Diskusjoner tagget sky

Statistikkfunksjonen skal også fungere for skyfiler ....
Jeg har to spørsmål: 1) Vil wordpress mediebibliotek bare lagres på skyen eller på serveren og skyen? 2 ) Hvis den bare lagres på skyen. Må noen lenker i wordpress bloggen må endres? Takk ...
Det skal være mulig for Galerie-tillegget å opprette gallerier automatisk fra mappestrukturen til den tilkoblede skytjenesten. Akkurat som WP File Download automatisk oppretter kategorier og underkategorier fra skyen katalog, ...
Google ド ラ イ ブ ア ド オ ン を 使用 し て Google ド ラ イ ブ 内 の 画像 を ブ ロ グ に 貼 り 付 け た い の で す が, 画像 を ペ ー ジ に 貼 り 付 け る 際 に 画像 の サ イ ズ を 調整 す る こ と は 可能 で し ょ う か? も し 画像 サ イ ズ が 複数 の 選 択 肢 か ら選 べ る の で あ れ ば, 異 な る 解像度 の 画像 は そ れ ぞ れ Google ド ラ イ ブ に 保存 さ れ る の で し ょ う か. 以上, ご 回答 を お 願 い い た し ま す. [vedlegg] screenshot_01.png [/ vedlegg] ...
Hei Joom! Jeg oppdaget nettstedet ditt i går, og produktene dine ser helt fantastiske ut! Jeg er super spent på WP Media Folder og noen få av de andre pluginene dine. Jeg tenker på om du kan legge til støtte for skyavlastning for BunnyCDN Storage + C ...
Hei jenter og gutter, jeg mangler en veldig viktig og ryddig funksjon innen WP Media Folder Addon: Når jeg går til "Innstillinger> WP Media Folder > Server folder Sync" vil jeg også se Cloud Diskene mine (I mitt tilfelle Google Drive ) på...
Vil du også gi "nedlasting alle" -funksjonen for skymappe også? Takk....
  • Side:
  • 1