Diskussioner mærket Image Upload

Google ド ラ イ ブ ア ド オ ン を 使用 し て Google ド ラ イ ブ 内 の 画像 を ブ ロ グ に 貼 り 付 け た い の で す が, 画像 を ペ ー ジ に 貼 り 付 け る 際 に 画像 の サ イ ズ を 調整 す る こ と は 可能 で し ょ う か? も し 画像 サ イ ズ が 複数 の 選 択 肢 か ら選 べ る の で あ れ ば, 異 な る 解像度 の 画像 は そ れ ぞ れ Google ド ラ イ ブ に 保存 さ れ る の で し ょ う か. 以上, ご 回答 を お 願 い い た し ま す. [vedhæftet fil] screenshot_01.png [/ vedhæftet fil] ...
Er det muligt at uploade til Google drev fra Wordpress ? Hvis jeg som et eksempel skulle klikke på den fremhævede billedknap og vælge at uploade en fil fra min computer til et indlæg, kan jeg oprette den til at gemme billedet på Google drev som appose til hosting ...
Når der uploades medier med WP Media Folder , oprettes mapper i den samme struktur som ved upload? For eksempel, hvis jeg har mine medier organiseret på min computer i strukturen: -newsletter_folder- Letter.html ...
Hej der: 1. Når jeg uploader medier, kan jeg vælge den mappe, hvor jeg ønsker, at billedet skal uploades? 2. Kan jeg vælge den undermappe, hvor billedet skal uploades, når jeg uploader medier? 3. kan man omdøbe billeder, og webadresserne ændres i henhold til ...
Jeg spekulerede på, om der var et maksimalt antal billeder, der kan gemmes i et enkelt galleri. Derudover er den maksimale billedfilstørrelse, den understøtter ....
Hej, hver gang jeg prøver at uploade filer til træk og slip-vindue 1) forløbslinjen starter 2) filerne forsvinder 3) og derefter åbnes et tomt modalvindue. Intet sker overhovedet. Når jeg dog tjekker / public_html / images / com_ droppics / ...
Ny hos WP. Jeg har brugt Joomla siden 2008. Jeg bygger ikke blogsider, og det er ikke fornuftigt at gemme billeder efter upload-dato. Jeg har indstillet Uploads Use Yearmonth Folders = 0. Det er min forståelse, at der opbevares for mange billeder i en mappe ...
  • Side :
  • 1