i Google recaptcha

Version 1.10.1

Legge til Mulighet for å redigere koblingsmåltype på Adv Image-blokkering
Legge til Lag captcha over sendeknappen i kontaktskjema
Fastsette Kan ikke lagre flere siste innlegg-blokkering
Fastsette Gjør testimonial og count up block mer responsive
Fastsette Når det er åpent bilde i lightbox, skiftet siden
Fastsette Fjern tilpassede stiler ajax-lagring, bruk Lagre stiler-knappen i stedet

Version 1.10.0

Legge til Ny containerblokk - En blokk som inneholder andre blokker
Legge til Ny blokk: nyhetsbrevmottak, få og eksportere nyhetsbrevemails
Legge til Integrer Google reCaptcha i blokker for nyhetsbrev og kontaktskjema
Legge til Egendefinert feilmerke for blokkering av nyhetsbrev og kontaktskjema
Legge til Egendefinerte kartfargestiler for kartblokk
Legge til Ny vitneblokkstil: glidebryteren
Fastsette Kan ikke bruke for lite bilde som egendefinert markør for kart
Fastsette Sosiale ikoner kan ikke gjengis ordentlig i noen sjeldne tilfeller
Fastsette Testimonial block: La br tag vises riktig i front end
Fastsette Produktblokk: Kan ikke laste inn alle produktkategoriene
Fastsette Nyere innlegg blokkerer ekstra klasser som forhindrer Gutenberg-lagring
Fastsette Verktøytipsikon til etiketten som har verktøytip

Version 1.9.2

Fastsette Kan ikke lagre blokkering av siste innlegg i kolonnene

Version 1.9.1

Fastsette Kompatibilitet med tredjeparts Gutenberg-blokker (inkludert Elementor)
Fastsette Valideringsfeil på tabellblokk
Fastsette Legg til-knapp for å fjerne egendefinerte stiler av kolonner og separator (før fjerning av blokkering)

Version 1.9.0

Legge til Ny blokk: Kontaktskjema, motta og laste ned kontaktskjema
Legge til Innstillinger for å definere redigeringsadministratorbredde: Standard, stor, Full bredde
Legge til Endre standardtilstand for sosiale ikoner justere til sentrum
Fastsette Avansert tabellblokk: Feil under angivelse av fargefarve i noen tilfeller
Fastsette WooCommerce-produktblokkering: Feil under innlasting av produkt uten bilde
Fastsette Social link block: legg til støtte for png og bilde i liten størrelse
Fastsette Fjern innstillinger for tilpasset skillesperre og tilpassede kolonner

Version 1.8.2

Fastsette Feil på postsiden ved bruk av WP 4.9

Version 1.8.1

Fastsette Nye blokker ikke lastet i WP 5.0
Fastsette Php-varsel i Nye innlegg blokkerer

Version 1.8.0

Legge til Nye bilder Glidebryterblokk: Vis bildene dine i skyvebildet med forskjellige stiler
Fastsette Trekkspillblokk: Del blokken for å skille trekkspill, la andre blokker settes inn i den
Fastsette Kompatibilitet med WP 5.0 .0

Version 1.7.6

Legge til Adv Tabellblokk: Formater om blokkeringsstruktur og la det utformes for multiceller, la transformere fra kjernetabellblokk
Fastsette Valideringsproblem når klare fargestiler på noen blokker
Fastsette Compatibility with Gutenberg ver 4.5.0

Version 1.7.5

Fastsette Kompatibilitet med Gutenberg ver 4.1 .0

Version 1.7.4

Fastsette Kategori for blokkering av siste innlegg lagres ikke
Fastsette Compatibility with Gutenberg ver 4.1 rc1

Version 1.7.3

Fastsette Kompatibilitet med Gutenberg ver 4.0 rc1

Version 1.7.2

Fastsette Feil når Woocommerce ikke er installert

Version 1.7.1

Fastsette Kan ikke vise produkter med noe filter på backend (WooCommerce Block)

Version 1.7.0

Legge til Nye siste innlegg blokkerer med 3 oppsett Grid, List and Slide
Legge til WooCommerce Products-blokkering med 2 oppsett Normal og Slide
Fastsette Kan ikke angi stiler for topptekst (faneblokker)
Fastsette Feil i kartblokken hvis ingen Google API ga
Fastsette Legg til standardvalg i Blocks Config

Version 1.6.7

Fastsette Blokker ikke oppført ved første installasjon

Version 1.6.6

Legge til Liste automatisk nye installerte blokker i profiler og i utgavemodus
Fastsette PHP Advarsel i blokkliste
Fastsette Tabellblokk styling ikke gjengitt på frontend
Fastsette Sammendragsblokk ikke gjengitt i Gutenbergsøylen

Version 1.6.5

Fastsette Bruk standardfarge for blokkeringsikon ved første installasjon
Fastsette Kan ikke oppdatere blokkeringslisten på Gutenberg ver 3.8

Version 1.6.4

Fastsette Kan ikke endre fane i front-end i noen sjeldne tilfeller (faner blokkerer)

Version 1.6.3

Legge til Adv Tabellblokk: Legg til evnen til å dele sammenslåtte celler til normale celler
Legge til Adv Tabellblokk: Legg til stilindikator for flere utvalgte celler
Fastsette Adv Tabellblokk: Kompatibel med Gutenberg versjon 3.7 .0
Fastsette Adv Tabellblokk: Ikke lenger kan transformere fra kjernetabellblokk
Fastsette Adv Tabellblokk: Legg til stilindikator for flere utvalgte celler
Fastsette Fjern øverste kant i avansert faneblokk

Version 1.6.2

Fastsette Kan ikke endre meny på Firefox
Fastsette Kan ikke redigere tittel og undertittel når den er tom (Adv Image-blokkering)

Version 1.6.1

Fastsette PHP advarsel når du installerer plugin for første gang
Fastsette Blokker med tilpasset kategori som ikke vises i profilen
Fastsette Plakat endres ikke etter henting av video fra ekstern vert (Adv Video-blokkering)

Version 1.6.0

Legge til Ny ferskt designet backend UI / UX
Legge til Implementere AJAX admin søkemotor i plugin-innstillinger
Legge til Standardkonfigurasjon for Advanced Gutenberg blokker
Legge til Nytt alternativ for å definere Advanced Gutenberg blokkerer ikonfarge
Legge til Nytt tilpasset CSS-stilutgavegrensesnitt
Legge til Legg til en søkemotor for å filtrere blokker i profilblokkattribusjon
Legge til Legg til en dedikert venstre meny for all konfigurasjonen som heter Adv. Gutenberg
Fastsette Kompatibilitet med Gutenberg versjon 3.6 . 2
Fastsette Sett sammen alle blokkeringsstiler til en enkelt fil for raskere belastning

Versjon 1.5 . 2

Fastsette Compatibility with Gutenberg version 3.2.0

Version 1.5.1

Fastsette Legg til alternativ for å veksle mellomrom for innstilling av blokkering
Fastsette Blokker vises fortsatt på Gutenberg til og med deaktivert fra profilen

Version 1.5.0

Legge til Ny blokk: Trekkspillblokk
Legge til Ny blokk: Faner blokkerer
Legge til Ny blokk: Sosiale lenker blokkerer
Legge til Alternativ for å definere standard vertikal avstand mellom blokker (frontend)
Fastsette Avansert videoblokk: Ikke overstyre plakaten etter henting av video
Fastsette Feil under oppdatering av blokkeringsliste på profilen

Version 1.4.0

Legge til Ny blokk: Kartblokk
Legge til Ny blokk: Avansert videoblokk
Legge til Ny blokk: Avansert tabellblokk
Legge til Nye alternativer for å legge til margin og polstring på blokkering av kolonner og tekstkolonner
Fastsette Oppdater kodeformat for å matche den siste Gutenberg-utgivelsen

Version 1.3.0

Legge til Ny blokk: Testimonial block
Legge til Ny blokk: Avansert bildeblokk
Legge til Ny blokk: Teller (teller opp) med symbol
Legge til Nye alternativer for å tilpasse skillesperre
Fastsette Gjør blokkeringsikoner i profilvisningen riktig som i Gutenberg

Versjon 1.2 .1

Fastsette Forbedre kodeformat og kompatibilitet

Version 1.2.0

Legge til Ny avansert knappblokk: opprett knapp med flere stiler (sveve, kant, polstring ...)
Legge til Ny avansert listeblokk: opprett liste med listeikon, ikonfarge ...
Legge til Sammendragsblokk: Tillat å angi ankerlenker farge, blokkering og justering av belastning minimert
Legge til Nytt alternativ for sammendragsblokk: last inn blokkeringen minimert og definer tekst
Legge til Ny stil for sammendragsblokk: juster blokken + fontstil og fargevalg
Fastsette Forbedre kompatibiliteten med andre plugins

Versjon 1.1 .0

Legge til Lag egendefinerte CSS-stiler og bruk på avsnittsblokker
Legge til Identifiser CSS-egenskapen etter: navn, klasse og farge
Legge til Ny oppsummeringsblokk: Sett inn Gutenberg-sammendrag basert på innholdsoverskrifter

Versjon 1.0.1

Fastsette Kompatibilitet med Gutenberg versjon 2.2 .0

Versjon 1.0.0

Legge til Innledende versjon
Legge til Blokkerer tilgang: Definer hvilken redaktør som blokkerer brukere / brukerroller kan bruke
Legge til Lag galleri blokker bilder kan åpnes i en popup-lightbox
Legge til Alternativ for å vise alt-tekst som bildetekst når en lysboks i galleriet åpnes