Diskussioner mærket sky

Statistikfunktionen skal også fungere for skyfiler ....
Jeg har to spørgsmål: 1) Vil wordpress mediebibliotek kun gemmes på skyen eller på serveren og skyen? 2 ) Hvis det kun er gemt på skyen. Er der brug for nogle links i wordpress bloggen? Tak ...
Det skal være muligt for Galerie-tilføjelsen automatisk at oprette gallerier fra mappestrukturen for den tilsluttede sky-tjeneste. Ligesom WP File Download automatisk opretter kategorier og underkategorier fra sky-biblioteket, skal dette ...
Google ド ラ イ ブ ア ド オ ン を 使用 し て Google ド ラ イ ブ 内 の 画像 を ブ ロ グ に 貼 り 付 け た い の で す が, 画像 を ペ ー ジ に 貼 り 付 け る 際 に 画像 の サ イ ズ を 調整 す る こ と は 可能 で し ょ う か? も し 画像 サ イ ズ が 複数 の 選 択 肢 か ら選 べ る の で あ れ ば, 異 な る 解像度 の 画像 は そ れ ぞ れ Google ド ラ イ ブ に 保存 さ れ る の で し ょ う か. 以上, ご 回答 を お 願 い い た し ま す. [vedhæftet fil] screenshot_01.png [/ vedhæftet fil] ...
Hej Joom! Jeg har lige opdaget dit websted i går, og dine produkter ser helt fantastiske ud !! Jeg er super begejstret for WP Media Folder og et par af dine andre plugins.Tro i tvivl om du kunne tilføje cloud offload support til BunnyCDN Storage + C ...
Hej piger og fyre, jeg mangler en meget vigtig og pæn funktion i WP Media Folder Addon: Når jeg går til "Indstillinger> WP Media Folder > Server folder Sync" vil jeg også gerne se mine Cloud Drives (I mit tilfælde Google Drive ) på den...
Vil du også give funktionen "download alle" til skymappe også? Tak....
  • Side :
  • 1